• Partiavdelningsstyrelsen

  Styrelsens sammansättning 2014

  Ordförande                     Stefan Gustafsson
  Sekreterare                     Håkan Svensson
  Kassör                             Tommy Larsson
  Ledamot                          Erna Gustafsson
  Ledamot                          Maj Ader
  Ledamot                          Jerry Nyberg


  Revisorer                       Yngve Nordenstam
                                        Ove Fredriksson

  Nomineringskommité      Erna Gustafsson
  –                                     Anna-Carin Lager
  –                                     Jerry Nyberg