Kommunens ekonomi del 3

Av Max Fredriksson

I den 3e inlägget har jag gjort kurvor med ”nettokostnaden andel av skatteintäkterna” och ”soliditeten”. Båda anges i procent och det gäller som tidigare för perioden 2003-2013. Det första är är alltså ett mått om vi förbrukar mer pengar än vad vi har i skatteinkomster. Den ska ligga under 100% annars använder vi mer pengar än vad vi har och det skedde under 3 av dessa 10 år. Helst borde den väl ligga en liten bit under så att det finns nån marginal.

Soliditet är ett mått hur stabilt ett företag (eller kommun) kan anses vara eller med andra ord betalningsförmågan på lång sikt. Ett exempel är om man har en god soliditet finns chansen att få lägre ränta på ett lån eftersom långivaren/banken tar en lägre risk.  Målet för Vilhelmina är att det skall ligga över 67% vilket vi gör. Men att notera är att det en utförsbacke även här om man ser på de senaste 10 åren där det 2003 låg på 79%. Även om det inte är oroande just nu så kan man inte luta sig tillbaka lugnt, den nedåtgående trenden får inte fortsätta hur länge som helst.

Det som även ibland används i argumenteringen är likviditet som är betalningsförmågan på kort sikt eller med andra ord de pengar man har på bankkontot eller i kassakistan. Dom pengar man behöver för att klara räkningarna för stunden. Målet för kommunen är att den ska vara minst 30 miljoner vilket inte uppnåddes under 2013 då den låg under detta mål under 8 av årets månader. Men det är ett mått som säger mindre om styrningen av en kommun, det säger mer om hur ekonomiavdelningen hanterar räkningar och det vore inte alltför stort problem att låna upp pengarna för att fixa till den siffran även om det naturligtvis inte är att rekommendera.

blogg-3