• Trygg vård nära dig

  Den vård som patienten behöver ofta ska vara säker, lättillgänglig och nära. För den vårdbehövande och anhöriga innebär en välfungerande nära vård ökad trygghet, bättre hälsa, minskad stress och ökad värdighet. Av särskild vikt är att fler äldre ska kunna få vård i eller i närheten av hemmet.

  Mer flexibla öppettider med möjlighet till besök på kvällar och helger skulle dramatiskt öka tillgängligheten inom primärvården. Det är också viktigt att förstärka primärvårdens förebyggande hälsoarbete.

  Vi vill också utveckla digitala lösningar för att göra det lättare att komma i kontakt med vården, oavsett om det handlar om att boka läkartid via nätet eller få rådgivning av en sjuksköterska inför operation. På så sätt kan vi skapa förutsättningar för smidighet och trygghet i vården.

  Kristdemokraterna vill

  • utöka öppettiderna till att omfatta kvällar och helger på vårdcentraler och närakuter
  • ge fler möjlighet att vårdas i hemmet
  • utveckla digitala lösningar för att underlätta patientens möjligheter att komma i kontakt med vården
  • intensifiera arbetet med att skapa en gemensam digital plattform för sjukvården – det bidrar bland annat till en mer sammanhållen journalföring och höjer kvaliteten på vården
  • införa patientansvarig läkare som fast vårdkontakt.