KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

KRISTDEMOKRATERNA AGERAR I SÄKERHETSKRISEN

Vad vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

18 hours ago

Kristdemokraterna

I gårdagens SVT Aktuellt debatterade Sara Skyttedals Bert Karlssons medverkan i Kristdemokraternas förvalsturné.

”Problemet är inte tillställningar där politiken blir tillgänglig och avkrävs raka svar. Problemet är snarare om politiker inte visar handlingskraft och försöker snacka bort utmaningarna med medietränade oneliners. Väljarna synar den bluffen. Sverige står inför enorma utmaningar. Vi kan ta oss igenom dem. Men då krävs ett ledarskap som ärligt vågar berätta om problemen - och angripa dem” - Sara Skyttedal
... See MoreSee Less

View on Facebook

Idag presenterade SKL rapporten ”Trygg hela vägen, en kartläggning av vården före, under och efter graviditet”, och den visar bland annat att föräldrar efterfrågar tydligare övergångar mellan mödrahälsovården, förlossningsvården och eftervården.

Endast 1 av 3 sjukhus har enligt Socialstyrelsen tillfredställande rutiner för att följa upp kvinnors hälsa efter hemgång från BB. Det är allvarligt eftersom många kvinnor drabbas av förlossningsdepressioner och förlossningsskador. Problem som obehandlade kan har stora negativa effekter för livskvaliteten.

Idag är det också så att olika barnmorskor ansvarar för vården under graviditeten, förlossningen och eftervården. Det skapar otrygghet och bristande kontinuitet. Samverkan i vårdkedjan behöver förbättras, inte minst för patienter med en komplicerad graviditet och förlossning. Särskilt viktigt är det för patienter med kroniska sjukdomar eller psykisk ohälsa.

Vi Kristdemokrater har en plan för hur vi ska säkra upp så att varje födande kvinna får den vård hon behöver:
✔️ Statligt ansvar för sjukvården inklusive förlossningsvården
✔️ Fler förlossningsplatser
✔️ En barnmorska per födande kvinna
✔️ Nationellt kompetenscentrum och vision för förlossningsvård
✔️ Nationella riktlinjer för vården efter förlossningen
✔️ Utökad möjlighet till vistelse på patienthotell inför stundande förlossning
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Kristdemokraterna

Idag växer vårdköerna. Patientsäkerheten hotas på grund av överbeläggningar. Personalen inom vården går på knäna. Chanserna att överleva en svår diagnos är olika beroende på var i landet man bor. Det pågår ett välfärdssvek. Och utvecklingen går tyvärr åt fel håll. Idag står runt 90 000 personer i kö till operation och specialistbesök.

För att alla - i hela landet - ska få tillgång till högkvalitativ vård krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation. För att uppnå detta behöver staten ta huvudansvar för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård.

När kvalificerad och specialiserad vårdpersonal samlas på färre enheter främjas dessutom kunskapsutbyte och kompetensutveckling. När avancerad och dyrbar medicinsk utrustning endast behöver etableras på ett fåtal enheter nyttjas både utrustning och våra gemensamma välfärdsresurser mer effektivt. Och vi står bättre rustade att fortsätta den medicinska utvecklingen för morgondagens vårdbehov.

Kristdemokraterna anser att ett ökat statligt ansvar för vården är nödvändigt om vi alla ska få del av den snabba utvecklingen av banbrytande medicinska framsteg. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård inom rimlig tid.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Kristdemokraterna

Det måste bli brottsligt att uppmana eller hetsa någon till att begå självmord. Om man mår så dåligt att man funderar på att ta sitt liv ska man mötas av hjälp och stöd, inte instruktioner på hur man tar sitt liv och hets att göra det. Lagen behöver ändras, säger Andreas Carlson rättspolitisk talesperson för KD.

Åtgärder för att förebygga självmord var en av de första motionerna han skrev när han kom in i riksdagen 2010.

— Det är positivt att TV4 uppmärksammar den här frågan och att alla partier i riksdagen nu är beredda att se över lagen, säger Andreas.

www.tv4.se/nyheterna/klipp/ny-lag-kan-bli-viktigt-verktyg-f%C3%B6r-%C3%A5klagare-3962180
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Kristdemokraterna

Det är idag 54 år sedan Kristdemokraterna bildades! Partiet bildades som föreningen Kristen Demokratisk Samling den 20 mars 1964. ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Kristdemokraterna

Skrota landstingens sjukhusansvar!

Idag besökte Ebba Busch Thor NU-sjukhuset i Trollhättan. Medarbetarna på akutmottagningen och förlossningen berättade om spännande nya arbetssätt men även om utmaningar med överbeläggningar och ett stort tryck på akuten.

Man ska kunna lita på sjukvården. Därför vill vi satsa mer pengar på vården. Men vi behöver även mer vård för pengarna. Vi behöver längre öppettider på vårdcentralerna och skrota landstingens sjukhusansvar.
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Kristdemokraterna

Vilken härlig start! Överfullt på Jula Hotell i Skara! Tack till alla som kom och lyssnade. Valrörelsen är igång, människor ställer frågor och intresserar sig för politik. Viktig politik. Imorgon fortsätter vi till Trollhättan och på kvällen kör Ebba Busch Thor och Bert Karlsson en ny omgång av ”Tuffa frågor -ärliga svar” i Borås. Välkomna alla Boråsbor! ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Kristdemokraterna

Tuffa frågor ärliga svar - live från Skara! Sändningen börjar kl. 18:00 ... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

Kristdemokraterna

Ikväll är det äntligen dags för premiären med Busch & Bert!

Vi kommer självklart att livesända utfrågningen för er som inte har möjlighet att vara på plats i Skara. Livesändningen börjar här på Kristdemokraternas Facebooksida kl. 18:00 ikväll. 🎤
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

Kristdemokraterna

Stäng inte välfungerande friskolor!

Vi anser att familjerna ska kunna välja de skolor som passar barnen bäst.

Idag är 1 % av alla skolor i Sverige konfessionella. De allra flesta av dessa är välfungerande och har mycket goda studieresultat. Redan idag är det inte tillåtet med organiserad bön eller andakt under skoltid på någon skola i Sverige. Det reglerar skollagen, och om man trotsar reglerna ska tillståndet dras in.

Vi Kristdemokrater anser att dåliga skolor och skolor som bryter mot skollagen ska ställas inför inspektion eller till och med stängas. Det gäller både friskolor och kommunala skolor.

Sverige har ett problem med radikal islamism på skolor i allmänhet. Dagens Nyheter har nyligen gjort en enkät bland rektorer på kommunala gymnasieskolor. I den uppger 217 rektorer (52 procent) uppger att man tvingats hantera extremistiska åsikter.

Att det finns konfessionella friskolor är inte det stora problemet inom det svenska skolväsendet. Det stora problemet är att alldeles för många skolor, både kommunala- och friskolor, inte klarar av att skapa en skolmiljö som ger eleverna förutsättningar att klara skolgången. Och att extremism tar sig i utryck i skolor runt om i landet. Det borde socialdemokraterna ta ett helhetsgrepp över och fokusera på istället.
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: