Kommunens ekonomi del 5

Av Max Fredriksson

Från början hade jag tänkt mig denna serie i 4 delar men det blir en 5e del också. Denna del kommer att handla något om åtgärder kopplat mot en partiideologi. Som ny medlem har jag insett att KDs ideologi egentligen är ganska okänd. Partiet har mest betraktats som en hang-around till moderaterna. Den del jag tänker utgå ifrån är det som i partiprogrammet har den svårförståeliga benämningen subsidaritetsprincipen. Mycket förenklat kan man säga att det handlar om att beslut ska tas på lägsta ändamålsenliga nivå och att högre nivåer har en skyldighet att stötta.
Politiker ska inte vara och pilla i detaljer utan måste ha fågelperspektivet över hela kommunen. Med ett fågelperspektiv kan man inte heller ha koll på alla detaljer i verksamheterna. Den kollen ska de som utför själva jobbet ha eller ett grodperspektiv om man vill kalla det så. Men det innebär också att man har ansvaret för det man ska ha koll på. Men för oss som har nån typ av ledarutbildning medför det även en annan sak, kombinationen krav, kontroll och ansvar gör plötsligt att arbetet utförs effektivare, det finns beskrivet i den bild jag hade i en tidigare blogg ”jag – profitören del4″.
Varje nivå i kommunens verksamhet måste alltså ha koll OCH ansvar för sin del. Har man som exempel det ekonomiska ansvaret för nån del av kommunal verksamhet har man skylldighet att se till att budgeten hålls men samtidigt måste man också få de verktyg som behövs. Jag har inte riktigt koll på vad man kan få ur ekonomi(data-)systemet i varje given stund. Jämför jag med min tid som kyrkonämndens ordförande så kunde man där ganska snabbt få fram att ”just nu har vi förbrukat 32% av budgeten för konfirmation” för att ta ett exempel. Liknande sätt måste ske i kommunal verksamhet. Men ser man på den dåliga budgetföljsamheten har jag svårt att tro att det är möjligt idag. Det finns beskrivet fyra punkter här: vilhelminabloggen.com/ordning-och-reda/ om hur det skulle kunna gå till.