• Våra förtroendeuppdrag

  Är du nyfiken på vilka vi är? Då är du på rätt ställe. Här kan du se vilka som är förtroendevalda.

  Kommunfullmäktige

  Bert-Inge Karlsson, ledarmot
  Charlotte Eliasson Anderberg, ledarmot
  Robert Larsson, ersättare
  Anders Johansson, ersättare

  Kommunstyrelsen
  Robert Larsson, ledarmot
  Anders Johansson, ersättare

  Barn-och utbildningsnämnden
  Charlotte Eliasson Anderberg, ledarmot

  Kultur-och fritidsnämnden
  Anders Andersson, ledamot

  Plan-och byggnämnden
  Margareta Dahlgren, ersättare

  Socialnämnden
  Sara Silvegren, ledamot

  Valnämnden
  Anders Johansson, ledamot

  Revisionen
  Sven Carlsson, revisor

  Treklövern:
  Fredrik Nytzén, ersättare

  Nårab:
  Anders Johansson, ersättare

  Kommunförbundet Skåne:
  Bert-Inge Karlsson, ersättare

  Pensionärsrådet:
  Margareta Dahlgren

  Handikapprådet:
  Robert Larsson

  Nämndeman:
  Henry Danielsson