• Vår politik

  Det här vill Kristdemokraterna göra i Hultsfreds kommun:

  • Minska barngruppernas storlek i
  förskola, förslagsvis 12 barn på tre
  vuxna för de minsta barnen

  • Vi vill ha förskola och skola på
  varje ort i vår kommun

  • Äldreboendegaranti, alla som är över 85 år ska garanteras en plats i någon form av anpassat boende.

  • Skapa mångfald av
  måltidsalternativ för äldre, börja
  nyttja de lokala restaurangerna

  • Inred tredje våningen i
  kommunhuset till ”växthus” för
  unga entreprenörer

  • Gör kommunen attraktiv
  genom att erbjuda mer byggande i
  sjönära läge.

  Lennart Davidsson Mörlunda, Monica Bergh Virserum, Åke Nilsson Silverdalen, Anders Andersson Järnforsen

  När vi blir äldre blir krämporna fler. Kroppen säger ifrån efter år av arbete och
  aktivitet. Men vi är fortfarande de vi är, oavsett ålder, och vi har rätt att
  bestämma över våra egna liv. Vi vill att alla ska kunna leva ett aktivt liv
  utifrån sina förutsättningar, med  inflytande i samhället och över den egna
  vardagen. Det kan handla om att kunna  påverka tiderna för hemtjänst och vem
  som ska utföra den. Det ska finnas  trygghetsboende för dem som önskar.
  Vi ställer höga krav på en trygg och  värdig äldreomsorg. Personalen ska ha
  goda arbetsvillkor och kunna ge den  hjälp som behövs, utan att för många
  olika hjälper den äldre. Det ska serveras  bra mat och finnas tid för en stunds
  gemenskap kring middagsbordet. Även insatser som görs av familj, vänner,
  kyrkor och andra ideella krafter är viktiga, inte minst för att fylla  människors behov av närhet och  gemenskap. Vi lovar att fortsätta att arbeta för att vi ska kunna leva livet, hela livet.

  En skola på varje ort!  Goda villkor för familjerna ger våra
  barn en bra start i livet. Genom att  satsa på de minsta bygger vi ett gott
  samhälle och en bättre framtid för  oss alla.  Både föräldrar och barn behöver
  tid med varandra. Därför måste  familjer själva kunna välja. Vi nöjer
  oss aldrig med mindre än riktigt  bra barnomsorg och skola. Vi
  kristdemokrater vill också i  framtiden ha en skola på varje ort i
  vår kommun.  Kvaliteten i förskolan är viktig,  för både barn och föräldrar. För de
  minsta är tryggheten i den lilla  gruppen viktigast. Därför vill vi ha
  små barngrupper i förskolan och  att det införs ett maxtak för
  gruppernas storlek, förslagsvis 12  barn på tre vuxna för de minsta
  barnen. Föräldrar ska känna sig  trygga med att deras barn får
  omsorg i en bra verksamhet.
  Vi vill också lyfta skolan och  lärarna. Varje elev ska få möjlighet
  att utvecklas utifrån sina egna  förutsättningar. Duktiga lärare ska
  ges goda utvecklingsmöjligheter  och bra lön. Skolan ska ge
  kunskap och bildning för hela  livet. Nolltolerans mot mobbning,
  kränkande behandling och dålig  skolmiljö är nödvändig.
  För att Hultsfred ska utvecklas  och bli attraktivt behövs fler jobb.
  Vi vill skapa ett näringslivsklimat  som underlättar för entreprenörskap
  och företag. Ett förslag är att  göra tredje våningen på
  kommunhuset till ett ”växthus”.  Det hjälper även våra unga in på
  arbetsmarknaden.