Följ Kristdemokraterna på Facebook

6 hours ago

KD-förslaget i topp när väljarna bestämmerI vårt jämställdhetsarbete föreslog vi nyligen fängelse vid överträdelse av kontaktförbud. En mycket viktig fråga.Nu sluter väljarna upp bakom straffskärpningar för mäns våld mot kvinnor. Störst stöd har vårt förslag - att skärpa straffen vid överträdelser av kontaktförbud. Det visar en mätning från Expressen/Sifo.71 procent av väljarna står bakom KD-förslaget. Den man som har misshandlat eller trakasserat en kvinna kan förbjudas att vistas i det gemensamma hemmet eller i ett visst område. Det räcker inte med skärpta straff. Dessa kontaktförbud behöver dessutom användas i fler fall än hittills. Vi vill också ha möjlighet till kontaktförbud i större zoner än idag. Gå med i KD!KD.nu/blimedlemLäs mer om undersökningen i Expressen:www.expressen.se/nyheter/stort-stod-for-skarpta--straff-vid-kontaktforbud/ ... See MoreSee Less
View on Facebook

23 hours ago

Regeringen har beslutat att lägga ned Bromma Flygplats. Med det kommer man allvarligt att skada Sveriges landsbygd. Bromma Flygplats ligger i Stockholm men det är landsbygden som drabbas hårdast om en nedläggning blir av. Det är de små flygplatserna som får lida.I en tid då allt fler vill bo på landet väljer regeringen att göra det svårare och prioriterar hellre bostadsexpansion i Stockholm bokstavligen på bekostnad av glesbygdens infrastruktur. Regeringen med Miljöpartiet i spetsen bedriver en direkt landsbygdsfientlig politik. Det måste få ett slut.Gå med i KD! KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 day ago

KD: Det ska inte gå ostraffat att slå, hota och mörda kvinnor.Nyligen mördades fem kvinnor på tre veckor av män som de haft en relation med.Vi samtalar gärna med alla partier. Men när vi gör det vill vi gå från ord till handling. Från samtal till förhandling. Så att konkreta åtgärder genomförs. Vi står beredda.Några konkreta krav:🟦 Sverige behöver fler fängelseplatser så att färre gärningsmän kan gå omkring fria🟦 Höj minimistraffet för kvinnofridskränkning🟦 Särreglera hedersbrott i brottsbalken🟦 Öka medlen till kvinnojourerna🟦 Stärkt stöd till brottsoffer🟦 Se över skadeståndsnivåerna🟦 Höjd avgift till brottsofferfonden🟦 Automatisk utbetalning av skadestånd🟦 Kontaktförbud i fler fall 🟦 Fotboja bör alltid övervägas vid kontaktförbud🟦 Straffen vid överträdelse av kontaktförbud ska skärpas🟦 Gemensam vårdnad eller umgängesrätt ska som huvudregel inte utdömas då det finns en dom om våld, övergrepp eller kontaktförbudGå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

Kristdemokraterna's cover photo ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

KRAFTSAMLING MOT VÅLD MOT KVINNORVåld mot kvinnor är det yttersta beviset på ett ojämställt samhälle. Den här veckan har flera kvinnor bragts om livet. I snitt dödas en kvinna av en man hon haft en relation med var tredje vecka i Sverige.Vi presenterade nyligen en stor rapport om jämställdhet. I rapporten presenterades över hundra förslag som Kristdemokraterna driver för ökad jämställdhet. Bland annat dessa om trygghet och mäns våld mot kvinnor.🟦 Att hotade kvinnor ska erbjudas trygghetspaket med larm, pepparsprej och kurser i självförsvar 🟦 En nollvision införs mot våld i nära relationer🟦 Skadestånd till brottsoffer ska förskotteras från staten som sedan kräver den dömde på skadeståndet🟦 Utvidgat kontaktförbud ska användas oftare och kontaktförbudszonen ska kunna utökas till ett stort område – en kommun eller flera kommuner i särskilda fall🟦 Fotboja bör alltid övervägas vid kontaktförbud även vid ordinärt kontaktförbud🟦 Straffen vid överträdelse av kontaktförbud ska skärpas. Fysiska överträdelser ska alltid innebära fängelse och annan överträdelse ska leda till fängelse i större utsträckning än idag🟦 Höj minimistraffet för grov kvinnofridskränkning och fridskränkning från nio till tolv månader🟦 Sekretessen hävs så att socialtjänst och hälso- och sjukvård ska informera polis vid misstanke om att brott i nära relation kan komma att ske och när det gäller brott som redan är begångna om det handlar om grov kvinnofridskränkning🟦 Gemensam vårdnad eller umgängesrätt ska, som huvudregel, ej utdömas då det finns en dom om våld eller andra övergrepp inom familjen eller vid kontaktförbud🟦 Kvalitativa riskbedömningar ska alltid göras av domstol och socialtjänst innan vårdnads- och umgängesfråga avgörs när det finns uppgifter om våld eller andra övergrepp🟦 Ökade medel till kvinnojourerna🟦 Nationell kartläggning av förutsättningarna för kvinnor som lever gömda – i syfte att förbättra deras samt deras barns livsvillkor🟦 Frågor om våld ska aktivt ställas av hälso- och sjukvård, tandvård, förskola, skola, socialtjänst och rättsvårdande myndigheter🟦 Avskaffa straffrabatten för när brottsoffer har väntat länge med att göra en polisanmälan. ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

STEFAN GUSTAFSSON ÅRETS KRISTDEMOKRAT 2021Den kristdemokratiska ideologin växte sig stark efter andra världskriget ute på kontinenten och KD i Sverige bildades 1964. Kristdemokraterna är en folkrörelse med en stor organisation och ett enormt gräsrotsengagemang. På våra kommundagar brukar vi utse "Årets kristdemokrat", en person ur folkrörelsen som många vill lyfta lite extra. Det där brukar vi göra under pompa och ståt med tusentalet deltagare. Men nu har pandemin kommit i vägen igen. Det blir inget pompa och ståt, men vi vill ändå lyfta årets "Årets kristdemokrat"; Stefan Gustafsson från Sävsjö. Så här skriver vi i motiveringen:"Årets kristdemokrat har en lång och gedigen erfarenhet som kommunpolitiker i sin kommun. I sin roll som kommunpolitiker har årets kristdemokrat medverkat till att under lång tid bygga politiken underifrån, med ett starkt medborgarfokus och ständigt med sin kommuns bästa för ögonen. Pragmatiska lösningar, en vilja att samverka och goda relationer är tre begrepp som kännetecknar årets kristdemokrat. Med sitt förtroendegivande arbetssätt och empatiska ledarskap har årets kristdemokrat i hög grad bidragit till att Kristdemokraterna varit det största Allianspartiet i sin kommun i samtliga kommunval sedan 2002. Åren därefter har varit framgångsrika, både för partiavdelningen och årets kristdemokrat. Årets kristdemokrat var vid sitt tillträdande det yngsta kommunalrådet som dittills funnits i sin kommun. Efter valet 2018 utsågs årets kristdemokrat till kommunstyrelsens ordförande i sin kommun för sjätte gången i rad. Årets kristdemokrat är Stefan Gustafsson från Sävsjö!"GRATTIS STEFAN!#kddagarGör som Stefan, bli kristdemokrat. Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

”Århundradets vårdreform - skrota ett ålderdomligtvårdsystem där personal och patienter kommer i kläm”Citatet kommer från Ebbas tal på Kristdemokraternas kommundagar 16 april. Vården är en av väljarnas viktigaste frågor och därför är det också en av Kristdemokraternas viktigaste frågor. Att påbörja Århundradets vårdreform blir vår främsta prioritet vid ett maktskifte.Därför ser vi fram emot att ge Sverige en ny sjukvårdsminister - som kan lägga ner de förlegade landstingen. Vi är hoppfulla om att vi kan bygga en bättre sjukvård i Sverige. En sjukvård du kan lita på. Se hela talet på KD.nu/ebba16aprilGå med i KD!KD.nu/blimedlem#kddagar ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

Ebba Busch talar live ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

Ebba Busch håller tal på Kristdemokraternas kommundagar. Talet sänds live på Kristdemokraternas Facebook idag fredag 16 april klockan 12.30.kd.nu/fblive16apr ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Jakob Forssmed kommenterar regeringens vårbudget ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

[custom-facebook-feed]
  • Följ oss på sociala medier: