• Våra kommunpolitiker 2010-2014

  Fullmäktigeledamöter:
  Carina Karlsson
  Tommy Larsson, gruppledare,kommunstyrelsen
  Sten-Erik Lager

  Ersättare:
  Maj Ader
  Michael Malmborg

  Kommunstyrelsen:
  Tommy Larsson, ledamot

  Nämndsledamöter:
  Barn- och skolnämnd:
  Markus Edström, ledamot
  Maria Edström, ersättare

  Kultur-  och fritidsnämnd:
  Stefan Gustafsson, ledamot
  Anna Vernersson, ersättare

  Miljö- och byggnämnd:
  Börje Rask, ersättare

  Social- och arbetsmarknadsnämnd:
  Carina Karlsson ledamot
  Annacarin Lager, ersättare

  Samhällsbyggnadsnämnd:
  Sten-Eric Lager, ledamot
  Frida Edström, ersättare

  Utbildningsnämnd:
  Annika Samuelsson Björk, ledamot
  Simon Andersson, ersättare

  Vård- och omsorgsnämnd:
  Maj Ader, ledamot, 2:e vice ordförande
  Ann-Christine Bårström, ersättare

  Teknisk servicenämnd: 
  Jerry Nyberg, ledamot

  Räddningsnämnd:
  Jerry Nyberg, ersättare

  Övriga kommunala uppdrag:
  Yngve Nordenstam, revisor
  Sten-Eric Lager, Lidköpings värmeverk AB, vice ordförande
  Sten-Eric Lager, Lidköping Hovby Flygplats AB, ersättare
  Carina Karlsson, AB Bostäder, ersättare
  Jerry Nyberg, AB Bostäders styrelse
  Bo Rådelöv, Lidköpings Näringslivsfastigheter AB, ersättare