Företrädare

VG Södra saknar idag representation i riksdagen, vi förlorade vårt utjämningsmandat 2010, vilket huvudsakligen berodde på att partiet tappade på riksplanet.

I detta val hoppas vi återta platsen, och det gör vi om partiet går fram något, och vi gör ett bra val lokalt.

Våra toppkandidater riksdagslistan:

1. Sara Degerman Carlsson, överläkare, Borås

2. Per-Olof Hermansson, företagare, Mark

Våra toppkandidater regionlistan:

1. Valeria Kant, Borås

2. Lars-Inge Andersson, Mark

 

I Regionfullmäktige har vi

Valeria Kant, 0702-41 62 68

Ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Valberedningen, ledamot i Primärvårdsstyrelsen Södra Älvsborg, ledamot i Fristads Folkhögskola, vice ordf. i Folkhälsokommittén och ledamot i Göteborgsoperan AB

Keijo Laine, 070-246 75 04. ersättare 1:e i Regionfullmäktige, och ersättare i Miljönämnden

Thomas Elg, 070582 60 90

Ledamot i Kulturnämnden

Bo Erlandsson, 033-430 02 40

Ledamot i Patientnämnden Borås

Ingvar Kärrsmyr, 070-360 84 20

Ledamot i Fastighetsnämnden och ledamot i Fastighetsmål Vänersborg

Katja Lecznar, 076-144 14 17

Ledamot i Hälso- och Sjukvårdsnämnden 8

Frida Edberg, 070-149 40 19

Ersättare i Viltvårdsdelegationen

Lars-Inge Andersson, 0707-35 49 20

Ledamot i Göteborgs djurförsöks etiska nämnd avd. 1

Sara Degerman Carlsson, 074 – 03 90 425

Ledamot i Polisstyrelsen i Västra Götaland

Ingela Widell, 070 – 266 98 90

Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnd 8

Henry Piirainen, 070 – 387 42 84

Kammarätten i Västra Götaland

Cristina Bernevång, 0703 – 35 67 89

Ledamot i Förvaltningsrätten och partiets representant i Sjuhärads kommunalförbund