Järnvägen blir riksdagsfråga

13256199_1201561246534467_5799275673630045100_nPå spåret. Vart är vi på väg? Stångådalsbanan är viktig för regionala utvecklingen i Östergötland/Småland med Magnus Oscarsson.

13239972_1201561236534468_7609718700098111450_n
Bra skrivet angående Stångådalsbanan! Magnus Oscarsson kom till Kisa och fick direktinformation av Michael Leijonhud, Infrastrukturkansliet

Pressklipp
Corren: Järnvägen blir riksdagsfråga
Kinda-Posten: Tuff kamp för Stångådalsbanans överlevnad

—————————-
Riksdagen
Stångådalsbanan
Skriftlig fråga 2015/16:1348
Magnus Oscarsson (KD)
>> Läs mer

Pressmeddelande

PRESSINFORMATION

Valet till kommunfullmäktige i Kinda 2014 innebar att Socialdemokraterna ökade ett mandat medan Kristdemokrater och Moderater behöll sina mandat från förra valet. Detta uppfattar vi som ett tydligt förtroende från väljarna  till att ta ansvar och bilda en gemensam koalition för att leda Kindapolitiken under de närmaste fyra åren. Vi var alla tydliga i valrörelsen med att den politiska ledningen i Kinda behöver förnyas och därför gläder vi oss mycket när vi idag kan meddela officiellt att våra tre partier har inlett förhandlingar om hur vi tillsammans ska kunna  bilda en ny majoritet för att leda Kinda och genomföra så mycket som möjligt av resten av våra vallöften.

Vi kommer under den närmaste tiden att arbeta intensivt med att skapa ett helt nytt gemensamt lag till nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige med inriktning mot kompetens, engagemang och god samarbetsanda.Vi är också överens om att vår politik kommer att präglas av utveckling för Kindas bästa med långsiktighet, stabilitet och god ekonomisk hushållning som främsta honnörsord. Kommunens kärnverksamhet inom skola och omsorg kommer att stå i förgrunden och i arbetet med utveckling av hela Kinda betonar vi att alla  kommundelar och samhällen  ska utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Detta blocköverskridande samarbete är en stor möjlighet för långsiktig politisk stabilitet i Kinda men också en utmaning genom skiljaktigheter i våra partiers ideologi.
En gemensam bedömning är dock att vi  i nuläget inte ser några fallgropar som vi skulle ha svårt att hantera gemensamt inom en god samarbetsanda. Av diskussionerna hittills kan konstateras att engagemanget för Kinda förenar oss mer än de ideologiska skiljaktigheterna. Vi har också erfarenheten av gott samarbete mellan våra partier från tidigare i kommunpolitiken  och vi känner oss säkra på att goda personliga relationer, respekt och ödmjukhet  för varandra och för vad som är bäst för Kinda kommer att förena oss till ett starkt team för Kindas framtid.

Kisa  den  30 september  2014

Kristdemokraterna                              Socialdemokraterna                     Moderaterna

Lena  Johansson Käcker                     Hans Måhagen                            Björn Hoflund

> pressinformation_20140930  (pdf)