• Våra kommunpolitiker

  Fullmäktigeledamöter:
  Stefan Gustafsson, gruppledare
  Sten-Erik Lager
  Maria Edström

  Ersättare:
  Tommy Larsson
  Maj Ader

  Kommunstyrelsen:
  Stefan Gustafsson, ledamot

  Nämndsledamöter:
  Barn- och skolnämnd:
  Maria Edström, ersättare

  Kultur-  och fritidsnämnd:
  Tommy Larsson, ledamot

  Miljö- och byggnämnd:
  Kenneth Holgersson, ledamot

  Social- och arbetsmarknadsnämnd:
  Annacarin Lager, ersättare

  Samhällsbyggnadsnämnd:
  Sten-Eric Lager, 2:e vice ordförande

  Utbildningsnämnd:
  Göran Svensson, ersättare

  Vård- och omsorgsnämnd:
  Maj Ader, ledamot

  Teknisk servicenämnd: 
  Jerry Nyberg, ledamot

  Räddningsnämnd:
  Jerry Nyberg, ledamot

  Kommunens revisorer:
  Yngve Nordenstam, ledamot

  Övriga kommunala uppdrag:
  Yngve Nordenstam, Lidköpings Värmeverk AB, revisor
  Sten-Eric Lager, Lidköpings Värmeverk AB, vice ordförande
  Sten-Eric Lager, Lidköping Hovby Flygplats AB, ersättare
  Jerry Nyberg, AB Bostäders, ledamot
  Ingemar Sixtensson, Lidköpings Näringslivsfastigheter AB, ledamot
  Anna Vernersson, Rörstrands Porslinssamlingar, ledamot