Kristdemokrater från Tranås var på Riksting i Uppsala

Den 20-22 oktober så var det Riksting i Uppsala, för Kristdemokraterna i Sverige.
Tema för Rikstinget var VÄLFÄRDSLÖFTET.
Löftet från Kristdemokraterna till väljarna att vi inte lovar allt, men vi lovar att prioritera välfärden.

Jönköpings län var representerad med 22 ombud, vilket var den största delegationen på Rikstinget. Från Tranås deltog Anne-Christine Backlund och Mats Antonsson.

Nedan följer några av besluten i korthet.
Vård- och omsorgsproposition ”Välfärdslöftet”:
Där Kristdemokraterna vill arbeta för mer rikstäckande samordning i vården. Man ska få lika god vård i vilken del av landet man bor. Så är inte fallet idag. Jönköpingsdelegationen fick där bifall för ett tillägg att det ska finnas ett barnahus och barnskyddsteam i alla län.

Social- och migrationspolitik
Den stora frågan och debatten var kring asyl- och migrationspolitiken där det fanns en motion med 81 stycken undertecknare. Partistyrelsen hade tagit fram ett bra svar där Kristdemokraterna politik klargjordes och det tog upp bland annat vikten av synnerligen ömmande fall, familjeåterförening, värnandet av asylrätten och att Sverige har ett moraliskt ansvar att hjälpa medmänniskor i nöd. Delegationsföreträdare för Jönköpings län pläderade för Partistyrelsens linje och mot de som ville ha en stramare och hårdare linje i asyl- och migrationsdebatten.

Rättsväsende
Inom detta område fanns också viktiga och stora frågor, som tiggeriförbud och förbud mot heltäckande slöja. Från delegationen från Jönköpings län var man tydlig från talarstolen och i debatten att förbud inte är rätt väg att gå. Även här hade Partistyrelsen ett bra svar. ”Att införa ett tillståndskrav för att få tigga eller samla in pengar på offentlig plats riskerar i bästa fall att fara verkningslöst och i sämsta fall stärks risken att tiggeri och fattigdom legitimeras eller permanentas än mer.”
Och för heltäckande slöja, ”Samtal och praktiska lösningar är vägen framåt, inte förbud. Partistyrelsen anser att det dessutom finns en stor risk att ett förbud blir kontraproduktivt och att det istället~stigmatiserar och skrämmer niqab- och burqabärande kvinnor från det offentliga livet. Det är heller inte svårt att se att detta skulle ytterligare hämma integrationen av människor i utanförskap.”

Val till partistyrelsen
Till posten som 2:a vice ordförande fanns två kandidater ñ Lars Adaktusson och Emma Henriksson. Med röstsiffrorna 150-117 vann Lars och valdes till ny 2:a vice ordförande. Emma slutade därmed i Partistyrelsen, men är kvar som ordförande i Socialutskottet. Från Jönköpings län omvaldes Andreas Carlson från Mullsjö till ledamot i Partistyrelsen med de högsta röstsiffrorna. Irene Oskarsson, Aneby, avtackades för sin tid i Partistyrelsen. Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed omvaldes av ett enigt riksting till ordförande och 1:a vice ordförande.

Tal av Ebba Busch Thor
I sitt inledande tal lyfte partiledare Ebba Busch Thor Kristdemokraternas färdplan som skulle ge ett välfärdslöfte man kan lita på. En färdplan som ska kapa vårdköerna, skapa trygghet på gatorna och jobb åt människor i utanförskap. Hon berättade om ett möte med en 10-årig flicka i ett ”utsattområde” i Göteborg. Kvällen innan hade en man blivit skjuten mitt i bostadsområdet. Flickan berättade för Ebba att hon blivit van vid att människor blir skjutna på gatorna där de leker. Vi SKA inte låta våldet och hopplösheten vinna!
Ebba berättade också om att Kristdemokraterna i höst speciellt kommer att tala om de äldre. Att man inte ska vara rädd för att bli gammal. Kristdemokraterna har varit de äldres röst. Vi är de äldres röst. ”Och efter valdagen den 9 september kommer de äldre åter ha en röst vid regeringsbordet.”