VÄLKOMMEN TILL KRISTDEMOKRATERNA!

Kristdemokraterna växer så det knakar. Tillsammans arbetar vi för ett Sverige där:

  • Människan sätts före systemet
  • Alla ska kunna kombinera familjeliv och arbetsliv
  • Du ska kunna lita på välfärden

Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på Facebook!

2 days ago

KRAFTSAMLING MOT VÅLD MOT KVINNORVåld mot kvinnor är det yttersta beviset på ett ojämställt samhälle. Den här veckan har flera kvinnor bragts om livet. I snitt dödas en kvinna av en man hon haft en relation med var tredje vecka i Sverige.Vi presenterade nyligen en stor rapport om jämställdhet. I rapporten presenterades över hundra förslag som Kristdemokraterna driver för ökad jämställdhet. Bland annat dessa om trygghet och mäns våld mot kvinnor.🟦 Att hotade kvinnor ska erbjudas trygghetspaket med larm, pepparsprej och kurser i självförsvar 🟦 En nollvision införs mot våld i nära relationer🟦 Skadestånd till brottsoffer ska förskotteras från staten som sedan kräver den dömde på skadeståndet🟦 Utvidgat kontaktförbud ska användas oftare och kontaktförbudszonen ska kunna utökas till ett stort område – en kommun eller flera kommuner i särskilda fall🟦 Fotboja bör alltid övervägas vid kontaktförbud även vid ordinärt kontaktförbud🟦 Straffen vid överträdelse av kontaktförbud ska skärpas. Fysiska överträdelser ska alltid innebära fängelse och annan överträdelse ska leda till fängelse i större utsträckning än idag🟦 Höj minimistraffet för grov kvinnofridskränkning och fridskränkning från nio till tolv månader🟦 Sekretessen hävs så att socialtjänst och hälso- och sjukvård ska informera polis vid misstanke om att brott i nära relation kan komma att ske och när det gäller brott som redan är begångna om det handlar om grov kvinnofridskränkning🟦 Gemensam vårdnad eller umgängesrätt ska, som huvudregel, ej utdömas då det finns en dom om våld eller andra övergrepp inom familjen eller vid kontaktförbud🟦 Kvalitativa riskbedömningar ska alltid göras av domstol och socialtjänst innan vårdnads- och umgängesfråga avgörs när det finns uppgifter om våld eller andra övergrepp🟦 Ökade medel till kvinnojourerna🟦 Nationell kartläggning av förutsättningarna för kvinnor som lever gömda – i syfte att förbättra deras samt deras barns livsvillkor🟦 Frågor om våld ska aktivt ställas av hälso- och sjukvård, tandvård, förskola, skola, socialtjänst och rättsvårdande myndigheter🟦 Avskaffa straffrabatten för när brottsoffer har väntat länge med att göra en polisanmälan. ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

STEFAN GUSTAFSSON ÅRETS KRISTDEMOKRAT 2021Den kristdemokratiska ideologin växte sig stark efter andra världskriget ute på kontinenten och KD i Sverige bildades 1964. Kristdemokraterna är en folkrörelse med en stor organisation och ett enormt gräsrotsengagemang. På våra kommundagar brukar vi utse "Årets kristdemokrat", en person ur folkrörelsen som många vill lyfta lite extra. Det där brukar vi göra under pompa och ståt med tusentalet deltagare. Men nu har pandemin kommit i vägen igen. Det blir inget pompa och ståt, men vi vill ändå lyfta årets "Årets kristdemokrat"; Stefan Gustafsson från Sävsjö. Så här skriver vi i motiveringen:"Årets kristdemokrat har en lång och gedigen erfarenhet som kommunpolitiker i sin kommun. I sin roll som kommunpolitiker har årets kristdemokrat medverkat till att under lång tid bygga politiken underifrån, med ett starkt medborgarfokus och ständigt med sin kommuns bästa för ögonen. Pragmatiska lösningar, en vilja att samverka och goda relationer är tre begrepp som kännetecknar årets kristdemokrat. Med sitt förtroendegivande arbetssätt och empatiska ledarskap har årets kristdemokrat i hög grad bidragit till att Kristdemokraterna varit det största Allianspartiet i sin kommun i samtliga kommunval sedan 2002. Åren därefter har varit framgångsrika, både för partiavdelningen och årets kristdemokrat. Årets kristdemokrat var vid sitt tillträdande det yngsta kommunalrådet som dittills funnits i sin kommun. Efter valet 2018 utsågs årets kristdemokrat till kommunstyrelsens ordförande i sin kommun för sjätte gången i rad. Årets kristdemokrat är Stefan Gustafsson från Sävsjö!"GRATTIS STEFAN!#kddagarGör som Stefan, bli kristdemokrat. Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

”Århundradets vårdreform - skrota ett ålderdomligtvårdsystem där personal och patienter kommer i kläm”Citatet kommer från Ebbas tal på Kristdemokraternas kommundagar 16 april. Vården är en av väljarnas viktigaste frågor och därför är det också en av Kristdemokraternas viktigaste frågor. Att påbörja Århundradets vårdreform blir vår främsta prioritet vid ett maktskifte.Därför ser vi fram emot att ge Sverige en ny sjukvårdsminister - som kan lägga ner de förlegade landstingen. Vi är hoppfulla om att vi kan bygga en bättre sjukvård i Sverige. En sjukvård du kan lita på. Se hela talet på KD.nu/ebba16aprilGå med i KD!KD.nu/blimedlem#kddagar ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Ebba Busch talar live ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Ebba Busch håller tal på Kristdemokraternas kommundagar. Talet sänds live på Kristdemokraternas Facebook idag fredag 16 april klockan 12.30.kd.nu/fblive16apr ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

Jakob Forssmed kommenterar regeringens vårbudget ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

"Kristdemokraternas förslag på en omfattande vårdreform kan bli det viktigaste partiet genomför i regeringsställning. Det har potential att lösa de största problemen med dagens sjukvårdssystem och kan tjäna som riktmärke för framtida reformer. Kärnan i förslaget är att flytta ansvaret för sjukvård från regionerna till staten. I stället för 21 olika huvudmän kommer vi få ett enda, enhetligt system. Därmed torde vården kunna planeras mer samordnat i hela landet, resurser fördelas mer rationellt och onödig administration minimeras."Detta skriver Daniel Åkerman för Svenska Nyhetsbyrån SNB i bland annat Skaraborgs Allehanda. Läs mer i Skaraborgs Allehanda:KD.nu/sla20210414Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

KRAFTSAMLING MOT VÅLD MOT KVINNOR - JÄMSTÄLLDHET PÅ RIKTIGTVåld mot kvinnor är det yttersta beviset på ett ojämställt samhälle. Våld mot kvinnor drabbar inte bara kvinnor direkt utan även indirekt genom att rädsla begränsar friheten. Vi presenterade nyligen en stor rapport om jämställdhet. Ibland har det framställts som att Kristdemokraternas ”nya feminism” handlar om gratis pepparsprej och kurser i självförsvar. Men vi presenterade över hundra förslag. Bland annat dessa frågor på trygghetstemat:🟦 Att hotade kvinnor ska erbjudas trygghetspaket med larm, pepparsprej och kurser i självförsvar 🟦 En nollvision införs mot våld i nära relationer🟦 Skadestånd till brottsoffer ska förskotteras från staten som sedan kräver den dömde på skadeståndet- Utvidgat kontaktförbud ska användas oftare och kontaktförbudszonen ska kunna utökas till ett stort område – en kommun eller flera kommuner i särskilda fall🟦 Fotboja bör alltid övervägas vid kontaktförbud även vid ordinärt kontaktförbud🟦 Straffen vid överträdelse av kontaktförbud ska skärpas. Fysiska överträdelser ska alltid innebära fängelse och annan överträdelse ska leda till fängelse i större utsträckning än idag🟦 Höj minimistraffet för grov kvinnofridskränkning och fridskränkning från nio till tolv månader🟦 Sekretessen hävs så att socialtjänst och hälso- och sjukvård ska informera polis vid misstanke om att brott i nära relation kan komma att ske och när det gäller brott som redan är begångna om det handlar om grov kvinnofridskränkning🟦 Gemensam vårdnad eller umgängesrätt ska, som huvudregel, ej utdömas då det finns en dom om våld eller andra övergrepp inom familjen eller vid kontaktförbud🟦 Kvalitativa riskbedömningar ska alltid göras av domstol och socialtjänst innan vårdnads- och umgängesfråga avgörs när det finns uppgifter om våld eller andra övergrepp🟦 Ökade medel till kvinnojourerna🟦 Nationell kartläggning av förutsättningarna för kvinnor som lever gömda – i syfte att förbättra deras samt deras barns livsvillkor🟦 Frågor om våld ska aktivt ställas av hälso- och sjukvård, tandvård, förskola, skola, socialtjänst och rättsvårdande myndigheter🟦 Avskaffa straffrabatten för när brottsoffer har väntat länge med att göra en polisanmälan.Så snälla, förminska inte vårt viktiga arbete. Rapporten utgör ett stort steg i det pågående jämställdhetsarbetet för verklighetens kvinnor. De perspektiv vi lyfter handlar om vardagsmakt och delaktighet. Vårt fokus är att lösa de problem som verklighetens kvinnor brottas med dagligen. Det handlar om kvinnors rättmätiga krav på att fullt ut vara en del av samhällsbygget och på att kunna lita på Sverige.Jämställdhet på riktigt – som feminism borde vara.Läs hela rapporten. Länk i kommentarerna.Gå med i KD! KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

7 days ago

NEJ TILL FASTIGHETSSKATTÅterigen är (S) ute och förespråkar fastighetsskatt. Hur kommer det sig att människors boning återigen ses som det perfekta stället att plocka ut mer skatt? Det är en tondövhet inför vanliga familjers strävan. Det skriver Larry Söder, bostadspolitisk talesperson i KD, i Fastighetsnytt.En återinförd fastighetsskatt skulle säkerligen innebära kraftiga skattehöjningar för en majoritet av landets 2,4 miljoner småhusägare.Fastighetsskatten avskaffades av den borgerliga regeringen 2008 efter att KD drivit frågan och haft det som vallöfte. Vi vägrar att återinföra fastighetsskatten.Du kan se KD som en hemförsäkring.Gå med i KD!KD.nu/blimedlemLäs artikeln i Fastighetsnytt:kd.nu/fn20210413 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Postnumret ska inte avgöra vilken vård du får. Men så är det idag.Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård i tid. Tillgängligheten är svensk sjukvårds största problem. På vissa håll i landet har vi långa köer för höftledsoperationer, medan på andra håll i landet har vi korta köer. På vissa håll i landet har vi korta köer för ögonoperationer mot starr, på andra har vi långa köer. För att alla - i hela landet - ska få tillgång till högkvalitativ vård i tid krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation. I dag har vi presenterat hur det kan gå till.Kristdemokraterna presenterar den största sjukvårdsreformen i Sverige på 160 år. Vi vill skrota regionernas (de tidigare landstingens) ansvar för sjukvården. För allas ansvar är ingens ansvar. I stället ska staten ta över både ansvaret för och finansieringen av sjukvården. Det handlar om århundradets sjukvårdsreform - tjugoen parallella vårdorganisationer ska bli en.Sveriges sjukvård är sedan länge i absolut världsklass. Personalen gör ett enormt jobb med att hjälpa patienterna efter bästa förmåga. Men vårt sjukvårdssystem är ålderdomligt och omodernt. Dubbelkommandot mellan stat och regioner har skapat en situation där läkare ägnar halva sin arbetstid åt administration, samtidigt som köerna har vuxit sig rekordlånga. Sjukvården har blivit ett postkodlotteri, med stora och ibland livsavgörande skillnader mellan olika regioner.Att få ordning på svensk sjukvård är vår främsta prioritet vid ett maktsifte. Vi kommer att bygga ett nytt, modernt och bevisat effektivt sjukvårdssystem som ger vårdpersonalen de förutsättningar de behöver för att hjälpa patienterna.Vårdköer är inte någon naturlag. Andra länder klarar av att ge vård utan långa köer och det kan Sverige också göra. Men det kräver att vi tänker nytt och bygger om. Det kräver Århundradets sjukvårdsreform.Läs hela rapporten, länk i kommentarerna. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Klicka här!

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier

[custom-facebook-feed]
  • Följ oss på sociala medier: