Förtroendevalda 2014-2018

Kinda kommun 2014-2018

I valet till kommunfullmäktige i Kinda 2014 fick Kristdemokraterna 5,42 % av rösterna. Det gav oss följande representation i nämnder och styrelser i Kinda kommun för mandatperioden 2014-2018.

Kommunfullmäktige  (tom 14 okt 2018)
Lena Käcker Johansson, ordförande
Kalle Sandell, ledamot
Ingevald Abrahamsson, 1:e ersättare
Anna Karlsson, 2:e ersättare (fr.o.m 6 nov 2014)

Birgitta Olaison, 2:e ersättare (15 okt 2014 – 27 okt 2014)

Valberedning (tom 14 okt 2018)
Ingevald Abrahamsson, ledamot

Kommunstyrelsen
Börje Karlsson, ersättare

Socialnämnden
Carin Olsson, 1:e vice ordförande, ledamot
Minka Eriksson, ersättare

Barn‐ och utbildningsnämnden
Tobias Jansson, ledamot
Marita Forsman, ersättare

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden
Ingevald Abrahamsson, ersättare

Kultur‐ och fritidsnämnden
Anna Karlsson, ersättare

Valnämnden
Anders Olaison, ersättare

Revisorer
Allan Westerdahl, ledamot

Budgetberedning för kommunrevisionen 2015‐2018
Lena Käcker Johansson, ledamot

Styrelsen för Stiftelsen Kindahus (>>)
Asha Sandell, ersättare

Huvudmän i Kinda-Ydre Sparbank (fr. årssammanträdet 2015‐2018) (>>)
Anders Olaison, ombud

 


Region Östergötland 2014-2018
Valkrets 3 Kinda-Åtvid-Valdemarsvik-Söderköping

Regionfullmäktige  (tom 31 okt 2018)
Lena Käcker Johansson, ledamot

Hälso- och sjukvårdsnämnden ”HSN”
Lena Käcker Johansson, ersättare

HSN:s beredning för behovsstyrning
Lena Käcker Johansson, ledamot

Nätverket för Hälsa- och demokrati
Lena Käcker Johansson, ledamot

Natur- och fruiluftsrådet
Lena Käcker Johansson, vice ordförande, ledamot

 


Sveriges Riksdag 2014-2018
Valkrets Östergötlands län 

Riksdagen
Lena Käcker Johansson, 3:e ersättare