Följ Kristdemokraterna på Facebook

17 hours ago

Hela Sverige ska kunna försvaras. Men Sveriges försvarsmakt är för liten för att kunna möta det allvarliga säkerhetspolitiska läge som vi för överskådlig framtid befinner oss i.Den trygghet medborgarna i hela Sverige kan kräva i sitt dagliga liv, för familjen, på sin ålderdom eller om man drabbas av olyckor eller sjukdom bygger ytterst på att staten kan tillgodose behovet av såväl inre som yttre säkerhet. För oss kristdemokrater är därför Sveriges försvar en av statens kärnuppgifter.Vi kristdemokrater vill att försvarsanslaget höjs till 2 % av BNP. En stegvis höjning mot den nivån påbörjas snarast. För att det ska vara möjligt behöver vi byta regering.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

Fastän vi har så fint kött i Sverige tvingas vi att importera. Vi är långt ifrån självförsörjande. Vår självförsörjningsgrad understiger 50 procent. Att jämföra med 80 procent i Finland. Sverige är bara självförsörjande på morötter, socker och spannmål.Livsmedelsberedskapen är en viktig fråga. Det förstod vi inte minst i inledningen av pandemin. Det är illa att den svenska nivån fortfarande är på bottennivåer. I en kris- eller krigssituation är hyllorna och lagren tömda på två dagar i Stockholm och i övriga Sverige på en vecka. I Finland kan man istället försörja sin befolkning med mat minst under ett halvår. Sverige är bara självförsörjande på morötter, mjöl och socker och kan erbjuda befolkningen en morotskaka. Finland kan i jämförelse erbjuda sin befolkning trerätters.Det är av yttersta vikt för hela vår nation att livsmedelsproduktionen ökar så vi har en livsmedelsberedskap värd namnet. Men för det så behöver Sverige en ny regering.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Partiernas ekonomiska förutsättningar skiljer sig mer än du tror. S satsade i förra valet 146 miljoner kronor, med ett stort bidrag från LO. Centern är, med 1,8 miljarder i kassan, ett av världens rikaste partier. De satsade 70 miljoner kronor i förra valet. I nästa val kämpar de rikaste partierna på samma sida. Det är bekymmersamt för oss som vill byta regering. Jämna ut de ekonomiska skillnaderna i politiken. Swisha KD för att byta regering. Swisha till: 1235157003Meddelande: VALFOND samt ditt namn och ort. Mer information om gåvor och fler sätt att ge:KD.nu/boostavalfonden ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

Svensk vänster håller på att tappa greppet om jämställdhetsfrågorna. Det är ingen nyhet. När den kanske viktigaste frågan kommer på tal - våld mot kvinnor - var finns Sveriges feministiska regering då? Våldet mot kvinnor tar inte semester.Våldet mot kvinnor har ökat. Det gäller såväl antalet anmälda våldtäkter, våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet. Samtidigt är uppklarningsprocenten väldigt låg och mörkertalet stort.Det behövs en kraftsamling för att stoppa våldet mot kvinnor. Vi måste våga vända på alla stenar för att förebygga och skydda kvinnor mot våld. Det räcker inte bara med ord utan det behövs handling. Sverige behöver en ny regering.Några av våra förslag för att öka kvinnors trygghet:🟦 En nollvision införs mot våld i nära relationer.🟦 Fotboja bör alltid övervägas vid kontaktförbud även vid ordinärt kontaktförbud.🟦 Straffen vid överträdelse av kontaktförbud ska skärpas. Fysiska överträdelser ska alltid innebära fängelse och annan överträdelse ska leda till fängelse i större utsträckning än idag.🟦 Fler fängelseplatser – om gärningsmän går fria får inte kvinnor vare sig upprättelse eller trygghet🟦 Höj minimistraffet för grov kvinnofridskränkning och fridskränkning🟦 Gemensam vårdnad eller umgängesrätt ska, som huvudregel, ej utdömas då det finns en dom om våld eller andra övergrepp inom familjen eller vid kontaktförbud🟦 Särreglera hedersbrott i brottsbalken🟦 Ökade medel till kvinnojourerna.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

7 days ago

Vi ska aldrig glömma Utøya.För många är det bokstavligen omöjligt. Familjerna som förlorade sina barn. De överlevande som förlorade sina vänner och som idag fortfarande kämpar med den påverkan som terrorattentatet 22 juli 2011 hade på dem. För många är såren kvar, såväl fysiskt som psykiskt.En högerextremist sprängde Oslos regeringskvarter och dödade åtta personer innan han kallblodigt mördade 69 människor på Utøya. De allra flesta ungdomar, förenade av ett politiskt engagemang för medmänsklighet och solidaritet i Arbeiderpartiets ungdomsförbund.Den dagen för tio år sedan skakade Norge i grunden men Norge stod pall. Terrorn vinner aldrig över oss. Inte då, inte nu. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Stöldgods för miljarder förs ut ur Sverige varje år. KD har länge krävt att Tullen ska få skarpare befogenheter för att kontrollera utförsel av stöldgods.Varje år kör internationella ligor ut ur landet med stöldgods för miljardbelopp. Tullverket kan inte stoppa det utan måste först kontakta polisen. Det här måste ändras. En utredning som ser över problemet har gjorts men den innehåller inte tillräckligt skarpa förslag. Till exempel kommer utförselkontroller inte kunna utföras. Det missar målet och är direkt tandlöst. Sverige behöver en ny regering.KD vill kraftigt bygga ut rättsväsendet och ge Tullverket betydligt mer kraftfulla befogenheter att agera mot brottsligheten.Några av våra skarpa förslag:🟦 Tullen bör bevaka gränsen i större utsträckning än idag och kontrollera utförseln av varor🟦 Tullen bör ges möjlighet att frihetsberöva misstänkta🟦 Utred en ökad möjlighet till beväpning för tulltjänstemän🟦 Postspärr kunna beslutas om i fler fall än idag🟦 Ökade inresekontrollerGå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Familjers ekonomiska utsatthet drabbar inte minst barnen. Risken att man inte kan delta i fritidsaktiviteter är stor. Hur familjepolitiken utformas är därför centralt. För att stärka barnfamiljerna vill KD införa ett särskilt jobbskatteavdrag för föräldrar, utöver breda skattelättnader som också kommer föräldrar till del. Vi ser också att barn rör sig mindre och vi ser en utbredd ensamhet bland unga. Då vill vi stimulera att fler ska kunna delta i idrottsklubbar och föreningar och ta del av den gemenskap det innebär. Barns deltagande i föreningar har minskat, inte minst under pandemin. Därför vill vi införa ett öronmärkt stöd där de flesta barn i årskurs 2-9 får 500kr per år och de som bor i hushåll med ekonomiskt bistånd eller bostadsbidrag ska få 2400kr. Pengarna ska kunna användas hos föreningar som får offentligt bidrag och kommunala kulturskolor för ledarledda och regelbundna aktiviteter.Liknande system finns i andra nordiska länder. Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

För att utvecklingen inte ska eskalera än mer, måste vi se verkligheten för vad den är. Vårt land drabbas av en ny sorts kriminalitet som kräver ett nytt ledarskap som vågar göra det som krävs för att vända utvecklingen.Sverige är i ett allvarligt läge och den här kriminaliteten är många gånger värre än vad vi tidigare har upplevt. Då kan man inte fortsätta som man alltid gjort. Det räcker inte med politiker som beklagar sig. Vi behöver politiker som är beredda att göra det som krävs för att återta tryggheten för alla. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Ska det vara möjligt att leva utanför storstäderna? En kraftig höjning av bränsleskatten försvårar livet för människor i glesbygden. Brottsligheten som drabbar landsbygden tas inte på allvar. Jordbrukarnas situation försvåras genom regelkrångel. Det höjs röster för en ny fastighetsskatt som ska slå mot dig som bor i hus. Det finns ingen sammanhållen jakt- och viltvårdspolitik i Sverige. Skatterna höjs för vanligt folk. Hoten mot landsbygden tycks aldrig ta slut, trots att det finns sådan potential i det land vi tycker så mycket om. Hjärtlandet.Vi måste sluta se städerna som alltings norm och vidga perspektiven. Sverige behöver en ny regering.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

För att värna vårt svenska jordbruk och våra öppna landskap ska vi äta mer svenskt kött.Kommuner och landsting måste sluta köpa utländskt kött. Om vi som konsumenter värdesätter svenskt jordbruk, så köp svenskt kött, på det sättet ökar också lönsamheten för svenska bönder.Köper vi svenskt kött kommer det också från djur som har fötts upp i enlighet med våra djurskyddsregler. Grisar med knorr och kött med minst antibiotika i hela EU.Sverige behöver en mer landsbygdsvänlig och en mer jordbruksvänlig regering. Sverige behöver en ny regering.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD