Följ Kristdemokraterna på Facebook

12 hours ago

Med vår budget får de som arbetar sänkt skatt. Den som arbetar heltid eller har pension från 13000 kronor får minst 150 kronor mer i plånboken varje månad. Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 day ago

Kristdemokraterna vill införa brottet grov trafikbrottslighet i straffskalan som kan ge fängelsestraff på fem år. Genom detta förslag kan man komma åt systematiskt fusk och återkommande brottslighet.Transportstyrelsen behöver också få mer resurser för att kunna agera mot åkerier med tvivelaktig verksamhet och de behöver även bli mer involverade i polisens arbete med trafikkontroller. Vi kristdemokrater har sett de här problemen under lång tid och det är viktigt att ny lagstiftning kommer på plats. Regeringen har dragit frågan i långbänk. Först när Kristdemokraterna agerade i justitieutskottet kom besked att ny lagstiftning är på gång. Det är verkligen på tiden. Nu står inte straffen i proportion till brotten. Det är tid för förändring.Sverige förtjänar bättre.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Svensk polis gör ett fantastiskt arbete. De förtjänar vår uppskattning för sitt arbete, som är krävande både mentalt och fysiskt. De arbetar mot hänsynslösa brottslingar, med människor som hamnat fel livet, ser till att reglerna följs i trafiken och att det är ordning och reda på gator och torg.Mer än vårt tack, förtjänar de fler kollegor, högre lön, bättre förutsättningar och resurser för att klara av sitt jobb.Totalt tillför vi nästan 5 miljarder till polismyndigheten de kommande tre åren och hälften av den satsningen går till höjda polislöner. Tack vare Kristdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas budget satsar vi på hela rättsväsendet.Poliserna förtjänar bättre.Andreas Carlson (KD)riksdagsledamot och rättspolitisk talespersonTycker du som vi? Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Den 21 januari 2002 var en mörk dag. I dag är det 20 år sedan Fadime Şahindal mördades av sin egen pappa utanför familjens hem i Uppsala. I år skulle Fadime ha fyllt 47 år. Redan för 20 år sedan borde politiska åtgärder ha vidtagits för att bryta framväxten av parallellsamhällen. Så blev det inte. Parallellsamhällena har istället fortsatt växa, med värderingar helt skilda från övriga samhället. Än i dag får vi gång på gång nya vittnesmål från kvinnor som lever under kontroll och förtryck.Hon som förföljs och får utstå slag för att hon låtit håret hänga fritt utan slöja. Hon som dansat med sina vänner och inte längre är välkommen hem. Hon som ställs inför att giftas bort mot sin vilja eller bli dödad. Så här kan vi inte ha det i Sverige. Vi måste bekämpa hederskulturen med kraft.Sverige har inte tillräckliga verktyg för att kunna agera på utländsk mark. Vi måste utveckla lagstiftningen mot tvångsäktenskap. Mer måste göras för att bekämpa barnäktenskap. Svenska politiker har varit väldigt rädda för att bli anklagade för rasism och i stället så har man svikit dem som behövde den svenska generositeten, den svenska fristaden, som mest.Idag hedrar vi Fadime och hennes kamp för friheten. Sverige ska bli ett land där det är svårt att utöva hedersförtryck. ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

Sänk dieselpriset med tre kronor per liter. Sverige har världens dyraste diesel. Regeringen pressar upp dieselpriserna på bekostnad av de barnfamiljer och pensionärer som lever utanför storstäderna. För företagarna, lantbrukare och skogsbrukare innebär de snabbt stigande priserna ett mycket allvarligt problem i ett redan ansträngt läge.Kristdemokraterna vill skrota Sveriges mål om reduktionsplikt för diesel och återgå till EU-direktivets mål för 2030. Vi måste sträva mot och nå våra klimatmål på ett sätt som låter människor vara med, snarare än ett där verksamheter och människors privatekonomi knäcks. Hela Sverige ska fungera. Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

Kristdemokraterna håller presskonferens ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

HURRA! Kristdemokraterna är de äldres röst. Med vår budget får Sveriges pensionärer mer pengar i plånboken.✔️ Sänkt skatt för pensionärer✔️ Höjt bostadstilläggGå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

7 days ago

De kriminella gängens grepp om det svenska samhället har hårdnat. Ort efter ort har satts i skräck. Så kan vi inte ha det. Ingen regering får misslyckas med kriminaliteten. Vi måste stoppa gängvåldet. Det gör vi med stärkt rättsväsende, fler poliser, tuffare straff, strängare lagar och bättre uppväxt. Men först måste vi byta regering.Gå med i KD! KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Missa inte när Ebba Busch debatterar NATO mot Kenneth G Forslund (S). Ikväll, måndag 17 januari klockan 22.00 i TV4 📺Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Ett starkt försvar är en grundförutsättning för vår frihet och demokrati, och därmed möjligheten att själva bestämma hur vi vill bygga vårt samhälle.Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde ter sig alltmer osäker. Vi bevittnar nu allt större spänningar mellan Ryssland, och västvärlden. Vi vill ge Försvarsmakten bästa möjliga förutsättningar att bygga upp en förmåga som står sig över tid och möter det allt osäkrare omvärldsläget. Grunden för det arbetet måste läggas nu! KD säger JA till medlemskap i NATO.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD