• Vad vill vi i vår kommun

  Vi Kristdemokrater har de senaste åren åstadkommit mycket som vi är stolta över. Vi har bidragit till att Götene kommun gått från att vara en utflyttningskommun till att vara en växande kommun med god ekonomi. Barnomsorg och skola får goda betyg och vi har fått pris som bästa seniorkommun i landet.

  Ska vi vara nöjda då? Vi tycker inte det. Att folk i genomsnitt har fått det bättre betyder inte att alla har det bra. Kristdemokraterna i Götene vill därför jobba för följande viktiga punkter:

  ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE

  Vi tror på färre pekpinnar och mer valfrihet. Vi vill fortsätta och utveckla vårdnadsbidraget så det passar fler familjer. Vi vill göra det lättare för familjer att själva planera sin vardag. Alla familjer ska få stöd i den utsträckning som behövs för att klara vardagen. Barnfamiljer skall uppleva en trygg och harmonisk uppväxtmiljö med bra skolor, säkra färdvägar, barnvänliga områden och ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Varfrihet när det gäller barnomsorg, skola och boende för barnfamiljer tycker vi är viktigt.

  TRYGGARE BARN LÄR SIG MER

  Skolan skall handla om kunskap. Det behövs tydliga mål och undervisning som passar varje elev. Vi vet att barn är olika och lär sig på olika sätt. Därför måste skolan tidigt uppmärksamma de barn som har behov av särskilt stöd. Skolan ska ha en tydlig värdegrund som baseras på respekt för att människor är olika, men lika mycket värda. Barnen förtjänar trivsamma lokaler, bra mat och lärare som tar krafttag mot mobbning.

  Alla barn är värda en bra skolgång.

  En förutsättning för att skolan ska bli trygg är att ha fler vuxna på plats, inte enbart lärare utan även elevhälsovård, kuratorer och annan personal. Dessutom är det nödvändigt med engagerade föräldrar som stöttar och uppmuntrar, skapar förutsättningar för att läxorna blir gjorda och bryr sig om vad som händer i skolan.

  MER RESPEKT FÖR DE ÄLDRE

  Kristdemokraterna vill att de äldre ska fortsätta uppfatta Götene kommun som den mest seniorvänliga kommunen. För att leva värdiga liv behöver äldre människor bemötas med respekt. Vi vill öka valfriheten och införa fler boendeformer. Alla äldre behöver inte vård – vi har fler friska och aktiva pensionärer i Sverige än någonsin tidigare, och antalet kommer att fortsätta att stiga. Det vore galenskap att inte förvalta den resurs som äldres energi, erfarenhet och kompetens kan tillföra samhället. Vi tycker att Sveriges äldre förtjänar mer respekt.

  Vår grundsyn på äldreomsorgen är att den måste vara så personligt anpassad som möjligt. Människor blir inte mer lika bara för att de blir äldre. För Kristdemokraterna är det självklart att vi gemensamt ska betala för äldreomsorgen via skatten, men lika självklart att du själv ska få välja var du vill bo eller vem som skall hjälpa dig hemma. Ingen ska behöva vara rädd för att inte få det boende eller den omsorg man behöver.

  FLER FÖRETAG GER FLER JOBB

  Politiker kan inte skapa jobb i någon större utsträckning, men vi kan skapa bra, rimliga och långsiktiga förutsättningar för företagande i vår kommun. Avgörande för allas vår framtid är att det finns arbete så att vi kan försörja oss själva, men också vara solidariska med dem som inte kan arbeta av olika skäl. Människor kan inte alltid vara starka. Vem som helst kan drabbas av sjukdom, förlora jobbet eller råka ut för andra saker som gör att man behöver stöd. Kristdemokraterna menar att ett mänskligt samhälle måste bygga på en solidaritetsprincip som ser till att alla människor kan känna sig trygga. Alla måste få känna sig behövda. Vi vill ha ett samhälle som tar vara på människors möjligheter och inneboende förmåga.

  Vi vill fortsätta våra ansträngningar för fler invånare, livskraftiga företag och en växande turistnäring. Miljöarbetet skall vara i fokus för en hållbar utveckling. Götene kommun visar vägen genom miljöförbättrande åtgärder och ny teknik. På ett ekonomiskt hållbart sätt vill vi förvalta kommunens resurser för kommande generationer. Genom fortsatta satsningar på vår miljö ska Götene bidra till en bättre värld.