• Våra stadgar

    Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för en förening eller en organisation. Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i organisationen och för att ge riktlinjer för verksamheten.

    Kristdemokraternas stadgar antogs av Kristdemokraternas högsta beslutande organ, rikstinget, år 2015 och blev sedan reviderade på rikstinget, år 2017.

    stadgar_kristdemokraterna_2017 (pdf)