KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

KRISTDEMOKRATERNA AGERAR I SÄKERHETSKRISEN

Vad vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

4 minutes ago

Kristdemokraterna

Det bästa vi i Sverige kan göra för klimatet är att minska utsläppen från transporter, ställa om tung industri och stötta det miljöledande svenska jordbruket.

Ska vi få fler elbilar och klimatsmart industri krävs det mer klimatneutral el. Alternativet är ökad import av tysk kolkraft och miljöskadliga jordbruksprodukter från utlandet. Det kommer vi inte ställa upp på. Därför måste vi säkra kärnkraftens framtid. Vi ska ta ett långsiktigt ansvar för att minska de svenska utsläppen. Det är gott förvaltarskap.
... See MoreSee Less

View on Facebook

7 hours ago

Kristdemokraterna

Vården, äldrefrågorna och tryggheten är de viktigaste frågorna i valet 2018!

Valet den 9:e september är ett värderingsval. Ett val om vilka värderingar vi vill ska prägla vårt och om vilka prioriteringar som är nödvändiga. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst.

Se hela partiledardebatten i Expressen i efterhand här: www.expressen.se/nyheter/val-2018/debatten-2018-se-hela-partiledardebatten-har/
... See MoreSee Less

View on Facebook

10 hours ago

Kristdemokraterna
View on Facebook

13 hours ago

Kristdemokraterna

"Jag är orolig över den nuvarande klimat- och energipolitiken. När man sätter högt ställda klimatmål men inte har en plan för omställningen ska gå till. Ska till exempel den tunga industrin kunna minska sina utsläpp, ska vi få en utsläppsfri transportsektor då kommer det behövas mycket mer el, inte mindre el.

Och därför menar jag att vi behöver se att Sverige snarare än att stänga ner två reaktorer som det nu finns plan på. Se till att de kan uttjäna sin fulla livstid. Snarare kanske till och med se att vi får fler och nya kärnkraftverk i Sverige." Ebba Busch Thor i Expressens partiledardebatt
... See MoreSee Less

View on Facebook

23 hours ago

Kristdemokraterna

Sätt patienten före landstingen!

Det är när man är som svagast som man ska vara säker på att välfärden är som starkast.

Vårdköerna till operation eller specialistvård har fördubblats under den Socialdemokratiskt ledda regeringen. Så ska vi inte ha det. Vi har kapat vårdköerna förr och vi kan göra det igen. Du ska kunna lita på Sverige.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Se partiledare Ebba Busch Thor debattera i Expressens partiledardebatt!

Expressen
Se Expressen TV:s och Di TV:s stora partiledardebatt – se när partiledarna drabbar samman.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Idag har Alliansen presenterat nya förslag för miljöpolitiken.

Under Alliansens åtta år i regeringsställning sänktes utsläppen från Sverige med 19 procent samtidigt som ekonomin växte med nästan 10 procent. Men under både 2016 och 2017 har utsläppen i stället ökat. Klimatet behöver en ny regering. För att Sverige ska vara ett grönt föregångsland krävs en svensk klimat- och miljöpolitik som gör skillnad på riktigt.

Alliansen har förslag för:
✔️Fler gröna företag
✔️Minskade utsläpp från sjöfarten och vägtrafiken
✔️Rena hav, sjöar och vattendrag
✔️Ett grönare flyg
✔️Växande skogar

Se länk i bio: www.alliansen.se/2018/08/klimat-och-miljopolitik-som-gor-skillnad-pa-riktigt/
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 day ago

Kristdemokraterna

Presskonferens: Alliansen presenterar nya förslag.

Alliansen
Alliansen presenterar nya förslag.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 day ago

Kristdemokraterna

Jakob Forssmed presenterar 30 åtgärder för att mota det stora samhällsproblemet ofrivillig ensamhet. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Kristdemokraterna

Nu får det vara nog. Fler poliser och nolltolerans mot brott!

Andreas Carlson: Blir så illa berörd av bilderna från brandattackerna i natt. Bilar står i lågor och fördjupar den otrygghet och brist på tillit många upplever. Det krävs en högre polisnärvaro, ökad kamerabevakning och nolltolerans mot brott. Vi måste stå på de utsattas sida.

KD föreslår bland annat följande för ökad trygghet:
✔️ Anställa 10 000 fler poliser
✔️ Slopa straffrabatterna
✔️ Höja polislönerna
✔️ Införa fler tingsrätter i hela landet

Bilbränder har ökat kraftigt. 1998 skedde 280 bilbränder, 2015 var den siffran över 1400. Siffran ökar stadigt i MSB:s rapportering. Så kan vi inte ha det. Du måste kunna lita på Sverige.

Läs om Kristdemokraternas förslag på åtgärder för att återta tryggheten: kristdemokraterna.se/aterta-tryggheten-genom-nolltolerans-mot-brott/
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: