VÄLKOMMEN TILL KRISTDEMOKRATERNA!

Kristdemokraterna står för mänskliga värden. Tillsammans arbetar vi för ett Sverige där:

  • Människan sätts före systemet
  • Alla ska kunna kombinera familjeliv och arbetsliv
  • Du ska kunna lita på välfärden

Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på Facebook!

Viktiga ledord för en trygg framtid.Mats Antonsson, Tranås, delar sina tre ord:GEMENSKAP, FÖRETAGANDE & ANSVAR🔹GEMENSKAPVi människor är beroende av GEMENSKAP med andra människor för att må väl. För mig är Kristdemokraterna det parti som värnar om allt från den lilla gemenskapen i familjen till att känna samhörighet genom att vara med i facket eller någon annan intresseorganisation.Det är i den lilla gruppen vi formas till goda medmänniskor som gör att vi lär oss ta ansvar för varandra och att ge och ta emot beröm och klander. Detta har vi nytta av senare i livet i ett större sammanhang på arbetsplatsen eller föreningen.Kristdemokraterna vill därför ge stöd till familjer att ta detta ansvar men vi vill också på olika sätt uppmuntra till ideellt engagemang i olika former i alla sorters föreningar.🔹FÖRETAGANDEFör Kristdemokraterna är FÖRETAGANDE synonymt med personer som ofta arbetar hårt, har idéer som de genomför och som är beredda till uppoffringar.Företagande är för mig inte bara ekonomisk affärsverksamhet utan också sommarlovsentreprenör och ung företagsamhet för skolelever och entreprenörer inom ideella föreningar och sociala företag.Kristdemokraterna vill uppmuntra personer med goda idéer genom att minska på onödiga regler och att få stat och kommun att se möjligheterna hos dessa företagare.🔹Eget ANSVARVårt samhälle, och alla former av gemenskap människor emellan, bygger på gemensamma normer och regler och att vi också strävar efter att leva efter dem.Alltså att ta ANSVAR för sig själv och sina handlingar är gott. Hårt arbete och goda insatser ska löna sig och då inte bara ekonomiskt. Likaväl ska den som gör illa få ta konsekvenserna av detta. Det innebär också att den som gjort illa och tagit sitt straff för detta ska få en ny chans i samhället.Mats Antonsson, gruppledare & ordförande för KD Tranås#treordGå med KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
LANDSBYGDEN BEHÖVER POLISENMånga som bor på landsbygden är oroade för att Polisen inte ska ha resurser att komma när det händer något.En ny rapport från Företagarna visar att bara 3 av 10 företagare på landsbygden anmäler brott. Ofta därför att polisen ändå inte kommer.KD krävde tidigt 10 000 fler poliser. Då var det många som gjorde sig lustiga på vår bekostnad. Nu förstår allt fler vikten. Men allt för lite görs. Sverige behöver en ny regering!Gå med i KD! KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Roligt när det går uppVårt utgångsläge ifall det skulle komma att bli extraval i Sverige är mycket gott. I en färsk undersökning från Demoskop får vi 6,8%. En ökning med 1,2 procentenheter sedan förra mätningen. Och vi brukar öka i riksdagsvalrörelser. Det är inte säkert att fina opinionssiffror avgör valet. Det kan istället komma att handla om pengar. Partiernas ekonomiska förutsättningar skiljer sig mer än du tror. S satsade i förra valet 146 miljoner kronor, med ett stort bidrag från LO. Centern är, med 1,8 miljarder i kassan, ett av världens rikaste partier. De satsade 70 miljoner kronor i förra valet.I nästa val ser de rikaste partierna ut att kämpa på samma sida. Låt inte pengar avgöra utgången i nästa val. Swisha KD för en ny regering. En regering man kan lita på! Swisha till: 123 515 70 03Meddelande: VALFOND samt ditt namn och ort.Mer information om gåvor och fler sätt att ge:KD.nu/boostavalfondenBli också medlem i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Därför röstade kristdemokraterna grönt! ... See MoreSee Less
View on Facebook
FAMILJEN är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför stödja familjerna och föräldrarna, inte styra. Kristdemokraterna vill möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi. Alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer.#familjeperspektiv #familjerärolikaLäs mer om partiets familjepolitik:kristdemokraterna.se/familj/Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Fint arbete som gett resultat!AVGIFTEN FÖR VIRKESAVLÄGG PÅ VÄG BORTSedan en tid tar staten ut flera tusen kronor i avgift från den skogsägare som lägger fram virke vid en allmän väg. Det är inte bra. Stora skogsbolag kan säkert hantera det, men för många mindre skogsägare har det blivit ännu en trist pålaga. KD har tagit skogsägarnas parti, som vi ofta gör. Det är viktigt att ta landsbygden på allvar. Kjell-Arne Ottosson och Magnus Jacobsson, riksdagsledamöter för KD har drivit frågan i Riksdagen och det ser ut att ha fått effekt. Regeringen har till sist valt att följa riksdagens beslut om att avgiften för virkesavlägg ska tas bort. Ärendet ska nu ut på remiss och de nya reglerna kan börja gälla från årsskiftet. 21/22. Nu får vi hoppas att det blir leverans! Tack för bra arbete i Riksdagen, Kjell-Arne och Magnus.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Bra med en genomlysning och samarbete kring välfärden!STOPPA VÄLFÄRDSBROTTSLIGHETENSverige är ett välfärdsland. Vi betalar mycket skatt och förväntar oss en hög välfärd. En vård som fungerar när man blir sjuk. En polis som kommer när man ringer. En plats på äldreboendet när man blir gammal. Ett skyddsnät om man blir arbetslös. Ett Sverige som fungerar helt enkelt.Tyvärr finns det de som utnyttjar vår generösa välfärd. De som fuskar och fifflar. En granskning har visat att minst 15 miljarder per år av våra gemensamma välfärdsutbetalningar landat rätt ner i kriminella nätverks fickor. Men mörkertalen är också stora. Välfärdsbrotten är ett angrepp mot samhällets gemensamma skyddsnät som slår direkt mot våra mest utsatta. Det är de sjukförsäkrade, pensionärer, funktionsnedsatta och barn som framförallt drabbas. Det är skrämmande stora summor, som dränerar välfärden på resurser, undergräver förtroendet för ett samhälle som håller ihop och i grunden en stöld från skattebetalare.Vi presenterar idag drygt fyrtio förslag för att komma åt välfärdsbrottslighet. Vi föreslår bland annat:✔️ EN utbetalande myndighet istället för dagens system med flertalet utbetalande myndigheter✔️ Upprensning av sekretessregler - vilket möjliggör att komma åt fuskare.✔️ Inför en folkräkning - få kontroll på vilka som befinner sig i landet.✔️ Skärp straffen för bidragsbrott – det ska straffa sig hårdare att begå de här brotten.Vår gemensamma välfärd ska inte vara en bankomat för kriminella. Man ska kunna lita på att bidrag går till behövande och inte brottslingar. Du ska kunna lita på välfärden. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Alla åldrar behövs och bidrar till ett gott samhälle.KD ÄR SVERIGES ÄLDREPARTI!”Vi har en väldigt omodern och dålig syn på de mest erfarna i samhället”, konstaterade Marcus Oscarsson vid morgonens sändning i TV4 och redogjorde sedan för att KD är det parti som bäst bemannar upp med 65-plussare i Riksdagen. 14 procent av våra riksdagsledamöter är 65+. Motsvarande siffra hos exempelvis Socialdemokraterna är 3 procent.www.facebook.com/591566134283366/posts/3686025211504094/Sedan tidigare är det ju även känt att KD har högst förtroende hos väljarna vad gäller äldrepolitiken (och sjukvårdspolitiken).www.altinget.se/artikel/demoskop-vacklande-politiskt-sakagarskap-for-socialdemokraterna ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD