Kommunens ekonomi del 1

Av Max Fredriksson

Som alltid inför ett val så görs påståenden om hur den ekonomiska situationen ser ut i kommunen. Nu senast är det Åke och Maria som har två olika berättelser om hur bra eller dåligt det är eller har varit. Jag har gjort en sammanställning hur det sett ut de senaste 10 åren plus beräknat resultat och budgetavvikelse för innevarande år. Kurvorna startar alltså 2003. 2003-2006 var de röd majoritet, 2007-2010 var det alliansen som styrde och från 2011 var det ett rött styre igen.

Om vi börjar med resultat och budgetavvikelse. Där ser vi att det var 2004 vi hade ett ordentligt överskott, därefter har det varit en nedåtgående trend med en djupdykning 2008. 2012 och 2013 hade vi en återbetalning på 9,9 miljoner som räddade resultatet. AFA är alltså den försäkringar som finns enligt avtal med arbetstagarorganisationerna och som arbetsgivarna betalar in. Det är en eftersläpning på några år från det de betalades in tills återbetalningen skedde.

Det som känns allvarligt är att vi har en ständig negativ budgetavvikelse, dvs fullmäktige beslutar om hur pengarna ska fördelas inom kommunens olika verksamheter men sen följs inte budgeten. Det innebär egentligen att de/vi som är politiker inte har kontrollen på den verksamhet man är satt att styra.

Blogg-1-1024x459