VÄLKOMMEN TILL KRISTDEMOKRATERNA!

Kristdemokraterna växer så det knakar. Tillsammans arbetar vi för ett Sverige där:

  • Människan sätts före systemet
  • Alla ska kunna kombinera familjeliv och arbetsliv
  • Du ska kunna lita på välfärden

Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på Facebook!

16 hours ago

Äldreomsorgen hade kunnat vara mycket starkare idag. Bristerna som Coronakommissionen har påpekat har varit kända länge. Vi kristdemokrater såg dem och försökte åtgärda dem för flera år sedan. Vår riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson kallade socialminister Lena Hallengren till debatt i Riksdagen och frågade varför äldreutredningen från 2014 lades ned. Den utredning som media rapporterat så mycket om på senare tid. Under alliansregeringen ansvarade vi kristdemokrater för statens arbete med både sjukvård och äldreomsorg. Göran Hägglund ansvarade för sjukvården och Maria Larsson för äldreomsorgen. Det var Maria som tillsatte den stora Äldreutredningen, som hade till uppgift att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande.Den här utredningen hade verkligen behövts. Det var därför vi tillsatte den. Men den rödgröna regeringen som tillträdde 2014 kastade den per omgående i papperskorgen. Det är högst anmärkningsvärt. Nog förstår vi att man vill driva sin egen politik, men att lägga ner en bred utredning av äldreomsorgen? Det kan vi inte förstå.Därför kallade vi socialminister Lena Hallengren till debatt i riksdagen. Varför begravde den socialdemokratiskt ledda regeringen den så viktiga äldreutredningen? Svaren kan beskrivas som otillräckliga.Socialministern verkar nöjd med att regeringen nu vidtar vissa åtgärder sju år efter man begravde äldreutredningen. Det är inte tillräckligt bra. Det är inte seriöst. Kristdemokraterna kommer fortsätta driva på för en väsentligt starkare äldreomsorg än vad vi har idag. Vill du hjälpa oss? Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

24 hours ago

KD-kvinnorna skriver om en synnerligen angelägen fråga. Kliniker i Sverige utför så kallade ”oskuldsoperationer”. Den så kallade mödomshinnan är en seglivad myt som många hört talas om. Men det är trots allt en myt och existerar inte. Snarare så fortsätter mödomshinnan användas som ett verktyg i att begränsa och kontrollera kvinnors sexualitet.Kvinnors oskuld ses i kulturer med hedersproblematik som en kollektiv angelägenhet. En kvinnas ärbarhet bevisas genom ett blodfläckat lakan på bröllopsnatten. Detta leder till att många kvinnor som lever i hedersrelaterade kulturer lockas att genomföra oskuldsoperationen för att de ska anses vara oskulder på bröllopsnatten. Operationen, som har en prislapp på 15 500 kronor, går ut på att ”reparera” något som egentligen inte finns. Allt detta för att framkalla en blödning på bröllopsnatten. Många kvinnor som lever i hedersrelaterade kulturer beskriver en rädsla för att det inte ska blöda, vilket leder till att man söker sig till den här typen av operation. Det här är inte något annat än hedersförtryck som i grund och botten handlar om värderingar. Men vi säger: Vissa värderingar är inte valbara. Vi som samhälle kan inte acceptera parallellsamhällen där sådana värderingar kan frodas och där oskuldsoperationer finns.Det är samhället roll att skydda dessa utsatta kvinnor. Att kvinnor känner sig tvingade att genomföra en operation i underlivet för att känna sig trygga på sin egen bröllopsnatt är ett stort misslyckande. Vi måste sätta stopp för dessa oskuldsoperationer och motverka all sorts hedersförtryck och hedersrelaterat våld. Det här förtrycket som många flytt ifrån får inte följa efter till Sverige. Hedersförtrycket hör inte hemma här.Bli medlem i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, KD-K:kdkvinnor.se ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

Grattis till Joe Biden och Kamala Harris! Beklagligt att Trump bröt en lång amerikansk tradition och valde att inte delta. Vi hoppas på en administration som präglas av stabilitet och som fördjupar samarbetet med EU och Sverige. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

Rädda assistansen - bekämpa kriminellt utnyttjande!Våra riksdagsledamöter, Pia Steensland, KD och Andreas Carlson, har precis som många av er följt SVT:s reportage kring det kriminella och organiserade utnyttjandet av assistansen. Det gör oss alla upprörda och illa till mods när välfärdssystem som ska stödja människor med stora behov utnyttjas genom organiserad brottslighet.Vi är glada över att myndigheterna nu agerar för att fånga kriminella personer som också ofta utnyttjar personer med omfattande funktionsnedsättning i sina bedrägeriupplägg. Att det kriminella utnyttjandet ska stoppas är en fråga som engagerat oss kristdemokrater under lång tid. Men när det gäller assistansen måste vi alla orka hålla två tankar i huvudet samtidigt. Idag tvingas många personer med funktionsnedsättning och deras familjer leva i en mardröm som är en direkt effekt av S/MP-regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan 2016 om att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. Vår riksdagsledamot Pia Steensland berättar på sin Facebook om pappan till en liten flicka som föddes i oktober 2015. Alltså vid samma tid som finansministern Magdalena Andersson (S) uttalade att de ökade kostnaderna för flyktingmottagande skulle bekostas genom nedskärningar inom sjukförsäkringen och assistansersättningen. Flickan har en sällsynt genetisk mutation som medför omfattande funktionsnedsättning. Det måste vara uppenbart för varje människa som möter flickan att hon har ett omfattande behov av hjälp och stöd dygnet runt. Och att det kommer vara så under hela hennes liv. Men flickan har aldrig fått en enda timmes statlig assistansersättning. Efter år av ansökningar och flera överklaganden fick hon äntligen kommunal assistans. Men bara 20 timmar per vecka. Knappt tre timmar om dagen. När Pia Steensland efter ett besök skulle lämna familjen och deras hem så sa pappan: – Pia, jag önskar att jag kunde få träffa någon som har lyckats utnyttja assistanssystemet. Då kanske jag skulle kunna lära mig hur jag ska göra för att min flicka ska få det stöd hon behöver för att kunna få leva ett värdigt liv.Det är oacceptabelt att en stor andel människor med omfattande funktionsnedsättning och deras familjer behöver kämpa mot myndigheter för att få det stöd de behöver för att klara sin vardag. Detta samtidigt som skattemedel avsedda för dem hamnar i skrupellösa människors smutsiga fickor. Det finns därför inga motsatsförhållanden i vägen framåt. Det kriminella utnyttjandet måste stoppas samtidigt som rätten till assistans räddas. Du kan läsa mer i en debattartikel i Göteborgs-Posten publicerad den 19 nov 2020:kd.nu/gp19nov2020Bildtolkning: En blå bakgrund över hela bilden med tunga rubriker på vita fält. Där står det med versaler "Rädda assistansen - bekämpa kriminellt utnyttjande". Under texten finns KDs logga. ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

91 000 färre operationer utförda. Cancerpatienter riskerar få vänta. I förra veckan gick Socialdemokraternas spinndoktorer igång på Ebbas exempel omkring undanträngning i vården. Idag rapporterar Sveriges Radio att 91 000 operationer ställts in förra året och att cancerpatienter riskerar få vänta. Lägg den politiska prestigen åt sidan en stund, den viktigaste frågan just nu måste vara att människor inte får vård i tid. Sverige står inför en ny vårdkris, innan de tidigare vårdkriserna ens tagit slut.I partiledardebatten gav Ebba Busch exempel på den enorma vårdskuld som byggts upp under pandemin. Idag rapporterar Sveriges Radio att 91 000 operationer ställdes in förra året och att cancerpatienter riskerar att få vänta. Vad är regeringens plan?KD föreslog redan i höstas att det bör införas en nationell vårdförmedling för att fler ska få vård snabbare, oavsett var de bor. Regeringen är välkommen att ta vårt förslag. Vårdköerna växer. Som opposition kritiseras vi ibland för att vi har synpunkter på regeringens arbete. Vi måste kanske påminna om att det är en del av vår roll som opposition. Vi vill samtidigt vara tydliga med att vi har ett alternativ. Källa: Sveriges Radio, 2021-01-18Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

RIKSDAGSPOLITIKERN SKA HJÄLPA TILL MED VACCINERINGEN - DET ÄR MIN SAMHÄLLSPLIKTTill vardags är Gudrun Brunegård riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Men hon är också sjuksköterska. Nu har hon erbjudit sig att hjälpa till med vaccineringen, rapporterar bland annat Dagens Vimmerby.När man börjar vaccinera allmänheten blir det en stor press på sjukvården. Allt det vanliga arbetet ska också skötas och jag fick höra att man är på jakt efter pensionerade distriktssköterskor och folk som är beredda att gå in och hjälpa till. Kan jag då avlasta och vacinera några hundra vill jag hjälpa till med det. Det är min samhällsplikt att bjuda till. Sedan får jag ta igen den tid jag lägger på kvällar. Det är jag villig att göra, säger Gudrun Brunegård (KD).Läs hela artikeln i Dagens Vimmerby:www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/82450/riksdagspolitikern-ska-hjalpa-till-med-vaccineringe... ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

KD PÅ DJUPET. Om ofullkomlighet.I ett samtalsklimat som präglas av ytlighet och där kommentarsfälten fylls av nättroll vill vi presentera oss själva på djupet. Vi vill berätta om vår grundläggande syn på samhället och på ofullkomlighet.Vi lever i en ofullkomlig värld. En värld där människan ständigt finns i ett spänningsfält mellan ont och gott. Tanken om människans ofullkomlighet pekar på något typiskt mänskligt. Alla människor begår misstag. Vi kallar detta för ofullkomlighetstanken. Det innebär också att människan måste vara förnuftig. Vi är moraliskt ansvariga att välja mellan ont och gott.I de politiska sammanhangen ger ofullkomlighetstanken insikten att inget politiskt parti ensamt står för den kompletta sanningen. Detta ger en ödmjuk inställning till politikens möjligheter. Det är unikt för kristdemokratin. För kristdemokraterna som politisk rörelse leder ofullkomlighetstanken till ett avståndstagande från alla former av utopier och till en öppenhet för att diskutera och ompröva politiska ideal. Utopism kan beskrivas som en romantisk vision om det perfekta politiska systemet. För utopiska politiker innebär andras åsikt en avvikelse ifrån den rätta läran. Den blinda tron på ideal är främmande för oss kristdemokrater.Alltför sällan diskuteras frågor om vad som gör den enskilda människan till en god medborgare eller hur man får ett gott samhälle. Ett gott samhälle kan inte kännetecknas av att människor bekämpar varandra. Det handlar om att skapa ett gott samhälle för oss gemensamt, både för att det är rätt i sig men också för att alla vinner på att arbeta för det gemensamma bästa. Missta för allt i världen inte det här som socialism. Vi kristdemokrater har ingen övertro på staten. Vi tror inte heller att ensam är stark. Människan är beroende av nära gemenskap med andra. Vi lägger stor vikt vid det som finns mellan stat och individ. Familj, släkt, vänner, arbetskamrater, grannar, föreningsliv, det som kallas civilsamhället. Vi kristdemokrater är samhällsbyggare.Man behöver inte vara troende för att vara kristdemokrat. Det räcker att man tror på våra värderingar. Vi bygger vår politik på judisk-kristna värderingar och varm medmänsklighet. Vi har försökt att hämta godbitarna ur mångtusenårig tradition. Värderingar är en sak. Religion en annan. Religion är inte politik. Men viktigare ändå - politik får inte bli religion. Tror du som vi att människan är ofullkomlig. Då förstår du också att politiken är det. Kristdemokraterna är ett idéparti. Gillar du våra idéer? Bli en av oss.KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

GRATTIS CDU. GRATTIS TYSKLAND! Kristdemokraternas tyska systerparti CDU har nu under sin kongress valt Armin Laschet till ny partiledare. Laschet har lång politisk erfarenhet och det som krävs för att tackla de utmaningar som står framför oss. Stort grattis till Armin Laschet och till CDU.Det kommande valet i Tyskland kommer ha stor betydelse för Sverige. Som en av våra viktigaste handelspartner och största ekonomin i Europa kommer resultatet få stor betydelse för oss och för världen. Med Storbritanniens utträde ur EU, USA:s isolationism och osäkra roll i Europa kommer Sveriges relation med Tyskland, framför allt inom EU, bli allt viktigare framöver. EU och Europa behöver ett stabilt Tyskland och det står CDU för.#cdupt21Foto: Olaf Kosinsky, kosinsky.euLicence: CC BY-SA 3.0-decommons.m.wikimedia.org/wiki/File:Armin_Laschet_2019_(cropped).jpg#mw-jump-to-license ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

PROBLEMET ÄR INTE DET REGERINGEN GÖR. UTAN ALLT DE INTE GÖR. SEX ÅR AV ÄLDRESVEK.I anslutning till partiledardebatten menade Stefan Löfven att man la ner den stora äldreutredningen när han tillträdde för att de “behövde byta inriktning”. Inget kom i dess ställe. Man bytte inte inriktning. Man gjorde ingenting. Man drog i reformbromsen.Inga avgörande reformer på äldreområdet har genomförts under Löfvens ledning. Det märks som allra tydligast nu när äldreomsorgen står inför svårigheter att hantera pandemin. Enligt Coronakommissionen var det den höga smittspridningen i samhället och de strukturella bristerna som var de två största orsakerna till de höga dödstalen i äldreomsorgen. Precis de brister man talar om var också anledningen till att vi kristdemokrater tillsatte den stora äldreutredningen när vi styrde. Den stora utredning som Löfven sedan begravde.När Kristdemokraterna senast var i regeringsställning prioriterade vi äldrefrågorna högst på agendan. Vi hade ett högt reformtempo men vi var inte klara. Det fanns mer att göra och därför tillsatte vi även den stora äldreomsorgsutredningen. Idéarbetet började redan på Alf Svenssons tid och kommer att vara ett huvudområde också när vi tar över regeringsmakten nästa gång. Vi kallar det #äldresagendaNu har Socialdemokraterna till sist, efter sex år vid makten börjat röra på sig. I panik över Coronakommissionens rapport annonserade regeringen att en ny äldreomsorgslag ska utredas. Den utredningen ska vara färdig sommaren innan valet. Det betyder att inget nytt kommer kunna genomföras innan valet 2022. Sent ska syndaren vakna. Men Socialdemokraterna har gjort det till en egen sportgren att lova en sak innan valet och göra något annat efter valet, eller att göra ingenting. Äldreomsorgen är ett lysande exempel - 6 år av handlingsförlamning, men paradgren i pamfletterna. Så kan vi inte ha det. Det är sex år av svek mot Sveriges äldre.Vi kristdemokrater är det parti som inte bara satsat mest pengar på äldreomsorgen i budgetmotion efter budgetmotion. Vi är också det parti som har flest förslag på reformer och vi fortsätter komma med nya förslag, några frågor ur floran:❎ Investeringsstöd för äldrebostäder❎ Motverka äldres ensamhet❎ Vaccinera mot pneumokocker❎ En fond för idéburen vård och omsorg❎ Motverka slöseri och lägga resurser där det är viktigast❎ Damma av äldreutredningen från bergrummet och komma igång snabbt med viktiga reformerI kommentarsfälten på våra inlägg brukar det hagla elakheter och myter; KD ska ha lagt ner boenden, KD vill lägga ner hemtjänsten, KD är dåliga på äldrefrågor i Stockholm. Det är inget annat än rent struntprat. Lyssna inte på sånt. Hjälp oss göra något för äldres situation istället.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

ENGAGERA DIG INFÖR VALET - GÅ MED I KD!Det är mycket som behöver fixas i politiken just nu. Den nuvarande regeringen klarar det inte. Och inför att vi tar över makten behöver vi bli fler som kan fixa sådant som är trasigt. Har du knutit näven i fickan, muttrat för dig själv? Klagat på politik som borde fixas. Gör det själv. Gå med i KD.KD, tänker kanske du, lätt skeptisk. Tänk om. Inget parti har växt med så många medlemmar som KD gjort sedan det förra valet. Inget annat parti har en sådan intressant blandning av gedigen erfarenhet och nytt blod. Hos oss får många utrymme att växa.Man behöver inte vara religiös för att vara kristdemokrat. Däremot är det viktigt att tro på tydliga principer. Vi har tagit det bästa ur mångtusenåriga värderingar till vår grund. Vi samtalar med alla för att genomföra vår politik. Vi är ett frihetligt parti som vill ha rimliga skatter och undvika slöseri med skattemedel. Vi rev åsiktskorridoren, våra gräsrötter avskaffade DÖ, vi har försökt fälla regeringen, vi har tvingat två ministrar att avgå. Vi har suttit stabilt i alla borgerliga regeringar sedan vi kom in i riksdagen 1991. Man vet var man har oss. På köpet får man ett parti som vågar sätta mjuka värden först. En tydlig kriminalpolitik och en vård som fungerar. Vi prioriterar det som är viktigast och lägger det som är mindre viktigt åt sidan.Vill du lära dig mer om oss? Börja med att följa oss på Facebook.Vill du ta tag i det som behöver göras? Vi behöver fler som Du.GÅ MED I KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier

[custom-facebook-feed]
  • Följ oss på sociala medier: