• Våra politiker

  Marian Loley
  Kommunfullmäktige, ledamot

  Joha Frondelius
  Kommunfullmäktige, ledamot

  John G Ogenholt
  Kommunfullmäktige, ledamot

  Dag Dunås
  Kommunfullmäktige, ersättare

  Carl-Johan Forss
  Kommunfullmäktige, ersättare