• Valet 2022

  Du ska kunna lita på Klippan

  Äldreomsorg

  • Äldreboende garanti- ingen ska behöva åldras ensam och otrygg
  • Särskilt boende för äldre, i både Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.
  • Dementboende ska placeras i centralorten Klippan, inte i Ljungbyhed.
  • Vi vill återinföra hemtagnings teamet inom hemtjänsten.
  • Avlastningen som anhörigvårdare har är idag 8 tim. Vi vill öka den till 16 tim.
  • Införa ett resursfördelnings system inom omsorgen. Det betyder att boenden får resurser efter behov.
  • Vi vill ha en förenklad biståndshandläggning inom hemtjänsten = du själv bestämmer om du behöver det, inte ngn annan.
  • Sist men inte minst- snabbt få igång en förbättring av måltiderna för äldre inom hemtjänsten !

  Barnomsorg och skola

  • Vedbyskola behövs, den ska vara kvar.
  • Minska barngrupperna i förskolan och grundskolan.
  • Fler lärare i skolan.
  • Öka vuxen närvaron t.ex. Vaktmästare och städpersonal .
  • Framförallt erbjuda valmöjligheter, vi ser gärna privata alternativ som komplement till kommunens verksamheter.
  • Säkra cykelvägarna till skolan. Årligen se över barnens gång och cykelvägar till skolan. Allt för en trygg och säker miljö.
  • Kultur och fritid;
  • Utveckla Kulturskolan !
  • Ökad samverkan mellan föreningar och kommunalverksamhet.
  • Föreningar behövs för att ge ungdomarna något att brinna för. Kommunen har ett ansvar för att se till att föreningarna är tillgängliga för alla !

  Vår kommun

  • Gemensamt med grannkommuner anställa en handikappkonsulent. En oberoende person som kommer in med ”opåverkade” ögon och tittar på vår verksamhet.
  • Arbeta för att knyta ihop våra kommundelar med kollektivtrafik av någon form t.ex. genom att öppna upp skolskjutsarna för fler kommuninvånare.
  • Vi vill ha bemanning av brandpersonal på dagtid , både i Klippan och Ljungbyhed.
  • En översyn av brandstationen i Ljungbyhed.
  • Kvalitetsäkra såväl kommunal som privat verksamhet i vår kommun.
  • Göra det enklare att nå tjänstemän på kommunen. Vi måste skapa en bättre dialog och lyhördhet.
  • Inför en kommunpolis som snabbt kan vara på plats när det sker brott mot lagen.
  • Kommunen ska bedriva ett aktivt alkohol – drog förebyggande arbete.

  Vårt samhälle

  • Fortsätt utveckla samarbetet mellan Kommunalverksamhet, föreningar och näringslivet.
  • Skapa förutsättningar för företag i vår kommun att kunna delta i upphandlingar.
  • Vi vill erbjuda olika former av lärlingsutbildningar i nära samarbete med det lokala näringslivet.
  • Ha en ren kommun-nolltolerans för nedskräpning.
  • Låt aldrig rasism och enfald få förstöra vår kommun.

   

  Tack för att du läst vårt valprogram