VÄLKOMMEN TILL KRISTDEMOKRATERNA!

Kristdemokraterna växer så det knakar. Tillsammans arbetar vi för ett Sverige där:

  • Människan sätts före systemet
  • Alla ska kunna kombinera familjeliv och arbetsliv
  • Du ska kunna lita på välfärden

Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på Facebook!

5 hours ago

På många sätt är Sverige ett fantastiskt land att åldras i. Men det finns brister som förtjänar att belysas i debatten. Om detta skriver vår partiledare Ebba Busch och äldrepolitiske talesperson Michael Anefur på DN Debatt.I slutet av vår senaste regeringstid tillsatte vi en stor och heltäckande utredning som skulle se över de strukturfel som alltjämt finns inom äldreomsorgen. Tyvärr fick den utredningen aldrig arbeta färdigt. En av regeringen Löfvens första åtgärder blev nämligen att skrota utredningen och kasta bort det arbete som hunnit utföras. Utredarna själva har beskrivit det som att deras kritik mot äldreomsorgen ”begravdes i ett bergrum”.Vi har besökt bergrummet, i form av den 90 sidor långa slutpromemoria som utredarna på eget initiativ skrev, i hopp om att någon ändå skulle intressera sig för deras slutsatser. Utredarna visade sig ha identifierat ungefär samma problem och brister som vi kristdemokrater hade sett.Det går inte att återge slutrapportens alla 90 sidor här, men i artikeln på DN Debatt finns ett axplock. Vi hoppas verkligen att de ansvariga ministrarna tog sig tid att läsa rapporten, så att de åtminstone förstod vad de kastade bort. Så gott som alla de problem som både vi och utredarna såg för sex år sedan har förblivit olösta. I flera fall har arbetet med att lösa dem inte ens kommit igång.Detta måste kallas vad det är, ett svek mot Sveriges äldre.Läs hela artikeln i DN:KD.nu/dn210124Tycker du som oss? Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

15 hours ago

Den 21 januari 2002 blev Fadime Sahindal skjuten till döds av sin pappa utanför familjens hem. Årligen under januari arrangeras Fadimedagarna av föreningen GAPF, glöm aldrig Pela och Fadime. I år skulle Fadime ha fyllt 46 år. I år höll vår partiledare Ebba Busch ett tal. Tidningen Bulletin har intervjuat Ebba. Ebba Busch anser att politiker inte tagit hedersproblematiken på allvar och att det inte är något att förvånas över. Man har varit väldigt rädd för att bli anklagad för rasism och i stället så har man svikit dem som behövde den svenska generositeten, den svenska fristaden, som mest.I artikeln lyfter Ebba Busch att Sverige ska bli ett land som har ett rykte om sig att det är svårt att utöva hedersförtryck här. Vi har fortfarande en lång bit kvar tills vi når det målet. Läs hela artikeln i Bulletin:KD.nu/bulletin210123Tycker du som oss? Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

STOPPA HUNDSMUGGLINGENNyligen rapporterades ett fall där nio insmugglade valpar var tvungna att avlivas. Detta efter att de hittats i extremt dåligt skick i bagageutrymmet i en bil som körde av färjan i Trelleborg. Den illegala införseln av hundar har ökat enormt under pandemin i takt med högre efterfrågan på valpar.Förutom att höja straffen för hundsmugglingen vill vi att köparen ska kunna få fler rättsliga konsekvenser. Som köpare har du också ett ansvar att inte främja den illegala marknaden.Idag är det ett stort bekymmer att komma åt de som köper en illegal hund. Om en veterinär upptäcker att en hund är insmugglad så får veterinären inte anmäla hundägaren, detta på grund av GDPR. Det är fel anser vi. Man måste kunna se över detta när det kommer till insmugglade hundar.Magnus Oscarsson (KD) ställde i veckan en fråga till landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) om vad regeringen tänker göra för att få ett stopp på den ökade hundsmugglingen. Men vi är inte nöjda med svaret.I England har de nyligen infört en lag som kallas ”Lucy´s law” som innebär att hundar och katter yngre än sex månader inte får säljas av andra än uppfödaren. Detta är ett steg för att komma åt problemet och som vi tycker att regeringen borde kika mer på.Håller ni med?Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

Äldreomsorgen hade kunnat vara mycket starkare idag. Bristerna som Coronakommissionen har påpekat har varit kända länge. Vi kristdemokrater såg dem och försökte åtgärda dem för flera år sedan. Vår riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson kallade socialminister Lena Hallengren till debatt i Riksdagen och frågade varför äldreutredningen från 2014 lades ned. Den utredning som media rapporterat så mycket om på senare tid. Under alliansregeringen ansvarade vi kristdemokrater för statens arbete med både sjukvård och äldreomsorg. Göran Hägglund ansvarade för sjukvården och Maria Larsson för äldreomsorgen. Det var Maria som tillsatte den stora Äldreutredningen, som hade till uppgift att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande.Den här utredningen hade verkligen behövts. Det var därför vi tillsatte den. Men den rödgröna regeringen som tillträdde 2014 kastade den per omgående i papperskorgen. Det är högst anmärkningsvärt. Nog förstår vi att man vill driva sin egen politik, men att lägga ner en bred utredning av äldreomsorgen? Det kan vi inte förstå.Därför kallade vi socialminister Lena Hallengren till debatt i riksdagen. Varför begravde den socialdemokratiskt ledda regeringen den så viktiga äldreutredningen? Svaren kan beskrivas som otillräckliga.Socialministern verkar nöjd med att regeringen nu vidtar vissa åtgärder sju år efter man begravde äldreutredningen. Det är inte tillräckligt bra. Det är inte seriöst. Kristdemokraterna kommer fortsätta driva på för en väsentligt starkare äldreomsorg än vad vi har idag. Vill du hjälpa oss? Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

KD-kvinnorna skriver om en synnerligen angelägen fråga. Kliniker i Sverige utför så kallade ”oskuldsoperationer”. Den så kallade mödomshinnan är en seglivad myt som många hört talas om. Men det är trots allt en myt och existerar inte. Snarare så fortsätter mödomshinnan användas som ett verktyg i att begränsa och kontrollera kvinnors sexualitet.Kvinnors oskuld ses i kulturer med hedersproblematik som en kollektiv angelägenhet. En kvinnas ärbarhet bevisas genom ett blodfläckat lakan på bröllopsnatten. Detta leder till att många kvinnor som lever i hedersrelaterade kulturer lockas att genomföra oskuldsoperationen för att de ska anses vara oskulder på bröllopsnatten. Operationen, som har en prislapp på 15 500 kronor, går ut på att ”reparera” något som egentligen inte finns. Allt detta för att framkalla en blödning på bröllopsnatten. Många kvinnor som lever i hedersrelaterade kulturer beskriver en rädsla för att det inte ska blöda, vilket leder till att man söker sig till den här typen av operation. Det här är inte något annat än hedersförtryck som i grund och botten handlar om värderingar. Men vi säger: Vissa värderingar är inte valbara. Vi som samhälle kan inte acceptera parallellsamhällen där sådana värderingar kan frodas och där oskuldsoperationer finns.Det är samhället roll att skydda dessa utsatta kvinnor. Att kvinnor känner sig tvingade att genomföra en operation i underlivet för att känna sig trygga på sin egen bröllopsnatt är ett stort misslyckande. Vi måste sätta stopp för dessa oskuldsoperationer och motverka all sorts hedersförtryck och hedersrelaterat våld. Det här förtrycket som många flytt ifrån får inte följa efter till Sverige. Hedersförtrycket hör inte hemma här.Bli medlem i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, KD-K:kdkvinnor.se ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Grattis till Joe Biden och Kamala Harris! Beklagligt att Trump bröt en lång amerikansk tradition och valde att inte delta. Vi hoppas på en administration som präglas av stabilitet och som fördjupar samarbetet med EU och Sverige. ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

Rädda assistansen - bekämpa kriminellt utnyttjande!Våra riksdagsledamöter, Pia Steensland, KD och Andreas Carlson, har precis som många av er följt SVT:s reportage kring det kriminella och organiserade utnyttjandet av assistansen. Det gör oss alla upprörda och illa till mods när välfärdssystem som ska stödja människor med stora behov utnyttjas genom organiserad brottslighet.Vi är glada över att myndigheterna nu agerar för att fånga kriminella personer som också ofta utnyttjar personer med omfattande funktionsnedsättning i sina bedrägeriupplägg. Att det kriminella utnyttjandet ska stoppas är en fråga som engagerat oss kristdemokrater under lång tid. Men när det gäller assistansen måste vi alla orka hålla två tankar i huvudet samtidigt. Idag tvingas många personer med funktionsnedsättning och deras familjer leva i en mardröm som är en direkt effekt av S/MP-regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan 2016 om att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. Vår riksdagsledamot Pia Steensland berättar på sin Facebook om pappan till en liten flicka som föddes i oktober 2015. Alltså vid samma tid som finansministern Magdalena Andersson (S) uttalade att de ökade kostnaderna för flyktingmottagande skulle bekostas genom nedskärningar inom sjukförsäkringen och assistansersättningen. Flickan har en sällsynt genetisk mutation som medför omfattande funktionsnedsättning. Det måste vara uppenbart för varje människa som möter flickan att hon har ett omfattande behov av hjälp och stöd dygnet runt. Och att det kommer vara så under hela hennes liv. Men flickan har aldrig fått en enda timmes statlig assistansersättning. Efter år av ansökningar och flera överklaganden fick hon äntligen kommunal assistans. Men bara 20 timmar per vecka. Knappt tre timmar om dagen. När Pia Steensland efter ett besök skulle lämna familjen och deras hem så sa pappan: – Pia, jag önskar att jag kunde få träffa någon som har lyckats utnyttja assistanssystemet. Då kanske jag skulle kunna lära mig hur jag ska göra för att min flicka ska få det stöd hon behöver för att kunna få leva ett värdigt liv.Det är oacceptabelt att en stor andel människor med omfattande funktionsnedsättning och deras familjer behöver kämpa mot myndigheter för att få det stöd de behöver för att klara sin vardag. Detta samtidigt som skattemedel avsedda för dem hamnar i skrupellösa människors smutsiga fickor. Det finns därför inga motsatsförhållanden i vägen framåt. Det kriminella utnyttjandet måste stoppas samtidigt som rätten till assistans räddas. Du kan läsa mer i en debattartikel i Göteborgs-Posten publicerad den 19 nov 2020:kd.nu/gp19nov2020Bildtolkning: En blå bakgrund över hela bilden med tunga rubriker på vita fält. Där står det med versaler "Rädda assistansen - bekämpa kriminellt utnyttjande". Under texten finns KDs logga. ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

91 000 färre operationer utförda. Cancerpatienter riskerar få vänta. I förra veckan gick Socialdemokraternas spinndoktorer igång på Ebbas exempel omkring undanträngning i vården. Idag rapporterar Sveriges Radio att 91 000 operationer ställts in förra året och att cancerpatienter riskerar få vänta. Lägg den politiska prestigen åt sidan en stund, den viktigaste frågan just nu måste vara att människor inte får vård i tid. Sverige står inför en ny vårdkris, innan de tidigare vårdkriserna ens tagit slut.I partiledardebatten gav Ebba Busch exempel på den enorma vårdskuld som byggts upp under pandemin. Idag rapporterar Sveriges Radio att 91 000 operationer ställdes in förra året och att cancerpatienter riskerar att få vänta. Vad är regeringens plan?KD föreslog redan i höstas att det bör införas en nationell vårdförmedling för att fler ska få vård snabbare, oavsett var de bor. Regeringen är välkommen att ta vårt förslag. Vårdköerna växer. Som opposition kritiseras vi ibland för att vi har synpunkter på regeringens arbete. Vi måste kanske påminna om att det är en del av vår roll som opposition. Vi vill samtidigt vara tydliga med att vi har ett alternativ. Källa: Sveriges Radio, 2021-01-18Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

7 days ago

RIKSDAGSPOLITIKERN SKA HJÄLPA TILL MED VACCINERINGEN - DET ÄR MIN SAMHÄLLSPLIKTTill vardags är Gudrun Brunegård riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Men hon är också sjuksköterska. Nu har hon erbjudit sig att hjälpa till med vaccineringen, rapporterar bland annat Dagens Vimmerby.När man börjar vaccinera allmänheten blir det en stor press på sjukvården. Allt det vanliga arbetet ska också skötas och jag fick höra att man är på jakt efter pensionerade distriktssköterskor och folk som är beredda att gå in och hjälpa till. Kan jag då avlasta och vacinera några hundra vill jag hjälpa till med det. Det är min samhällsplikt att bjuda till. Sedan får jag ta igen den tid jag lägger på kvällar. Det är jag villig att göra, säger Gudrun Brunegård (KD).Läs hela artikeln i Dagens Vimmerby:www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/82450/riksdagspolitikern-ska-hjalpa-till-med-vaccineringe... ... See MoreSee Less
View on Facebook

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier

[custom-facebook-feed]
  • Följ oss på sociala medier: