KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

KRISTDEMOKRATERNA AGERAR I SÄKERHETSKRISEN

Vad vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Igår debatterade Ebba Busch Thor med socialminister Annika Strandhäll om krisen i vården. Det var många starka vittnesmål från publiken om människor som farit mycket illa på grund av bristande vård och långa köer.

En fråga som var uppe för debatt var nedläggningen av BB Sollefteå och att kvinnor känner sig otrygga inför stundande förlossning. Varje födande kvinna ska vara trygg med att hon får plats på BB, och att det finns en barnmorska tillgänglig för förlossningen.

Vi Kristdemokrater har en plan för hur vi ska säkra upp så att varje födande kvinna får den vård hon behöver:
✔️ Statligt ansvar för sjukvården inklusive förlossningsvården
✔️ Fler förlossningsplatser
✔️ En barnmorska per födande kvinna
✔️ Nationellt kompetenscentrum och vision för förlossningsvård
✔️ Nationella riktlinjer för vården efter förlossningen
✔️ Utökad möjlighet till vistelse på patienthotell inför stundande förlossning

Se debatten i sin helhet hos Västerbotten Kuriren här: www.vk.se/2361066/se-politikerdebatten-har
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Kristdemokraterna

Situationen i vissa områden i Sverige är oacceptabel, men den har faktiskt accepterats. Det beror troligen på att resursstarka människor kan flytta därifrån. Kvar finns de som har svårt att få sin röst hörd. Det handlar om arbetslösa, människor i socialt utsatta situationer och personer med invandrarbakgrund.

De särskilt utsatta områdena är underprioriterade i svensk politik och har varit det länge. I Polisens senaste kartläggning finns 61 utsatta områden i Sverige, varav 23 är särskilt utsatta Insatserna som hittills genomförts för att skapa trygghet i de här områdena har inte räckt. Kriminalitet och utanförskap har istället växt sig stark. När otryggheten brer ut sig och cementeras har samhället svikit medborgarna.

En tydligare polisnärvaro med nolltolerans mot alla typer av brott krävs. Det är så vi skapar ett Sverige som håller ihop. Ett Sverige man kan lita på. Vi vill därför bland annat införa:

✔️ Skärpta vistelseförbud för återfallsförbrytare
✔️ Bötesstraff ska kunna omvandlas till fängelsestraff
✔️ Tillträdesförbud för de som trakasserar butiker
✔️ Nolltolerans som koncept, med tydligare nolltolerans mot brott
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Kristdemokraterna

Tuffa frågor och ärliga svar - live från Örebro. Ebba Busch Thor frågas ut av Niklas Piensoho. ... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Kristdemokraterna

Ikväll är det dags igen för utfrågning med Ebba. Denna gång är det Niklas Piensoho som leder utfrågningen i Örebro.

För er som inte kommer vara på plats livesänder vi här på vår Facebooksida. Klockan 18:00 börjar sändningen!
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Kristdemokraterna

Fler borde äga sitt boende – högst 50 % hyresrätter i utsatta områden!

Polisen har identifierat 61 områden i Sverige som polisen som utsatta. Där är arbetslösheten hög och otrygghet och ekonomisk utsatthet är betydligt vanligare än i andra bostadsområden. Bland de boende finns många familjer som på grund av situationen i deras bostadsområde inte känner att de kan lita på Sverige.

Ett stärkt lokalt ägarskap där fler ges chansen att investera i sitt eget boende. Upplåtelseformen i dessa områden är till mycket hög grad hyresrätt - få boende äger sin bostad. Skulle detta ändras så kan flera goda effekter uppstå:

✔️ För det första får fler hushåll större ekonomiska intressen att se till att trivseln ökar och att området utvecklas positivt – att exempelvis otrygghet och nedskräpning minskar.

✔️ För det andra skapar det möjligheter att bo krav i området för personer med jobb som - likt de flesta andra - vill investera i och äga sitt eget hem (Endast tretton procent av hushållen föredrar hyresrätt framför ägt boende ).

✔️ För det tredje blir det över tid billigare att äga sitt boende. Att hyresrätt är dyrare beror – trots hyresreglering - på att en hyresrätt medför full service. Därutöver måste fastighetsägaren få avkastning på sitt kapital. Den normala värdeökningen på fastigheter som kommer av stigande markvärde och inflation går hyreshushåll miste om.

Hyresrätten har en viktig roll att spela, inte minst för unga, studenter och äldre personer som vill ha ett utökat serviceinnehåll, men hyresrätten kan inte vara enda alternativet i utanförskapsområden.
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

Kristdemokraterna

Ebba Busch Thor har hållit tal till nationen på SVT. I sitt tal fokuserade hon på det välfärdsvek som vi upplever. De cancerpatienter som inte får operation i tid. Trots att en snabb operation kan vara avgörande för livschanserna. Pensionärer vars pension inte räcker hela månaden ut. Trots att man arbetat och betalat skatt. Vågor av villainbrott - men en så överbelastad polis att de inte hinner med att utreda.

Vi går till val för ett återupprättat välfärdslöfte. Det är vår prioritering. Sjukvården. Äldreomsorgen. Polisen. Det är när man är som svagast som man ska vara säker på att välfärden är som starkast. Du ska kunna lita på Sverige.

Se talet i sin helhet här: www.svt.se/nyheter/ebba-busch-thor-kd-boneutrop-riskerar-underlatta-for-de-som-vill-skapa-paralle...
... See MoreSee Less

View on Facebook

6 days ago

Kristdemokraterna

Nu på måndag håller Ebba Busch Thor tal till nationen på SVT 1, kl 19:15. Då kommer hon berätta om vad hon tycker är viktigast i svensk politik och hur KD skulle vilja se att Sverige utvecklades. Ni får med andra ord höra om hur det skulle kunna vara med mer kristdemokrati i svensk politik. Det vill ni inte missa! ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Kristdemokraterna

Lars Adaktusson är Kristdemokraternas representant i Europaparlamentet. Se gärna filmen som ger en inblick i hans arbete i EU ... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: