• Vår politik

  Detta är Kristdemokraterna i Lidköpings hemsida

  På denna hemsida vill vi ge er läsare information om vår lokala politik under olika rubriker. 
  Vi vill försöka samla information som debattartiklar, interpellationer och de motioner som vårt parti lagt in under de senaste åren.
  Söker ni efter någon som ni vill diskutera med så går det bra att kontakta någon av de personer som finns namngivna under Dina politiker. 

  Vi hoppas att denna hemsida skall vara ett enkelt 
  redskap för er som vill studera vår politik eller för er som 
  vill engagera sig hos oss. 

  Har ni några ytterligare frågor angående vår politik går
  det bra att kontakta vår gruppledare Tommy Larsson.