8 Faktura

Småföretagarskolan 8

Fakturan:

En faktura får inte se ut hur som helst.
Den ska ha en enskild identitet, förslagsvis ett löpnummer som du kan se i exemplet här nedan.
Förfallodatum och specifikation jämte bankgiro eller postgiro är viktiga uppgifter.
Ditt företags organisationsnummer skall framgå.
Är det som i detta fall en enskild firma blir organisationsnumret samma som ditt personnummer plus ett löpnummer ifall du har flera firmor.
Gäller det ett aktiebolag så blir detta en juridisk person och kommer att få ett unikt organisationsnummer som liknar folkbokföringsnumret men med helt andra siffror.

Om du av Skatteverket har beordrats att använda faktureringsmetoden, så ska du bokföra din faktura som inkomst med samma bokföringsdatum som fakturan skrevs. (Även om det naturligtvis dröjer innan du får pengarna). På samma sätt ska du då även bokföra en inkommande faktura från någon av dina leverantörer (räkningar) samma dag du får dem även om du har 30 dagars kredit till förfallodagen.
Fakturan är nämligen att anse som en urkund och betingar samma värde som kontanterna den motsvarar.

Om du däremot beordrats att bokföra enligt kontantmetoden, ska du bokföra din utgående faktura och tillhörig moms först när betalningen flutit in på ditt konto. Motsvarande gäller då även ingående fakturor (räkningar) och tillhörig moms.

Jag bifogar ett exempel på hur en faktura ska se ut:

7403