5 Bokföring

Bokföringen
Som löneanställd tilldelas du A-skattsedel som du lämnar till din arbetsgivare.
Där står hur stor skattesats denne ska dra från din lön och betala in i till ditt skattekonto på skattemyndigheten.

Som egenföretagare måste du ansöka om F-skattsedel hos skattemyndigheten och har du inte betalningsanmärkning så brukar det inte vara något problem att få F-skatt. (F står för Företagare)
Nu ska du själv betala in något som kallas egenavgifter och det ska du göra på bestämda dagar varje månad.

När det gäller ditt juridiska ansvar sträcker det sig nu betydligt längre än som anställd.
Ditt företagande kräver bokföring.
Du är skyldig att föra:
1 Kassabok
2 Huvudbok
3 Lagerbok
4 Inventarieförteckning

Kassaboken
I kassaboken ska du skriva in alla transaktioner, dvs allt du köper och säljer som berör den näringsverksamhet du driver.
Här måste du se upp.
Om du köper något till företaget och samtidigt något annat till dig själv, får du helt enkelt dela upp detta på två skilda kvitton, så slipper du bekymret med ”blandade verifikat”. (Verifikat kallas dina kvitton på ekonomispråket)
Säljer du många små poster kan det löna sig att skaffa kassaapparat, men i princip skulle du lika gärna kunna bokföra allt manuellt.
Du måste i så fall använda bläck och får stryka över med ett enkelt streck så att man kan läsa vad du skrivit innan överstrykningen, men aldrig radera.
Vidare skall varje verifikat bläckmärkas med ett löpnummer, ett littra som ska återfinnas i kassaboken som radmärke.
Meningen är att du inte i efterhand ska kunna tillrättalägga och ändra utan att detta syns i bokföringen.
Samma regel gäller oavsett teknik.

Huvudboken
Här summerar du dag för dag vilka kostnader och intäkter du haft under dagen.
Du behöver bara föra in respektive dagssummor i huvudboken.
Om ditt företag klassats som ”sällanvaruhandel” så kan du nöja dig med bara kassaboken som då samtidigt får fungera som huvudbok.
Så har jag det själv.

Lagerboken
Ett varulager är jämställt med pengarna du har i kassan eller på olika konton och förväntas skötas med samma noggrannhet.
Du får inte vare sig övervärdera eller undervärdera lagrets värde.
Vid en revision granskas detta mycket noga.
Lagret påverkar nämligen det som kallas ”soliditet” och bidrar direkt till hur kreditvärdig du ska anses vara.
Det är med lagret det oftast fuskas genom konkurser.

Inventarieförteckning
Anskaffningsvärde och anskaffningsår ska anges för alla maskiner och utrustningar som du inskaffar till din rörelse.
Man ska här kunna följa vilka utrustningar du gör avskrivningar för och skattemyndigheten vill även kontrollera att restvärdet vid en avyttring verkligen tillförs företaget och att du inte stoppar köpeskillingen i din privata ficka.
Du får ju avskriva gentemot vinsten och då vore det inte rätt att du privat lägger beslag på pengarna vid en senare försäljning.
Förbrukningsvaror avskriver du direkt till 100% det år de anskaffas och behöver normalt inte tas upp i inventarieförteckningen.
Vad som är förbrukningsvaror är inte alldeles solklart och här får du räkna med en massa ifrågasättanden.

Avskrivningar av inventarierna
Du kan välja mellan planmässig avskrivning om 20% på anskaffningsvärdet och det tar således 5 år att avskriva inventariet planmässigt.
Det andra sättet kallas räkenskapsenlig avskrivning och uppgår till 30% av restvärdet efter förra årets avskrivning. Du får härigenom en snabbare avskrivning i början med långsammare senare jämfört med planmässig avskrivning, Jag själv använder den 30%-iga räkenskapsenliga avskrivningen, då jag uppfyller villkoret att ha en ordnad bokföring med bokslut.

Bokföra själv eller leja bort?
Du ska absolut lära dig att bokföra själv.
Dels blir du ofta skinnad att betala grymma arvoden för en simpel arbetsuppgift, dels finns det inget bättre sätt att hålla koll på din ekonomi än att bokföra själv.
Genom den kontrollen kan du i god tid planera dina inköp och investeringar så att det ger dig gynnsammaste skattesituationen.
Skatteplanering används som skällsord av de som inte har en aning om vilket skattetryck den egna företagaren kan utsättas för om man inte har kontroll och planerar sina affärer.
Bokslutet och revisionsrapporten kan du däremot upphandla på en konkurrensutsatt marknad, men gör dig inte beroende av kombinerade redovisnings- och revisionsbyråer.
Min erfarenhet är att det blir en väldigt dyr bokföring+redovisning.

Bokföringen bygger på konton och jag använder de konton som föreslagits i kontoplanen BAS 2007 vilken kan rekvireras för någon hundralapp från bokhandeln. (ISBN 978-913910846-7)
Då känner skatteverket igen kontoklasser och det går enkelt att automatisera sammanräkningen till självdeklarationens rutlittra.

Göran Jonzon