• Om Kristdemokraterna

  Välkommen till Kristdemokraterna i Höganäs hemsida! Vi är Familjens röst i Höganäs kommun.

  Vi vill se ett Höganäs där det finns möjlighet för alla att vara med i ett sammanhang och där fler företag kan skapas och utvecklas. I Höganäs ska det finnas plats för alla att växa i takt med ålder och erfarenhet. Det ska vara tryggt och säkert att vandra och cykla på fler upplysta stråk. Vi vill verka för en stationär polis. Kommunens servicetjänster ska präglas av delaktighet och valfrihet.

  Våra viktigaste frågor:

  • Maxtak för barngrupper i förskolan
  • Ökad valfrihet-fler familjedaghem
  • Rätt till äldreboende vid 85+
  • Fler volontärer i skolan och för äldre
  • Polis som inger säkerhet och trygghet

  Vi vill starta en familjecentral med öppen förskola, BVC, MVC, ungdomsmottagning, familjerådgivning samt socialtjänst. Vi är övertygade om att det förebyggande arbetet underlättas om verksamheterna finns samlade under samma tak. Starta ett nattis.

  Ungdomars bruk av droger är oroande. Vi vill därför öka kunskap om droger och alkohol genom att införa en utbildningsdag per år för elever i högstadiet och gymnasiet.

  Personer som är 85+ ska ges rätt till plats på äldreboende utan biståndsbeslut. Vi vill begränsa antalet olika personal som besöker den äldre i hemtjänsten. Vi vill se fler väntjänster och volontärer för att öka delaktigheten samt minska känslan av ensamhet.

  2015 hade Kristdemokraterna i Sverige:

  – Ca 21 000 medlemmar
  – 26 distrikt. Ett distrikt omfattar oftast ett län.
  – 16 riksdagsledamöter. Riksdagen består totalt av 349 ledamöter.
  – I partiet finns också ett kvinnoförbund, ett ungdomsförbund, ett studentförbund och ett seniorförbund.

  Ytterligare statistik och information:

  – Kristdemokraterna i Sverige bildades 1964.
  – Alf Svensson var partiledare mellan åren 1973-2004.
  – Göran Hägglund valdes till partiledare 3 april 2004.I januari 2015 meddelade han sin avgång.
  – Ebba Busch Thor valdes till partiledare den 25 april 2015.
  – I det senaste riksdagsvalet fick Kristdemokraterna 4,6 % av rösterna.

  Kristdemokraterna kom in i Riksdagen för första gången 1985. Då var partiledaren Alf Svensson ensam riksdagsledamot för Kristdemokraterna. 1991 – 1994 satt Kristdemokraterna i regeringen tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Centern. Mandatperioderna 2006-2010 och 2010-2014 hade Kristdemokraterna regeringsmakten tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Centern under namnet Alliansen. Under den mandatperiodien var Göran Hägglund socialminister med ansvar för bland annat familjepolitik. Maria Larsson äldre- och folkhälsominister och Stefan Attefall Civil- och bostadsminister.

  Kristdemokraterna är representerat i EU-parlamentet av Sara Skyttedal och David Lega.