KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Omsorg och möjligheter

Ett samhälle byggs underifrån. med människor i samarbete. Politiken ska därför stödja och ge förutsättningarna – inte styra.
I Kristdemokraternas politik går möjlighet och valfrihet hand i hand. Samtidigt som vi tar ansvar och visar omsorg för varandra ger vi också möjligheten till att forma sin egen väg.
Ingen ska lämnas bakom och ingen ska hållas tillbaka.

Vi Kristdemokrater i Gävle kommer att arbeta för att vi alla ska få rätten och möjligheten att styra över våra egna liv.

Vill du vara med oss i det?

  • Jan Myléus
  • Kommunalråd (KD)