Vår politik

Ett Ekerö som håller ihop!

Ekerö är en fantastisk plats att bo på i Stockholms län, med direkt närhet till vår vackra huvudstad men med en karaktär präglad av landsbygd. Kommunen växer kraftigt de närmaste åren och kommer att utvecklas mot vår vision av en småstad snarare än en förort, något vi kristdemokrater tycker är viktigt. För att inte förstöra karaktären och den s.k. Ekeröandan är det viktigt att utvecklingen präglas av måttfullhet, och att gestaltningen ges stor betydelse.

Ett splittrat samhälle är ett otryggt samhälle. Därför har vi inom politiken ett stort ansvar att tillse att utvecklingen sker på ett sådant sätt att Ekerö håller ihop. När vi utvecklar vår Ekerö-politik gör vi det under devisen: ”Ett Ekerö där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter”.

Mer om hur vi tänker att det skall gå till hittar du i vårt kommunpolitiska progam som du hittar här: Ekerö_kommunprogram_2018 . Det innehåller konkreta förslag inom respektive politikområde. Om du undrar mer om vår politik och/eller vill ställa frågor till oss så är du varmt välkommen att vända dig till nedanstående kontaktpersoner:

Sivert Åkerljung, gruppledare, sivert.akerljung@kristdemokraterna.se, 070-982 02 80
Niklas Ernback, ordförande, niklas.ernback@kristdemokraterna.se, 073-815 07 00