• Våra politiker

  Nämnder mm 2019-2022

  Kommunfullmäktige

  Ledamot Mikael Ottosson
  Ledamot Arne Ekstrand
  Ersättare Magnus Hultgren
  Ersättare Kerstin Sundberg

  KF Valberedning

  Ledamot Mikael Ottosson

  Ersättare Arne Ekstrand

  Kommunstyrelsen

  Ledamot Arne Ekstrand

  Ersättare Mikael Ottosson

  Kommunstyrelsen planarbetsutskott

  Ersättare Arne Ekstrand

  Kommunstyrelsen arbetsutskott

  Ersättare Arne Ekstrand

  Kultur-Fritid

  Ordförande Arne Ekstrand

  Ledamot Erika Strömstedt Taubert

  Byggnadsnämnd

  Ledamot Peter Kangert

  Miljö- och Hälsa

  Ersättare Kenneth Drake

  Förskole- och grundskolenämnd

  Ledamot Kerstin Sundberg

  Ersättare Birgitta Holm

  Socialnämnd

  Ledamot Kajsa Hellstedt

  Vård- o Omsorgsnämnd

  1;e vice Ordförande Mikael Ottosson

  Ledamot Andreas Rosengren

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

  Ledamot Magnus Kyllenbeck

  Teknisk nämnd

  Ersättare Tommy Bernevåg-Forsberg

  Val- och demokratinämnd

  Ledamot Anders Nyberg

  Ersättare Franz Heinel

  Armada Fastighets AB

  1;e vice Ordförande Magnus Hultgren

  Revisor Kommun

  Ledamot  Jan Winberg

  Revisor Syskonen Johanssons fond

  Ledamot Jan Winberg

  Revisor Roslagsvatten

  Ledamot Jan Winberg

  Revisor Österåkervatten

  Ledamot Jan Winberg

  Pensionärsrådet

  Ordförande Mikael Ottosson

  Tillgänglighetsrådet

  Ordförande Mikael Ottosson

  Arvodesberedningen

  Ledamot Arne Ekstrand

  Nämndeman

  Ledamot Therese Matsdotter Lundberg

  Förbundsmöte för StorStockholm

  personlig ersättare Mikael Ottosson