• Vår politik

  Vår politik - varpolitik

  Vi vill slå vakt om en trygg, medmänsklig och gemensamt finansierad omsorg för den enskilde patienten och anhöriga. Varje människas absoluta, lika och unika värde måste alltid vara vägledande.

  Familjen är stommen i samhället, den naturliga och grundläggande gemenskapen. Barn och föräldrar är olika. Stödet till barnen och familjerna ska ge valfrihet och handlingsfrihet. Därför säger vi exempelvis nej till alla försök att tvångsdela föräldraförsäkringen.

  Det är genom ett blomstrande näringsliv som resurser för angelägna satsningar på bland annat vård och omsorg skapas. Nya jobb skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta och utveckla ett företag. De hindrande trösklarna måste bort. Det är dags att minska krånglet för företag och företagande.


  principdigital2
  Principprogrammet är kristdemokraternas motsvarighet till det som hos många andra partier kallas partiprogram. För dig som är vetgirig och undrar vad partiet tycker i allt från grundläggande frågor till mer specifika, kan titta närmare i principprogrammet som du hittar på läs mer länken ”Principprogram” nedan.


  Läs mer
  > Vårt lokala program
  > Vår politik  (kristdemokraterna.se)
  > Faktablad om vår politik  (kristdemokraterna.se)
  > Principprogram  ”antaget av rikstinget i Västerås, oktober 2015” (kristdemokraterna.se)
  > Skolarbete  (kristdemokraterna.se)