VÄLKOMMEN TILL KRISTDEMOKRATERNA!

Kristdemokraterna växer så det knakar. Tillsammans arbetar vi för ett Sverige där:

  • Människan sätts före systemet
  • Alla ska kunna kombinera familjeliv och arbetsliv
  • Du ska kunna lita på välfärden

Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på Facebook!

3 hours ago

Kristdemokraterna

KD SATSAR PÅ RÄTTSVÄSENDET
JANUARIPARTIERNA GER NOLL

Låt oss visa ett diagram. Åklagarmyndigheten begärde 0,47 promille (!) av de 105 miljarder kronorna i reformutrymmet i regeringens budget. Det är det som diagrammet visar. Men det blev 0 kronor från de styrande januaripartierna. Inte en krona.

De hade fullt upp med önskelistorna sinsemellan partierna och glömde bort Sveriges problem. Helt krasst: Rättsväsendet har inte resurser att bura in gängen. Vi kristdemokrater ger Åklagarmyndigheten 100 miljoner kronor i vårt alternativa förslag.

Rättsväsendet är en av de myndighetsgrenar som är mest beroende av varandra. Poliser måste utreda och gripa, åklagare åtala, domstolar döma och kriminalvården låsa in brottslingar. Brottmålen beräknas öka 77 procent mellan 2016 och 2023. Fler poliser och skärpta straff räcker inte. Alla delar av rättsväsendet måste fungera för att kunna lagföra och på allvar bekämpa den grova brottsligheten.

Om rättsväsendet inte får den budget som verksamheten kräver kommer många oskyldiga att drabbas av den eskalerande brottsligheten. Den utvecklingen vägrar KD att dela ansvaret för. Vi ska istället ta över regeringsmakten och få bukt med brottsligheten. För att Sverige ska fungera måste politiker ta ansvar för basala ting som vård och trygghet. Bara en ny regering kan ge Sverige det nya ledarskap som krävs.

Bekämpa brottsligheten. Gå med i KD!
kd.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

6 hours ago

Kristdemokraterna

Regeringen lägger nu fram ett förslag om att butiker ska kunna porta tjuvar. Det är ett bra förslag, de fick det från oss i KD som drivit frågan länge och tillsammans med en riksdagsmajoritet ställt det kravet på regeringen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet stod då inte bakom förslaget.

KD har upprepat krävt att lagstiftning behövs för att införa ett tillträdesförbud som stoppar människor som stör ordningen och utgör ett hot för butiker. Regeringen är nu beredd att lagstifta.

Vår partiledare Ebba Busch och vår rättspolitiske talesperson Andreas Carlson har drivit på för att införa ett tillträdesförbud och kunna sätta stopp för butikstjuvar. Videoklippet är från oktober förra året, men vi har legat på regeringen i åratal. Det viktigaste är att nu snabbt få lagen på plats. Det har pratats länge nog.

För att Sverige ska fungera måste politiker ta ansvar för basala ting som vård och trygghet. Det fungerar inte att oppositionen hela tiden ska behöva skjuta regeringen framför sig för att något ska hända. Bara en ny regering kan ge Sverige det nya ledarskap som krävs.

Bekämpa brottsligheten. Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

Postnumret ska inte avgöra vilken vård du får. Därför är statligt ansvar för vården nödvändigt.

Sverige hade rekordlånga vårdköer redan innan Corona. Tiotusentals operationer har sedan skjutits upp under krisen. Och nu blir inte ens hälften av alla operationer utförda i tid. Över 153 000 patienter har stått olagligt länge i vårdkö. Aldrig förr har så många väntat på vård.

Bakom varje siffra i vårdkön finns en riktig människa. En människa som har ont, som känner oro för sin hälsa och för att sjukdomsläget ska förvärras under väntetiden.

Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård inom rimlig tid.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Kristdemokraterna

Igår kväll fick KDs riksdagsledamot Magnus Jacobsson ett oväntat samtal när han var på väg till stallet med sin dotter. ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Kristdemokraterna

VAR ÄR PENGARNA TILL ÅKLAGARMYNDIGHETEN?

Åklagarmyndigheten begärde 0,47 promille av de 105 000 000 000 kronorna i regeringens budget. Men det blev 0 kronor från januaripartierna.

Åklagarna och domstolarna begärde mer pengar för att slippa behöva göra neddragningar i sin verksamhet. Nu riskerar 100 åklagare behöva sägas upp.

Rättsväsendet är en av de myndighetsgrenar som är mest beroende av varandra. Poliser måste utreda och gripa, åklagare åtala, domstolar döma och kriminalvården låsa in brottslingar.

Brottmålen beräknas öka 77 procent mellan 2016 och 2023. Fler poliser och skärpta straff räcker inte. Alla delar av rättsväsendet måste fungera för att kunna lagföra och på allvar bekämpa den grova brottsligheten.

Ska Sverige kunna komma till bukt med kriminaliteten, bedrägerierna, och inbrottsligorna så behöver vi byta regering. Socialdemokraterna kan inte sitta kvar. För de förstår inte ens grundläggande budgetplanering.
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Kristdemokraterna

"DET HÄR RÄCKER INTE" JAKOB FORSSMED KOMMENTERAR REGERINGENS BUDGET

Har du någon gång storhandlat hungrig, utan att ha en inköpslista, kommit hem, packat upp och undrat – hur gick det här till? Vad ska jag egentligen laga av det här? Och vad dyrt det blev.

Då vet ni hur januaripartiernas budgetförhandling gått till. Fyra partier fyllde en gigantisk kundvagn på kredit, utan att ha pratat ihop sig om folkhushållets behov och om vad som behöver handlas in.

Det är påtagligt att årets budgetproposition saknar en gemensam riktning för politiken. Även när man bedriver en expansiv finanspolitik måste man klara att prioritera och fokusera. Och att utforma reformerna – även de som något annat parti fått igenom – så att de blir så bra som möjligt. Men det har januaripartierna inte mäktat med.

Resultatet är tillfälliga och sent införda satsningar, som inte kommer stimulera konjunkturen och avhjälpa krisen. Ett jobbskatteavdrag som betalas ut vid midsommar 2022 och nedsatta arbetsgivaravgifter för unga som träder ikraft april 2021 är två exempel.

I flera fall är underlagen till reformerna otillräckliga. Jobbskatteavdraget, stödet för energieffektivisering, och statliga kreditgarantier för gröna investeringar är exempel på satsningar som har en oklar utformning och ger ett hafsigt intryck.

Regeringen har också haft problem att lämna besked i tid kring de olika företagsstöden, vilket inneburit osäkerhet och oro inom näringslivet för om verksamheter ska kunna överleva krisen.

Det håller inte. Istället behövs nu breda, snabba och träffsäkra jobbreformer. Vården behöver – inte bara resurser – utan styrning. Brister i äldreomsorgen måste åtgärdas. Och tillräckliga resurser och verktyg måste till för att stoppa allvarlig brottslighet.
... See MoreSee Less

View on Facebook

6 days ago

Kristdemokraterna

Ebba Busch pratar om den senaste tidens upptrappning av gängvåld, och hur civilsamhället drabbas. Ebba besöker tillsammans med Ulf Kristersson utsatta områden såsom Angered. Ebba besöker även Rinkeby, samt pratar om hur vad behöver göra för att minska och förebygga dessa typer av brott.

Se hela filmen på Youtubekanalen. Länk i kommentarerna.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Kristdemokraterna

LÅT STATEN FÅ ENSAMT ANSVAR FÖR ASSISTANSEN

Kristdemokraterna har tillsammans med M och V tagit ställning för att staten ska vara ensam huvudman för assistansen. Det meddelade Ebba Busch och Pia Steensland idag tillsammans med företrädare för M och V.

Dagens delade huvudmannaskap mellan stat och kommun skapar stora problem. Det sker olika bedömningar i olika kommuner. Det är stor risk för att kommunens budget – inte personens behov – avgör vilket stöd man får.

Människor vågar inte flytta från en kommun till annan av rädsla för att förlora sin assistans. Det är ett rättsosäkert system ovärdigt ett välfärdsland som Sverige.

KD, M och V kommer nu lämna in ett gemensamt utskottsinitiativ i socialutskottet. Frågan måste utredas omgående – vi vill att en ny lagstiftning ska vara på plats före mandatperiodens slut.

Nu är det upp till övriga partier att ta ställning. Men vi räknar med att vårt initiativ kommer få ett brett stöd. Om man har lyssnat på riksdagsdebatterna kring LSS det senaste året så är det bara S och MP som inte har satt ner foten för ett statligt huvudmannaskap.

Det är hög tid för staten tar ett ensamt ansvar för assistansen. Det skulle säkra rätten till assistans oavsett var i landet du bor.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Kristdemokraterna

TILLBAKA TILL JOBBET - SATSNINGAR PÅ FLER JOBB!

Mellan mars och augusti i år skrev 384 000 personer in sig som arbetslösa i Sverige. Läget är alarmerande. Därför lägger KD nu ett förslag som kan ge 86 000 nya jobb på kort tid.

För att stimulera till anställningar föreslår KD ett tillfälligt stöd till alla som nyanställer personer som idag varit arbetslösa 1-6 månader under senaste halvåret. Hela arbetsgivaravgiften, inom vissa gränser. Förslaget skulle kunna träda i kraft redan 1 oktober.

Läs mer om förslaget på
kristdemokraterna.se/tillbakatilljobbet

Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier

[custom-facebook-feed]
  • Följ oss på sociala medier: