• Vår partiavdelning

  Ordförande Fatima Hamdi 072/2628817

  fatima.hamdi@mariestad.se

  Vice ordförande Sven-Inge Eriksson 073 /9946176

  -inge.eriksson@mariestad.se

  Ledamot Göran Sagen 073 /2741936

  sagengoran@gmail.com

  Ersättare Margareta Alexandersson