VÄLKOMMEN TILL KRISTDEMOKRATERNA!

Kristdemokraterna växer så det knakar. Tillsammans arbetar vi för ett Sverige där:

  • Människan sätts före systemet
  • Alla ska kunna kombinera familjeliv och arbetsliv
  • Du ska kunna lita på välfärden

Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på Facebook!

13 hours ago

Kristdemokraterna

Vi står mitt i krisen, och runt om i landet ser företagare sina livsverk gå under.

Regeringen har agerat, men underskattat hastigheten av och djupet i krisen. Det krävs fler och kraftfullare åtgärder, för flera av de ekonomiska åtgärderna som presenteras räcker inte hela vägen. Omställningsstödet gick ut i april och nedsättningen av arbetsgivaravgifter gick ut den här veckan.

Det här räcker inte för att rädda företagen som står på ruinens brant. Vi måste kraftigt förstärka företagsstödet på flera nivåer.
... See MoreSee Less

View on Facebook

LARS ADAKTUSSON: FRIHET FÖR HONGKONG – EU-SANKTIONER MOT KINA

Den kinesiska regimens arrogans och kränkningar av mänskliga rättigheter är oacceptabel. Kommunistdiktaturens beslut att införa nationell säkerhetslagstiftning i Hongkong, ett löftesbrott som strider mot Kinas internationella åtaganden och principen om ”ett land, två system”.

Omvärlden kan inte stå passiv inför den kinesiska statens egenmäktighet. Nu är tid att stå upp för frihet och demokrati och det kräver att utrikesminister Ann Linde och den svenska regeringen fortsätter att driva på för tuffa EU-sanktioner mot Kina.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Kristdemokraterna

DÉSIRÉE PETHRUS: DET ÄR DAGS ATT REGERINGEN TAR ANSVAR - DET HANDLAR OM PERSONALENS LIV OCH HÄLSA!

Det inte funnits tillräckligt med munskydd, visir, plasthandskar, handsprit och skyddskläder. Det har drabbat personalen hårt.

Nu rapporteras det att Arbetsmiljöverket har mottagit över 2 300 anmälningar om allvarliga coronatillbud på arbetsplatser runt om i landet. Det är händelser som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. Många av anmälningarna rör personal inom vård- och omsorg som blivit sjuka i covid-19.

Ute i vården ropar chefer inom framför allt äldreomsorgen efter hjälp från regering och myndigheter att få fram tillräckligt med skyddsmateriel. Vård- och omsorgspersonalen har i månader arbetat med för lite skydd. Resultatet av det ser vi nu tydligt i anmälningarna. Personal har blivit svårt sjuka och det har även skett dödsfall. I april avled en sjuksköterska i 40-årsåldern. Skyddsombud på sjukhuset där hon arbetade anmälde dödsfallet till polisen eftersom skyddsutrustningen inte levde upp till Folkhälsomyndighetens krav.

Regeringen har tagit för lätt på personalens oro när det gäller brist på utrustning och skyddsmateriel. Personal ska inte sakna grundläggande skyddsutrustning i vårdnära situationer. Vård- och omsorgspersonalen står i frontlinjen mot viruset. Det är av yttersta vikt att personalen har en god och trygg arbetsmiljö.

En nationell kris kräver nationellt ledarskap. Regeringen kan inte gömma sig bakom myndigheter och lämpa över ansvaret på 290 kommuner.

Lyssna på Ekots rapportering om anmälningarna om bristande arbetsmiljö här: sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=7505051
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Kristdemokraterna

ACKO ANKARBERG JOHANSSON: JAG ÄR ARG, SÅHÄR FÅR INTE MÄNNISKOR BEHANDLAS

Sverige har valt en strategi med relativt stor smittspridning i samhället, där riskgrupper ska skyddas. Kristdemokraterna anser att regeringen brister i skyddet till riskgrupperna och att regeringen omedelbart behöver säkerställa att man lever upp till den strategi man valt.

Många har drabbats hårt de senaste månaderna. Det handlar om redan utsatta personer som drabbats. De som ingår i riskgrupp är bland annat personer som nyligen genomgått en cancerbehandling eller genomgått en transplantation. De som lider av svårt hjärtfel eller har svår lungsjukdom. Det har nu blivit till en fråga om man har väldigt gott om besparingar eller inte fall man kan skydda sig mot smitta. Så ska det inte vara. Regeringen måste omedelbart agera!

Såhär kommenterar Acko Ankarberg Johansson:

”Många kan arbeta hemifrån för att skydda sig mot smitta, men långt ifrån alla kan det. Det handlar om personer som arbetar på förskola, i butik, inom vården eller kollektivtrafiken. Deras jobb kan inte utföras hemifrån. De har pusslat och pusslat för att kunna skydda sig från smitta.
De har fått ta semester och kompledigt för att kunna undvika smittorisken. Andra har tagit av sina besparingar eller tvingats låna pengar av familjemedlemmar för att kunna vara tjänstlediga. Några har till och med blivit uppsagda.

Det här gör mig riktigt arg. Sveriges strategi är att tillåta en relativt stor smittspridning i samhället. Då är det livsnödvändigt att skydda riskgrupperna. Regeringen måste se till att ersättningen kan sökas och beviljas snarast. Det här får inte vara en fråga om hur stor plånbok man har. Att kunna skydda sig mot smitta får inte bli en klassfråga.”

I april gav riksdagens socialutskott under ledning av Acko Ankarberg Johansson (KD) regeringen i uppdrag att skyndsamt ta fram en ersättning till extra sårbara grupper. Förra veckan togs ett budgetbeslut som täcker en del av detta. Men nu meddelar Försäkringskassan att drabbade först kommer kunna ansöka om ersättning den 24 augusti och få ersättning i september. För många innebär det här att man blir utan någon form av inkomst i över ett halvår. Att kunna skydda sig mot smitta får inte bli en klassfråga. Det är oacceptabelt.

Läs mer om det bristande skyddet för riskgrupper här:
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7503829
... See MoreSee Less

View on Facebook

6 days ago

Kristdemokraterna

Regeringen måste ta oron över skyddsmateriel på allvar!

I april avled en sjuksköterska i 40-årsåldern. Skyddsombud på sjukhuset anmälde dödsfallet till polisen eftersom skyddsutrustningen inte levde upp till Folkhälsomyndighetens krav. En polisutredning är inledd om arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död.

Det har under lång tid saknats bland annat munskydd, visir, plasthandskar, handsprit och skyddskläder. Det har drabbat personalen hårt.

Regeringen måste ta personalens oro på allvar när det gäller brist på utrustning och skyddsmateriel. Personalen måste få en säker och trygg arbetsmiljö. Ute i vården ropar chefer efter hjälp från regering och myndigheter att få fram skyddsmateriel. Den senaste tiden har det blivit uppenbart att en stor andel personal i hemtjänst och i kommunala äldreboenden anser sig sakna grundläggande skyddsutrustning i vårdnära situationer.

Vård- och omsorgspersonalen står i frontlinjen mot viruset. Det är av yttersta vikt att personalen har en god och trygg arbetsmiljö.

Den 25 maj ställde Désirée Pethrus (KD) arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) till svars för vård- och omsorgspersonalens svåra arbetssituation.
... See MoreSee Less

View on Facebook

7 days ago

Kristdemokraterna

För varje dag som går ställs fler och fler operationer in. Nu är antalet inställda operationer uppe i över 70 000.

Krisen inom svensk sjukvård blir djupare för varje dag. Personalen är så överbelastade att de går på knäna, och samtidigt växer vårdskulden. Under krisen har operationer och åtgärder skjutits på framtiden för att minska smittspridning. Den trasiga höftleden blir trasigare ju längre den gås på, och den uppskjutna screeningen för livmoderhalscancer kan göra så att cancern upptäcks försent.

Vi måste på en och samma gång klara av att hantera den växande vårdskulden, säkerställa att patienter får vård i tid och se till att den till bristningsgränsen pressade vårdpersonalen äntligen får vila ut. Lösningarna måste vara hållbara även efter sommaren.

Därför begär KD att samtliga partier förhandlar fram ett krispaket för att avlasta sjukvården och dess personal. Tiden är knapp. Vården, patienterna och vårdpersonalen behöver det nu - i höst kan det vara för sent
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Kristdemokraterna

Krisen inom svensk sjukvård blir djupare för varje dag som går. Varje dag ställs fler och fler operationer in. Nu är antalet inställda operationer uppe i över 70 000.

Under våren har sjukvårdspersonalen gjort enorma insatser. Arbetsbelastningen har varit närmast omänsklig och är inte långsiktigt hållbar. Resten av året kan inte fortsätta på samma sätt. Det orkar inte personalen. Inte minst med den vårdskuld av inställda operationer och uppskjuten vård som väntar efter sommaren. Om ingenting förändras mycket snart så kommer det komma en våg av sjukskrivningar.

Personalen måste få återhämtning och fler kollegor. Och det är bråttom.
I partiledardebatten den 10 juni lyfte Ebba Busch gång på gång frågan om ett krispaket till vården. Hon tog replik på alla partier, från höger till vänster, för att verkligen understryka att det är allvar nu. Vården och vårdpersonalen måste få semester i sommar och rimliga arbetsförhållanden i höst. Vården behöver ett krispaket nu.

I talarstolen stämde flera partiledare in om behovet av ett krispaket för vårdens personal. Statsministern sa sig vara villig att sätta sig ner och diskutera. Men dagen efter under partiledarmötet sa statsministern nej till att starta förhandlingar om ett krispaket. Kristdemokraterna fortsätter nu att driva frågan med de partier som öppnat upp för ett krispaket.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Kristdemokraterna

Sverige ska tillsätta en coronakommission. Det är vi kristdemokrater positiva till. Vi föreslog det själva redan i mars. I stora drag är direktiven bra, men vi ser några brister.

Exempelvis måste kommissionen genomlysa de faktaunderlag som regeringen och expertmyndigheter baserade sina beslut på.
Kommissionen måste också fråga sig om det överhuvudtaget var realistiskt att samtidigt tillåta hög samhällsspridning och skydda de äldre.

Lyssna på KD:s gruppledare Andreas Carlson i SVT Rapport.

Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Kristdemokraterna

Sverige förtjänar ledarskap och en stram migrationspolitik

Coronakrisen har gjort det plågsamt tydligt. Igen. Sverige har ett svagt politiskt ledarskap. Det klarar inte påfrestningar. Regelverken har utformats med de bästa intentioner, men visar sig i svåra tider vara ohållbara. För detta får människor, och oftast de allra sköraste, betala ett högt pris.

På liknande sätt som nu, stod Sverige ledarlöst hösten 2015. Migrationskrisen blottlade att svensk invandringspolitik var ohållbar. De goda intentionerna visade sig få inhumana följder. Fattiga lockades ut på Medelhavet. Familjer splittrades när sönerna skickades till Europa. Barn och unga fördes längs livsfarliga smuggelrutter. Människohandeln frodades. I Sverige ledde politiken till ett växande utanförskap och överbelastade välfärdssystem.
Regeringen reagerade i panik. Tillfälliga lagar. Hafsverk.

Kristdemokraterna har länge varit pådrivande för att få till stånd en långsiktigt hållbar migrationspolitik med bred förankring. Vi välkomnade därför den parlamentariska kommitté som till slut tillsattes för ungefär ett år sedan.

Kristdemokraternas ingångsvärden har varit tydliga. Enkelt uttryckt: vår migrationspolitik måste ta hänsyn till vår förmåga att integrera. Sverige kan inte bedriva en invandringspolitik som avviker starkt från omvärldens – det framgick tydligt 2015. Asylsystemet ska inte missbrukas. Systemet ska vara rättssäkert. Ett nej ska vara ett nej, men ett ja ska också vara ett ja. Vi prioriterar de mest skyddsbehövande. Sverige ska vara ett öppet land, men den som konstaterats sakna skyddsskäl ska lämna landet.

Invandringspolitiken ska ha både hjärta och hjärna, som jag brukar säga.
På torsdag möts vi igen i den parlamentariska migrationskommittén. I juli finns ytterligare sammanträden planerade. Och den 15 augusti ska kommitténs betänkande överlämnas till regeringen.

Under kommitténs slutarbete lär det komma en rad utspel, testballonger och debattartiklar. Både från partierna och från alla de eldsjälar som engagerar sig. Allt förtjänar att bemötas och diskuteras, men jag vill poängtera att KD i slutändan kommer att ta ställning till en helhet. Vårt mål är en övergripande, sammanhållen och hållbar migrationspolitik, då varken kan eller ska vi lyfta ut enskildheter och skapa särlösningar.

Tyvärr finns det viss anledning till oro. Socialdemokraterna har dröjt in i det sista med förhandlingar. Det finns därför en överhängande risk att den migrationspolitiska kommittén går samma öde till mötes som försvarsberedningen: trots en ovanligt bred samsyn om vad som måste göras, så förmår inte socialdemokratin ta initiativet. En inte alltför vågad gissning är att det i sin tur beror på regeringens trängda läge, där det tämligen radikala Miljöpartiet ständigt måste blidkas. Jag hoppas fortfarandet att s förmår välja sida, det är inte rimligt att ett extremt miljöparti ska hålla svensk migrationspolitik gisslan i evighet.

Det vore i så fall ytterligare ett exempel på svagt ledarskap.

Hans Eklind, migrationspolitisk talesperson Kristdemokraterna
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier

[custom-facebook-feed]
  • Följ oss på sociala medier: