Lars Adaktusson i Borås

kd_i_europavalet_580x200

Bästa Kristdemokrat!

Vi står på tröskeln till årets intensiva valrörelse.  Europaparlamentsvalet är den 25 maj, det första valet under supervalåret 2014.

Kristdemokraternas första namn Lars Adaktusson gästar oss i Västra Götaland Södra den 19 mars. Ta chansen att lära dig mer om EU och vår toppkandidat som har en gedigen bakgrund som utrikespolitisk journalist. Hans egna ord om varför han vill få din och andras röst är trovärdiga och djupt kristdemokratiskt förankrade:

För mig handlar politik om ideologi och människosyn. I mitt politiska engagemang är de kristna värderingarna fundamentet – jag vill lyfta fram betydelsen av frihet i kombination med humanitet och solidaritet.          De värderingarna har i decennier utgjort grunden för den europeiska värdegemenskapen och är tillsammans med den fria rörligheten för människor, kapital, varor och tjänster EU-samarbetets största tillgång

VI behöver alla goda krafter i valrörelsen och där är just DU viktig!

Adaktussons föredrag är öppet för allmänhet och ta gärna med bekanta som är intresserade. Fika!

Efter föredraget tar stämmoförhandlingar vid endast för medlemmar.

Välkomna till Vävarsalen på Kulturhuset i Borås 19 mars 2014 kl. 18.30!

Lars Adaktusson är även på Stora Torget i Borås och talar med väljare kl. 15.00 till 17.00

Sara Degerman Carlsson

Distriktsordförande Kristdemokraterna                                              Västra Götaland Södra