VÄLKOMMEN TILL KRISTDEMOKRATERNA!

Kristdemokraterna växer så det knakar. Tillsammans arbetar vi för ett Sverige där:

  • Människan sätts före systemet
  • Alla ska kunna kombinera familjeliv och arbetsliv
  • Du ska kunna lita på välfärden

Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på Facebook!

15 hours ago

Kristdemokraterna

Lilla Hjärtats öde får inte drabba fler

Sverige skakades i våras av Lilla Hjärtats öde som vi kunde läsa om i DN och svensk media. Flickan som blev omhändertagen av socialtjänsten redan på BB, men som senare skulle dö i sina föräldrars vård. Däremellan hade hon fått ett kärleksfullt hem hos familjehem. De tog hand om henne som om hon vore deras egen. Det hade de också fått reda på att hon skulle bli. Det skulle vara en ”uppväxtplacering”, Lilla hjärtat skulle alltså få växa upp i familjehemmet.

Men det fick hon inte. För den biologiska familjens rätt är stark. När mamman som övergivit barnet på BB, och pappan som var kriminell och missbrukare och som mamman erbjudits skyddat boende ifrån, krävde att återfå Lilla hjärtat hos sig, så fick de till slut det. Trots att hon rotat sig hos familjehemmet, trots att de tidigare bedömts utgöra en kraftig fara för henne, trots att hon inte en enda dag varit i deras vård.

Det slutade på det mest tragiska av sätt. Lilla hjärtat dödades. Hennes mamma dömdes nyligen som ansvarig. Pappans skuld kunde inte prövas, eftersom han också är död.

Detta hade kunnat undvikas. FN:s Barnkonvention säger att barnets bästa alltid ska komma först. Något som Sverige förbundit sig till sedan 1990 och som blev svensk lag ifrån årskiftet. Det har inte skett. Hennes bästa hade varit att stanna hos fosterfamiljen.

På torsdag kommer socialutskottet arbeta vidare med en Lex Esmaralda för att så småningom kunna genomföra nödvändiga lagändringar, bland annat en om vårdnadsflytt och att hindra att barn blir flyttade mellan olika familjehem.

Men det behövs göras mer. Straffet som mamman dömdes för, vållande till annans död är för lågt. Straffet för grovt vållande till annans död är fängelse på mellan ett och sex år. Mamman dömdes endast till 18 månader fängelse för detta, därtill till tre månaders fängelse för narkotikabrott efter att hon fått s k mängdrabatt. Det är inte acceptabelt. Vi behöver ändra reglerna för straffmätning i Sverige. Grova och hänsynslösa brott, vilket handlar om i detta fallet, måste straffas hårdare. Vi vill förändra straffskalorna så att mängdrabatten oftare tas bort och ser över regeln som säger att rätten helst ska döma ett lägre straff än fängelse. Domstolen bör i högre utsträckning användas sig av hela straffskalan.

Vi kristdemokrater lovar att göra vår del för att det här inte ska behöva hända igen.

(Bilden är en skärmdump från DN:s rapportering om Lilla Hjärtat)
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Kristdemokraterna

Äldreomsorgen har blivit bortprioriterad och den nationella styrningen varit svag under lång tid. Det har resulterat i 290 olika äldreomsorgssystem. Det är ett dåligt utgångsläge för en nationell kris som slår hårt mot äldre.

Genom åren har jag träffat många äldre och anhöriga som berättat om fruktansvärda händelser. Där framför allt situationer där värdigheten tagits från den äldre.

Värnandet om människans värdighet. Det ligger till grund för KD:s engagemang för de äldre. Vi kristdemokrater bildades för att ge en röst åt de som ingen röst har och de som har en röst men som ingen lyssnar på. Vi har många gånger lyft vår röst för de äldre. Nu gör vi det igen.

Om det är något den här krisen visat så är det att äldrefrågor måste prioriteras.
... See MoreSee Less

View on Facebook

7 days ago

Kristdemokraterna

"Otryggheten kommer inte gå över av sig själv" - Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson presenterar tio åtgärder för att bekämpa gängkriminaliteten.I helgen mördades en tolvårig flicka i Norsborg. Hon kom emellan när kriminella var ute efter andra kriminella. Ytterligare ett djupt tragiskt offer för gängkriminaliteten.

För knappt ett år sedan pågick partiöverskridande samtal för att komma fram till åtgärder riktade mot just gängkriminaliteten. Tyvärr saknade regeringen viljan att gå fram i den takt som krävdes för att kunna lösa det krisläge vi då befann oss i och som vi i allra högsta grad befinner oss i.

Bara en tredjedel av KD:s förslag på åtgärder fanns med på regeringens lista. Det vi var mest kritiska till var dock att man inte ens lyssnade på rikspolischefens krav fullt ut. Därför tvingades vi lämna förhandlingarna.

Otryggheten kommer inte att gå över av sig själv. Nu måste vi agera med full kraft mot de kriminella. Det räcker inte med förutsättningslösa utredningar. Utvecklingen måste vändas och tryggheten återupprättas i Sverige. Här är tio av Kristdemokraternas åtgärder för att bekämpa gängkriminalitet.

🔹 Satsningar för att nå 10 000 fler poliser

🔹 Mer resurser till domstolarna

🔹 Avskaffa straffrabatterna

🔹 Straffskärpningar och strängare regler för frigivning

🔹 Ökade befogenheter till tullen

🔹 Skärpta straff för brott mot exempelvis sjukhus och socialkontor

🔹 Inför visitationszoner där polisen ges ökade befogenheter

🔹 Inför system med anonyma vittnen, kronvittnen och stärk vittnesskyddet.

🔹 Förebyggande åtgärder som har effekt med stöd till föräldrar, civilsamhälle, skola och socialtjänst

🔹 Mer kamerabevakning
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Kristdemokraterna

Sveriges vårdpersonal är den viktigaste resurs vi har för att bekämpa pandemin. De har länge haft en pressad arbetssituation – men den kan inte mäta sig med de svårigheter många nu tvingas möta dagligen.

Vi får larmrapporter om långa arbetspass i varm skyddsutrustning. Om rädslan att själv bli sjuk eller dra med sig smittan hem till familjen. Om frustrationen att möta en döende samtidigt som man själv är oigenkännlig med handskar, visir och munskydd. Utanför vården kanske vissa tänker hoppfullt ”när det här är över…”. Men just nu byggs det upp en vårdskuld som är svår att överblicka och som inte bara drabbar patienterna utan även personalen som stått i frontlinjen.

Under våren har operationer och åtgärder skjutits på framtiden. Redan långa vårdköer har blivit längre. Vårdkrisen tar inte slut när krisen gör det. Anställda som redan nu går på knäna förväntas kunna ta nya tag i höst. Om inte personalens arbetsvillkor förbättras omedelbart riskerar sjukskrivningarna att skena.

Vecka efter vecka har Kristdemokraterna lagt förslag på hur arbetsvillkoren kan bli bättre. Vi har exempelvis föreslagit att sjukvårdsutbildade som valt att arbeta med annat rekryteras tillbaka tillfälligt för att avlasta den hårt arbetande vårdpersonalen. Vi vill se ett nationellt expertteam som stötta regionerna i att hantera vårdskulden. Systemet med 21 olika regioner med varsin ledning är inte vägen framåt. Vi måste arbeta med långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. Men det absolut viktigaste just nu är att personalen får återhämtning och fler kollegor. Och det fort. I höst kan det vara för sent.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna deltar i Stockholm Digital Pride för att manifestera alla människors lika och okränkbara värde. Så länge människor hotas och hatas på grund av sin läggning så kommer Pride att behövas. Så länge Pride behövs kommer det att behövas kristdemokrater som medverkar i Pride och visar hur vår politik stärker de mänskliga fri- och rättigheterna.

Pride handlar om och finns till för människor som både historiskt och i nutid har behandlats fruktansvärt illa. Om människor som vill kunna gå längs gatan hand i hand med den de älskar. Utan att utsättas för förakt, hot och våld.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Kristdemokraterna

Bakom varje siffra i vårdkön finns en riktig människa. En människa som har ont, som känner oro för sin hälsa och för att sjukdomsläget ska förvärras under väntetiden.

Under våren och sommaren har operationer och åtgärder skjutits på framtiden för att minska smittspridning. Antalet inställda operationer uppe i över 70 000. Den trasiga höftleden blir trasigare ju längre den gås på, och den uppskjutna screeningen för livmoderhalscancer kan göra så att cancern upptäcks försent.

Vi måste på en och samma gång klara av att hantera den växande vårdskulden, säkerställa att patienter får vård i tid och se till att den till bristningsgränsen pressade vårdpersonalen äntligen får vila ut. Lösningarna måste vara hållbara även efter sommaren.

Kristdemokraterna anser att ett ökat statligt ansvar för vården är nödvändigt om vi alla ska få del av den snabba utvecklingen av banbrytande medicinska framsteg. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård inom rimlig tid.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

Kristdemokraterna

Idag är det åtta år sedan Oswaldo Paya dog. ... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

Kristdemokraterna

Regeringen har slutit en överenskommelse med övriga medlemsregeringar om EU:s budget samt om stödpaket med anledning av Coronaviruset. Vi kristdemokrater är kritiska till den överenskommelsen. Den innebär bland annat att EU skaffar sig en gemensam statsskuld, samt att enorma bidrag betalas till länder som misskötte sina ekonomier även före Coronakrisen.

Däremot välkomnar vi att Sverige enligt den nya överenskommelsen får fortsatt stor rabatt på medlemsavgiften. Men det förtar inte risken att andra EU-länder kan fortsätta missköta sina ekonomier och sedan vänta sig pengar från de EU-länder som vårdat sina finanser. Här måste Sverige samlat markera största möjliga restriktivitet och fortsätta pressa mottagarländerna till ansvarsfulla ekonomiska reformer.

Det är uppenbart att EU inte kan och inte kommer fungera om enskilda länder fortsätter vansköta sina räkenskaper. Unionen måste reformeras under de kommande åren om unionen ska kunna fortsätta fylla sin funktion. I och med Brexit förlorade Sverige en viktig bundsförvant när det gäller EU:s relation till de enskilda länderna. Nu gäller det att stärka samarbete med de kvarvarande länder som delar Sveriges syn och försöka utöka den skaran ytterligare.

Vi bedömer inte att det hade varit klokt att tvinga Stefan Löfven att Sverige ensamt skulle lägga ett veto mot överenskommelsen. Om en överenskommelse inte hade kunnat träffas så hade Sverige blivit av med rabatten på EU:s medlemsavgift, vilket hade blivit oerhört kostsamt för skattebetalarna och ett reellt hot mot svensk välfärd.

Men kampen mot EU-skatter fortsätter och har goda chanser att lyckas. Överenskommelsen innebär att varje sådan skatt måste godkännas i varje lands parlament. I praktiken ger det riksdagen vetorätt och vi kristdemokrater kommer fortsatt att vara en del av den majoritet som försvarar svenska folkets rätt att sig själv beskatta. Vi har lovat väljarna att arbeta för ett Lagom EU och det arbetet fortsätter, trots uppförsbackar och mäktiga motståndare.
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Kristdemokraterna

Håll i, håll ut och håll avstånd!

I sommarvärmen är det lätt att glömma att hålla minst två meters avstånd i glasskön. Tänk en gång extra på de som är äldre och sjuka. Vi bär ett gemensamt ansvar att stoppa spridningen av coronaviruset. Följ myndigheternas rekommendationer och var rädda om varandra!
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Kristdemokraterna

Gåvoavdraget - viktigare än någonsin!

När de ideella organisationerna blir starkare blir hela samhället starkare. Vi måste nu uppmuntra svenskar som vill och kan bidra att göra det. Det blir ett ovärderligt tillskott till det sociala arbete som bedrivs i det offentligas regi.

Kristdemokraterna ser att den ideella sektorn i detta läge behöver ökat utrymme. Ett förslag för att åstadkomma det är en kraftig utbyggnad av gåvoskatteavdraget under resterande del av 2020.

Därför föreslår Kristdemokraterna att gåvoavdraget höjs så att privatpersoner kan skänka upp till 100 000 med rätt att dra av 25 procent.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier

[custom-facebook-feed]
  • Följ oss på sociala medier: