7 Revisor

Revisorn:
Tänk på att om du ex.vis bestämmer dig för att göra dig själv och din ekonomi frikopplad från risktagandet genom att du bildar ett aktiebolag, så måste du ha en revisor som granskar dina räkenskaper och din bokföring.
Revisorn är den första säkerhetsspärren mot ekonomiska oegentligheter som kan komma att drabba ”tredje man”, dvs leverantörer och andra som du kan lura genom att skydda dig bakom aktiiebolaget som ju är en egen juridisk person.

Revisorn tar således på sig ett juridiskt ansvar gentemot fordringsägarna.
För att underlätta bör du spela med fullständigt öppna kort gentemot din revisor.
Ett förtroende er emellan har ett mycket större värde än det rent personliga.
Revisorer är ofta bättre pålästa om skattelagstiftningen än vad skatteverkets egna tjänstemän är, och en bra revisor kan bespara dig mycket sorg och mycket pengar.

Vad du inte ska göra:
För att komma fram till den 5-minuters affärsplan jag talade om tidigare tvingades du skala bort allt som inte utgör den absoluta kärnan i din affärsidé.
När du sedan möter dina första kunder så kan du ge dig den på att de är ute efter något annat och en del kommer att aktivt söka upp dig för att undersöka om du kan hjälpa dem med dee som de är ute efter.
Här ska du återigen se upp!
Det är så lätt hänt att du i pur glädje över att få kunna skriva din första faktura, tackar ja till sådant som ligger utanför den strippade affärsidé.
Gör inte det – det ger dig bara nya oväntade problem och aldrig någon riktig vinst.
Håll dig till din bantade affärsidé.
Den talar inte bara om vad du ska syssla med utan även allt du INTE ska syssla med.
Behåll fokus, annars slits du i bitar och kommer att få jobba arslet av dig utan att få något i gengäld.
Det slutar bara i att både du och kunden blir missnöjda.
HÅLL DIG TILL KÄRNAN!
Detta kan inte nog understrykas.
Lita på mig.
Jag har startat upp 6 olika aktiebolag och drivit fram dem till lönsamhet och jag vet att även om du stenhårt håller dig till kärnan i din affärsidé så kommer det att suga musten ur dig innan skutan seglar för egen maskin.