• Värdig vård för äldre

    Att äldre ska få åldras i trygghet och med värdighet är en stark drivkraft för Kristdemokraterna. Vården och omsorgen om äldre måste i större utsträckning utgå från att vi inte blir mer lika varandra för att vi blir äldre. Hänsyn till den enskildes behov är en förutsättning för hög kvalitet i omsorgen. God vård och självbestämmande över sin vardag är en självklarhet – hela livet.

    Kristdemokraterna vill

    • se till att geriatrisk kompetens finns på alla vårdcentraler
    • säkerställa en välfungerande vårdkedja för äldre, men också att antalet vårdplatser med geriatrisk kompetens möter behoven
    • erbjuda alla över 75 år hälsokontroller och förebyggande hembesök.