• – program för KD Österåker 2018-2022

  Kristdemokraterna Österåker

  PSYKISK OCH FYSISK HÄLSA FÖR UNGA OCH SENIORER – FOKUS I LOKALVAL 2018

   

  VÅRD OCH OMSORG

  • Mer pengar till Socialnämnd och Vård- och omsorgsnämnd för att möta ökade behov – bland annat inom psykisk ohälsa hos unga och seniorer samt för ökat ansvar för LSS och närsjukvård. Förstärkt familjerådgivning. Ge hemtjänsten kompetensutveckling inom demensvården. Kvinnojouren och tjejjouren garanteras tillräckligt stöd.
  • Mellanboenden seniorer – skapa fler alternativ.
  • RUFFEN – investering i renoverat kök och förbättrad uteplats
  • Fortsatt satsning på Syn- och hörselinstruktör
  • Finsk profil på äldreboende – byggs ut ytterligare
  • Halverad avgift för funktionsnedsattas ridning och simning

   

  KLARSPRÅK OM SKOLAN

  • Stärk elevhälsan med fler kuratorer, skolsköterskor och ökad tillgång till psykolog. Kontroll så att alla elever har en fullgod elevhälsovård.
  • Satsning på barn med neuropsykiatriska funktionshinder (NPC)
  • Höjd lärartäthet och mer pengar till mindre grupper
  • Fler svensklärare och mer läs- och skrivträning
  • Förstärk språkintroduktionen på gymnasiet
  • Lärarlyftet behålls. Lyft fram pedagogiska meriter vid anställning av skolledare.
  • Beslut om nytt, självständigt och utbyggt Komvux Österåker
  • Satsa på Tyska, Franska och Spanska i grundskola och gymnasium.
  • Ämnet ”IDROTT OCH HÄLSA” ytterligare timförstärkning – även på gymnasiet
  • Ge lärarna bättre möjlighet till förstärkning av den egna ämneskompetensen

   

  KULTUR OCH IDROTT

  • Ny modern simhall
  • Halverad grundavgift till Musikskolan
  • Satsning på ridsporten – tjejidrott skall prioriteras mer
  • Ökat stöd till ideell kulturverksamhet som till exempel Kulturföreningen, Länsmansgården och Åkersberga Filmstudio
  • Ny sommarscen för teater vid Ekbacken
  • Stöd till Hemviken Kajak och föreningen NYA ROSLAGSMARSCHEN för dess arbete för funktionsnedsatta

   

  TRYGGHET OCH SAMHÄLLSPLANERING

  • Ökad trygghet i Österåker: närpoliser, ordningsvakter, bemannad polisstation
  • Biltrafiken i Österåker : fyrfiligt Säby till Vattentornet ,breddning av 276 norr om Åkersberga, Löttingetunneln fyrfilig, Roslagsbana till T-centralen
  • Fler infartsparkeringar. Höjd parkeringsnorm (bil per hushåll) till faktor 1,0 i nya bostadsområden
  • Bättre kollektivtrafik inom kommunen
  • Fler hyresbostäder till unga och seniorer
  • Ökad samverkan med och stöd till Österåkers företagare
  • Cykelväg till Rydbo/Arninge
  • Fungerande och säkra vägnät för cyklister och alla trafikanter på Ljusterö
  • Ökat fokus på skärgårdsbefolkningens livsvillkor till exempel företagande, boende, transporter och servicefunktioner.