• Våra kommunpolitiker 2014-2018

  Fullmäktigeledamöter:
  Stefan Gustafsson, gruppledare,kommunstyrelsen
  Sten-Erik Lager
  Maria Edström

  Ersättare:
  Tommy Larsson
  Maj Ader

  Kommunstyrelsen:
  Stefan Gustafsson, ledamot

  Nämndsledamöter:
  Barn- och skolnämnd:
  Maria Edström, ersättare

  Kultur-  och fritidsnämnd:
  Tommy Larsson, ledamot

  Miljö- och byggnämnd:
  Kenneth Holgersson, ledamot

  Social- och arbetsmarknadsnämnd:
  Annacarin Lager, ersättare

  Samhällsbyggnadsnämnd:
  Sten-Eric Lager, 2:e v ordf

  Utbildningsnämnd:
  Göran Svensson, ersättare

  Vård- och omsorgsnämnd:
  Maj Ader, ledamot, ledamot

  Teknisk servicenämnd: 
  Jerry Nyberg, ledamot

  Räddningsnämnden Västra Skaraborg:
  Jerry Nyberg, ledamot

  Övriga kommunala uppdrag:
  Yngve Nordenstam, revisor
  Sten-Eric Lager, Lidköping Energi AB, vice ordf
  Sten-Eric Lager, Lidköping Hovby Flygplats AB, ersättare
  Jerry Nyberg, AB Bostäders styrelse
  Ingemar Sixtensson, Lidköpings Näringslivsfastigheter ABs styrelse