Våra kompletteringar för årsplan 2018

I budget och årsplan för 2018 presenterade vi i Samarbete för Västerås en rad satsningar för ett växande Västerås. Bland annat satsar vi på kompetensförsörjning, lärarlöner och ledarskap inom skolan och förskolan i en satsning omfattande 15,5 miljoner kronor och vi riktar medel direkt till kultur, idrott och fritid omfattande 5,1 miljoner kronor.
I årsplanen minskade vi rationaliseringskravet, lämnade löne- och priskompensation för 148,5 miljoner kronor till styrelser och nämnder samt ökade budgetreserven till 47 miljoner kronor. Delar av de medel som vi avsatte i reserven fördelas nu ut till styrelser och nämnder.
En mängd mindre satsningar och kompletteringar på flertalet nämnder görs men också en större satsning på äldreomsorgen omfattande 20 miljoner kronor riktat till höjda ersättningar inom hemtjänsten, detta får helårseffekt from 2019 på 30 miljoner kronor. Dessutom öronmärks 12,5 miljoner kronor till Nämnden för personer med funktionsnedsättningar för kvalificerad tillsyn.
Extra ramhöjning Äldrenämnden: Vi gör en större satsning på äldreomsorgen omfattande 20 miljoner kronor riktat till höjda ersättningar inom hemtjänsten, vilket får helårseffekt från och med 2019 på 30 miljoner kronor.
Extra ramhöjning Grundskolenämnden inklusive Skultuna kommundelsnämnd: För att inom årskurserna F-3 erbjuda utökad vistelsetid upp till 15 timmar på fritids för barn till arbetslösa och föräldralediga från och med halvårsskiftet 2018. Detta görs utifrån ny lagstiftning om fritidshemmens utökade kunskapsuppdrag. 2,75 miljoner halvårseffekt 2018 och 5,5 miljoner helårseffekt 2019.
Ökad ram utifrån uppdraget: 4,95 miljoner halvårseffekt 2018 och 9,9 miljoner ramhöjning helårseffekt 2019.
Total ramhöjning 2018: 7,7 miljoner.
Total ramhöjning 2019: 15,4 miljoner.
Extra ramhöjning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: För arbetsmarknadsinsatser: etableringsresurs och Elba: 1,5 miljoner kronor
Extra ramhöjning Kulturnämnden: Bland annat ambitionshöjning Växhuset och Konstmuseet: 1 miljon kronor.
Extra ramhöjning Miljö- och konsumentnämnden: Mätning av luftkvalitet i Västerås: 0,3 miljoner kronor.
Som komplettering till investeringsplanen kommer vi även att lägga 10 miljoner kronor till den långsiktiga finansieringen och utvecklingen av Elba.

Budgetreserv årsplan 2018 47,0
Förbättrade förutsättningar 10,5
Generella statsbidrag -4,7
Utökad ram Äldrenämnden -20*
Utökad ram nämnder och styrelser -1,3
Förbättrad budget FN 2,8
Underhåll hamnen 3,3
Fler asylsökande elever -3,3
Ramhöjning: UAN för arbetsmarknadsinsatser -1,5
Ramhöjning: KN bla Växhuset och Konstmuseet. -1,0
Ramhöjning: MoKn, för mätning av luftkvalitet. -0,3
Ramhöjning: GN/Skultuna: -7,7**
Summa: 23,2

Kvarvarande medel reserv 2018 23,8
Kvalificerad tillsyn NF -12,5
Ensamkommande barn ÖFN -1,3
Resultatöverföring -7,0
Social resursfond -3,0
Summa: 0

*effekt från maj 2018. Helårseffekt 2019: 30 miljoner kronor. **halvårseffekt 2018. Helårseffekt 2019: 15,4 miljoner kronor varav 5,5 till fritids inkl Skultuna och 9,9 till ramhöjning utifrån uppdraget.

Från Kristdemokraterna är vi mycket nöjda med våra gemensamma budgetkompletteringar och har kunnat bidra till en effektiv användning av medlen för viktiga satsningar.

Talarkväll med Riksdagsledamot Annika Eclund

Härmed inbjudes du till talarkväll med Annika Eclund

Annika Eclund bor i Tibro som är Sveriges möbelcentrum. Hon är mamma till tre vuxna barn och är utbildad SO-lärare. Hennes politiska engagemang tog sin början 1998 och i valet 2010 blev hon invald i riksdagen. Annika sitter i utbildningsutskottet och är Kristdemokraternas talesperson i skolfrågor. Sedan tio år tillbaka är hon även distriktsordförande i Skaraborg.

Kom till Kristdemokraternas kansli på Västgötegatan 2A i Västerås nu på måndag den 20 november kl. 18:00 och träffa en riksdagsledamot och dela tankar och idéer med henne.

Meddela gärna om du kommer till vår ombudsman på mail: carl.olehall@kristdemokraterna.se

Mycket varmt Välkomna alla!

Valupptakt med Cinderellakryssning 18-19 augusti

Valupptakt!

Härmed inbjuds du att vara med på Kristdemokraterna i Västmanlands valupptakt.

Valupptakten sker denna gång i form av en konferenskryssning med Viking Line Cinderella båt.

Fredagen den 18/8 till lördagen den 19/8.

Bussanslutning sker från Västerås kl. 13.20 den 18/8.
Vi går ombord båten kl. 16.15.
Båten avgår kl. 18.00 från stadsgårdsterminalen i Stockholm
Båten ankommer stadsgårdsterminalen kl. 15.15
Bussanslutning till Västerås kl. 15.50, ankomst Västerås ca 18.00

Preliminärt ramprogram
Fredag 18/8

16.30 Konferensen inleds
20.30 Middag i Viking buffet

Lördag
8.00 Frukost
9.00 Fortsättning på konferensen
13.00 Brunch
15.15 Ankomst till Stockholm

Detaljprogram med konferensinnehåll kommer något senare. Fokus kommer vara valet 2018, valplanering och länsprogram. Länsprogrammet ska fastställas av det extra partidistriktsårsmötet som är den 18 november. Programmet ska innehålla de frågor vi går till val på gemensamt i Västmanland 2018.

Du anmäler dig genom att betala in egenavgiften 200kr på Kristdemokraterna i Västmanlands plusgiro 496695-8, ange valupptakt plus ditt namn. Anmäl dig senast den 20/6 för att säkra din plats.

I priset ingår konferensen, bussresa Tor Västerås, delad hytt för 2 personer, buffémiddag, frukost, lunch och kaffe med frukt.

Det här kommer bli ett tillfälle som du inte vill missa.

Inbjudan till sommaravslutning

Inbjudan till Sommaravslutning
För KPA-gruppen, Styrelsen och alla medlemmar i Västerås

Måndagen den 12 juni kl. 17.00 träffas vi bredvid kokpunkten. Vi får en exklusiv förhandsvisning av det nya hotellet Steam hotell som öppnar i augusti.

Efter besöket går vi tillsammans till Bryggans Café på Öster mälarstrand, Lasse Färnlövs plats 1, där vi äter något gott tillsammans och lyssnar på vår fadder riksdagsledamot Larry Söder som besöker oss den dagen.
Vi kommer också att dela ut årets vitsippspris.
Kvällen slutar senast ca kl. 21.00

Anmäl ditt deltagande snarast till Joakim Widell på joakim.widell@vasteras.se eller 021-39 31 22 dock senast den 9/6.
Varmt Välkomna alla medlemmar!

Årsplan 2018 presenterad av Samarbete för Västerås

Idag presenterar vi budget för fjärde gången i Samarbete för Västerås, det är en stark budget. Vi tar höjd för framtida investeringar, sätter fokus på det livslånga lärandet och stärker upp stödet till föreningar och studieförbund. Dessutom fortsätter satsningen på önskad tjänstgöringsgrad, denna gång inom kulturområdet. I år satsar vi extra resurser på förskolan. Högre löner för våra anställda och satsning på ett mer hållbart ledarskap är en viktig del i utvecklingen av förskolan i Västerås, säger Amanda Agestav (KD), vice ordförande kommunstyrelsen.

Här är länken till Årsplan 2018, Västerås stads budget från majoriteten.
https://samarbeteforvasteras.wordpress.com

Träffa Lars Adaktusson och var med och påverka politiken!

Träffa Lars Adaktusson den 29 maj!

Den 29 maj kl. 18:00-20:00 så blir det ingen kryssning tillsammans med Lars Adaktusson, men du träffar Lars på Syrianska kulturcentret mellan kl. 18:00-20:00 den 29 maj på ett öppet möte där Lars berättar om det han jobbar med, politiken, och varför just du skall bli medlem i Kristdemokraterna och varför kristdemokraterna behövs i politiken.

Syrianska kulturcentret ligger på adress Narvavägen 90 precis där Vallbyleden och Narvavägen möts. Kulturcentret är byggnaden till höger om den Syrisk-ortodoxa kyrkan.

För anmälan eller mer info, kontakta vår organisationssekreterare Joakim Widell på mail: joakim.widell@kristdemokraterna.se alt på tel. 021-393122

Medlemskväll 15 maj 2017 i Stadshuset Västerås

Västmanlands partidistrikt bjuder in, på uppdrag av vår riksorganisation till en medlemskväll.
Kvällen handlar om valet 2018 och vägen dit

Vi träffas i Västerås stadshus, kommunfullmäktigesalen

Måndagen den 15 maj kl. 18.30-20.30

Vi bjuder på fika

För fikats skull vill vi att du anmäler dig till joakim.widell@kristdemokraterna.se eller 012-39 31 22

Varmt välkomna

Amanda Agestav
Partidistiktsordförande

Partidistriktsårsmöte för Västmanland lördag 18 mars

Kristdemokraterna i Västmanland håller på lördag den 18 mars årsmöte i Kungsör, för att välja ny ordförande.
Kristdemokraternas tf. partiledare Jacob Forssmed gästar Kungsör och partidistriktsårsmötet

Kristdemokraterna i Västmanlands distriktsordförande Börje Hultin har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Vi i Västerås, distriktets största partiavdelning, vill ta vårt ansvar för att Kristdemokraterna skall bidra och göra skillnad i Västmanland och i Regionen. Det är av absolut största vikt att vi syns, märks och gör avtryck i politiken på Regionens alla nivåer och i alla kommuner. Vi skall synas i media och vi skall märkas på avtrycken vi gör i politiken. Vi bör därför fullt ut nyttja de krafter vi har till hands inom politiken och som lägger ned heltidsarbete för att politiken skall fungera i kristdemokratins tecken.

Västerås och Köping har därför beslutat att nominera Amanda Agestav som ny distriktsordförande samt Tommy Emterby som vice ordförande i distriktet. Till detta har nu även Hallstahammars och Kungsörs Kristdemokrater valt att stödja Amandas och Tommys kandidaturer.

Vi ser det som mycket viktigt att hela Västmanland är representerat i presidiet för distriktsstyrelsen, och att det är nyckelpersoner för länet. Amanda Agestav är idag kommunalråd på heltid i majoriteten för Västerås stad, hon är kommunstyrelsens förste vice ordförande och hon är mycket engagerad i att driva de kristdemokratiska frågorna. Hon besitter kunskaper som behöver spridas i länet och är välkänd för många utanför Västerås. Hon är bördig från Surahammar och har tidigare suttit i Riksdagen vilket är en stark merit med de kontakter hon fått genom det.

Tommy Emterby sitter i kommunstyrelsen i Hallstahammar och har mångårig politisk erfarenhet. Uppvuxen med politiken från barndomshemmet så har han senare varit med och byggt upp ett helt nytt parti och fått in det i Riksdagen och många kommuner. Idag är Tommy ordförande i Hallstahammars lokalavdelning och kommer senare i vår att bli heltidspolitiker och lägga all energi på den kommande valrörelsen.

Amanda och Tommy är nyckelpersoner som behöver ta platserna som ordförande respektive vice ordförande i distrikt Västmanland. Tillsammans med regionrådet Malin Gabrielsson är de personer som gör skillnad för Västmanland. Valen till ny distriktsstyrelse sker vid årsmötet i Kungsör, Centrumgården lördagen den 18 mars 2017 med start 9:30. Vår tf. partiledare Jacob Forssmed inledningstalar och gästar Kungsör denna dag.

Varmt Välkomna till en mycket intressant dag i Kungsör!

Partidistriktsårsmöte 2017 i Kungsör

Nu är det dags för partidistriktsårsmöte i Kungsör!
Distrikt Västmanland håller årsmöte Lördagen den 18 mars kl. 9:30-15:30 i Centrumgården, Prästgatan 6 Kungsör

Ombud är kallade, alla medlemmar är välkomna!
Inbjuden gäst är vår tf. partiordförande Jacob Forssmed som kommer tala kring temat framtida regeringsbildningar och våra fyra prio områden.

Style: ”rk1”

Progam för partidistriktsårsmöte den 18 mars 2017
Fika från 09.30
Välkomstord 10:00-10:15
Inbjuden talare; Jakob Forssmed 10.15–11.45
Lunch 11.45–13:00 På Thor Modéens gästgiveri
Järnvägsgatan 4
Årsmöte 13:00-15:30
Kostnad: 200kr(för lunch och fika)

Anmälan senast den 15 mars till vår organisationssekreterare Joakim Widell på mail: joakim.widell@kristdemokraterna.se alt tel. 021-39 31 22. Vår organisationssekreterare kan också sända ut årsmöteshandlingarna till er om ni saknar dem.

Varmt välkomna!
Distriktsstyrelsen

Hur ser Västerås framtid som idrottsstad ut?

Öppet KPA möte tisdag den 14 mars kl. 19:00
Alla förtroendevalda kallas, medlemmar välkomna till en kväll kring temat – Hur ser Västerås framtid som idrottsstad ut?

Vi träffas klockan 19:00 vid entrén på ABB Arena nord, kom i tid till mötet.

Anmälan görs till vår politiske sekreterare på mail: joakim.widell@vasteras.se
alt tel. 021-39 31 22

Nedan finner ni lite intressanta dokument att läsa in er på inför mötet

Varmt Välkomna till detta öppna KPA möte

Rocklunda vision

rocklunda