S ❤️ KD

S ❤️ KD

S 💙 KD

Du kan andas ut. Det är inte någon ny relation på gång i politiken. Det skulle möjligen vara vänsterprasslet mellan regeringen och januaripartierna då. Deras mål är inte att utveckla Sverige, utan att hålla sig kvar vid makten. Sverige har hamnat i ett vakuum när handlingskraft skulle behövas som bäst. Handlingskraften står oppositionen och speciellt Kristdemokraterna för. Man kan inte annat än 💙 regeringen när de till sist kommer med ett förslag och så visar det sig vara en kristdemokratisk idé från början. Gör som S, följ oss på Facebook… kd.nu/fb

Några kristdemokratiska förslag som regeringen “lånat”:

💙 Kömiljarder för att minska vårdköerna

💙 Stimulansbidrag för bättre äldreomsorg

💙 Investeringsstöd för fler äldrebostäder

💙 Förbud mot samröre med terrororganisationer

💙 Fler psykiatriambulanser

💙 Satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin

Vi behöver fler sådana som dig. Vi behöver bli fler som jobbar för att det som är viktigt i Sverige ska fungera.

Gå med i KD!

 

http://KD.nu/blimedlem

Än går det upp och än går det ned

Än går det upp och än går det ned

Även om opinionsmätningar i mellansvalsperioderna egentligen är ganska intetsägande och mer visar de osäkra väljarnas reaktioner på braskande rubriker och påståenden i media så är det ändå någon slags temperaturmätare , en fingervisning.
I juni 2018 var vi Kristdemokrater uträknade, och att vi skulle åka ur riksdagen var de flesta förståsigpåare helt ense om. Tiden från Almedalen fram till valet var endast en lång likvaka och många tyckte att landet skulle klara sig utmärkt utan Ebba Busch och KD.

Så händer något intressant.

Ebba får börja prata politik istället för att försvara våra opinionssiffror, och helt plötslig är det någon som upptäcker att det politiska liket har puls. KD står upp för den lilla människan, den utan egen röst och för de mjuka värdena i samhället.
Så sakteliga förändras opinionen och på valnatten står det klart att vårt parti lyckats med det som få trodde var möjligt, vi inte bara klarar fyraprocentsspärren, utan landar på hela 6,3 procent, en ökning med nästan fyra procent jämfört med de allra sämsta opinionsmätningarna.

Sedan kom rekylen.

I samband med EU-valet blev vi unisont attackerade från både höger och vänster Man skydde inga medel, och både halvsanningar och rena lögner slogs upp i braskande rubriker.

KD hade blivit ett hot.
Med ett obrutet självförtroende och en rakryggad politik lockade vi till oss väljare – främst från höger, men även från andra sidan järnridån.
Idag, lördagen den 20 juli 2019 läser vi i Expressen att KD ”rasar”.
Det slås upp att jämfört med våra toppnoteringar har vi tappat var fjärde väljare. Naturligtvis är detta en sanning med grov modifikation. Vi har idag ett opinionsläge som är bättre än både resultatet i riksdags och EU-valet. Rekylen avtar tydligt och vi börjar stabilisera oss i väljarsympatierna.

KD är nu helt klart ett samhällsbärande parti.

KD är en motpol till socialistisk och liberal politik där medborgarna enkelt kan förvandlas till G(J)ök-ungar som blir matade med härliga politiska löften om mindre arbete för bibehållen lön, förmåner, och fringisar. Kort sagt en underbar värld utan ekonomisk förankring i verkligheten.
Bäste läsare.
Blir du av detta korta politiska brandtal nyfiken på vilka vi är, så kontakta oss antingen via våra sociala media, eller kom och besök oss – här i Karlskrona finns vi på Amiralitetsgatan 3A.
Vi bjuder på en kopp kaffe, kanske en torr kaka och berättar gärna mer om oss och vår politik.

Kristdemokraterna i Karlskrona

Bengt Jönsson Ordförande
Billy Åkerström Gruppledare
Pelle Nordensson politisk sekreterare