Kommunens ekonomi del 2

Av Max Fredriksson

I mitt andra blogginlägg har jag gjort ett diagram visar på investeringarna (netto) och låneskulden. Fortfarande är det perioden 2003-2013  Under den senaste mandatperioden har låneskulden skjutit i höjden ordentligt. Från att vi legat runt 10 miljoner (med en en svagt minskande trend) under många år är vi nu skyldiga ca 65 miljoner kronor. Ibland är man tvungen att göra det när det är saker som vi måste ha och som är viktiga att vi får idag och inte kan vänta tills man sparat ihop de pengarna. Det är enkelt att förstå om man jämför med sin privatekonomi om man t ex tänker på ett husköp. Frågan vi ska ställa oss är om vi fått det vi förväntat av de lånade pengarna eller ha de gått till driften?

En intressant sak man kan se av diagrammet är att tidigare har låneskulden alltid varit lägre än investeringarna, investeringarna har gjorts till stor del med egna medel samtidigt som man kunnat amortera av lånen, men nu har kurvorna bytt plats.

Oavsett om det var nödvändiga investeringar eller inte så innebär det att vi använt pengar som måste betalas tillbaka i framtiden.

blogg-2