VÄLKOMMEN TILL KRISTDEMOKRATERNA!

Kristdemokraterna växer så det knakar. Tillsammans arbetar vi för ett Sverige där:

  • Människan sätts före systemet
  • Alla ska kunna kombinera familjeliv och arbetsliv
  • Du ska kunna lita på välfärden

Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på Facebook!

22 hours ago

Kristdemokraterna

SVERIGEDEMOKRATERNA VÄNDER UPP OCH NER PÅ MATLANDET SVERIGE

Sverigedemokraterna menar ena stunden att det behövs ett restaurangstöd, sedan sviker man landets krögare på det mest märkliga sätt. Vi vill helst rädda SD från sin egen budget. När riksdagen nu ska rösta igenom en budget vill Sverigedemokraterna att momsen på mat och cateringtjänster ska fördubblas. Det skulle inte bara vända upp och ner på matlandet Sverige. Det skulle utplåna stora delar av det.

Restaurangnäringen går redan på knäna. KD har föreslagit en lång rad åtgärder för att rädda dem. Sverigedemokraterna vill påföra den krisande restaurangnäringen ökad moms på smått hisnande 14 miljarder. En bransch som redan har 40% lägre omsättning än för ett år sedan.

Snälla SD - höj inte restaurangmomsen!
För matlandet Sveriges skull.

Stöd matlandet Sverige - Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

SKYDDA HENNE, INTE FÖRÖVAREN

Förra året anmäldes 8350 våldtäkter i Sverige, bara en bråkdel klarades upp. Att så få våldsbrott klaras upp är ett svek mot de som utsätts och mot de som vågar anmäla. Sverige behöver fler poliser och skärpta straff för våldsbrott.

Samhället måste se till att brottsoffret får upprättelse när ett brott skett. Att så få vålds- och sexualbrott klaras upp är ett svek mot de som utsätts. Det yttersta uttrycket för bristen på jämställdhet i ett samhälle är våld i nära relationer.

25 november är den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Instiftad av FN:s generalförsamling 25 november 1999 för att hylla de tre systrarna Mirabal som kämpade mot diktaturen i Dominikanska republiken och avrättades av diktatorn Rafael Trujillo.

Gå med i ett parti som tar brottslighet på allvar.

Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

STOPPA AVRÄTTNINGEN OCH FRIGE KI-FORSKAREN AHMADREZA DJALALI

Hoppet om räddning får inte vara ute för den svenskiranske KI-forskaren som dömts till döden i Islamiska Republiken Iran. KI-forskaren Ahmadreza Djalali har suttit fängslad i diktaturens Iran sedan 2016. Han disputerade i katastrofmedicin vid Karolinska institutet 2012.

Enligt Lars Adaktusson, riksdagsledamot för KD, som följt fallet i flera år, har Djalali berättat för sin fru att han fått besked om att avrättningen kommer ske inom kort. Han kommer troligtvis inte kunna kontakta sin familj igen.

Lars Adaktusson har varit i kontakt med Amnesty, som ser ett mönster i liknande fall.

Lars Adaktusson har varit i kontakt med UD och utgår från att de kommer agera så kraftfullt som det bara går, att de gör allt de har i sin makt för att se till att avrättningen inte genomförs. Samtidigt är det minst sagt anmärkningsvärt att inte den svenska regeringen kräver att Ahmadreza Djalali omedelbart friges.

Dela det här inlägget oavsett vad du har för politisk färg.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Kristdemokraterna

STOPPA ISLAMISMEN

Europa har skakats av en våg av islamistiskt våld. Även i Sverige finns islamism och parallellsamhällen. Det här måste vi göra något åt, vi kan inte skjuta det på framtida generationer. Ska vi ha en fungerande samhällsgemenskap kan visa värderingar inte vara valbara. När hela världen räds islamism och extremism behövs behövs trygga och stabila värderingar mer än någonsin.

Häromveckan ställde Ebba Busch en fråga till statsministern. Kan samhällskunskapslärarna på alla skolor som finns i Sverige visa samma karikatyr som Samuel Paty gjorde utan att att riskera liv eller lem? Statsministern kunde inte ens kalla ondskan vid dess rätta namn: radikaliserad islamism.

Kristdemokratin i Europa växte sig stark efter andra världskriget som motreaktion till nazism, kommunism och fascism. När Europa låg i ruiner och allt som var något värt, både ting och värderingar, låg i spillror gav statsmännen inte upp. De bestämde sig för att bygga upp Europa sten för sten, värdering för värdering. Grunden var judisk-kristen etik och humanitet. Kristdemokrater har kampen mot extremism i vårt DNA.

Det finns långtgående rättigheter för de som lever upp till sina skyldigheter i Sverige: att acceptera den svenska demokratin; att följa svensk lagstiftning; att verka för frihet, jämlikhet och medmänsklighet. Islamismen föraktar dessa värderingar och motverkar samhällsgemenskapen. För att skydda grundläggande friheter behöver islamismens inflytande i Sverige stoppas. Det har länge funnits en naivitet och en undfallenhet inför det här. Islamism motverkas inte genom identitetspolitik eller kulturrelativism – den motverkas genom konkreta, politiska åtgärder. Här är ett urval av vad som måste göras.

❎ Utländsk finansiering av islamistiska moskéer och imamer ska inte vara tillåtet.

❎ Den svenska föreningsfriheten finns inte till för att värna och möjliggöra för terrororganisationer. Det måste vara förbjudet att bidra till kriminella, våldsbejakande organisationer.

❎ Offentliga bidrag ska aldrig få gå till organisationer med islamistisk koppling.

❎ När två utmanande provokatörer ville demonstrera mot Islam genom att bränna koranen såg sig polisen tvungna att backa. Det må vara en förkastlig debatteknik att bränna böcker. Men islamister ska inte ha rätt att få sin religion skyddad från kritik som omfattas av yttrandefrihet.

❎ Hedersbrott ska vara en särskild brottsrubricering och dessutom ska polisen inrätta en särskild enhet för att hjälpa flickor och pojkar som riskerar att giftas bort mot sin vilja.

❎ Utvisning ska bli betydligt vanligare för personer med uppehållstillstånd som döms till minst sex månaders fängelse.

❎ Omgörning av systemet med samordningsnummer och tillfälliga personnummer för att få koll på vilka som bor i landet. Kompletteras med kraftiga utvisningsbeslut.

❎ Sverige behöver ha bättre kontroll på gränserna. Asylansökningsområden bör införas, där alla nyanlända bor sin första tid i Sverige. Fotboja måste kunna sättas på personer som är säkerhetsrisker.

❎ Oriktiga uppgifter ska göra det svårare att få uppehållstillstånd.

❎ Medborgarskap ska kunna dras in om det bygger på falska underlag eller beviljats genom mutor.

❎ Medborgarskap ska kunna återkallas för de med dubbla medborgarskap som begått terrorbrott eller krigsförbrytelser.

❎ Stopp för att byta spår från asylansökan till ansökan om arbetstillstånd.

❎ Elektronisk fotboja ska användas på de som ska utvisas och införa en skyldighet att bo på en viss plats om tiden för frivillig avresa löpt ut.

❎ Öka befogenheterna för polisen vid inre utlänningskontroll.

Islamismen kommer inte att försvinna av sig själv om vi tittar bort en stund. Tvärtom. Den kommer att breda ut sig och allt fler kommer att radikaliseras. Vi har ett moraliskt ansvar att göra vad som står i vår makt för att stoppa Sverige från att bli en bas varifrån våldsbejakande islamism kan breda ut sig.

Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Kristdemokraterna

WEBBINARIUM: Vård i allmänhet och pandemin i synnerhet
TISDAG 24/11 17.00

Webbinarium med Acko Ankarberg Johansson, ordförande i socialutskottet, under ledning av Peter Kullgren, partisekreterare.

Imorgon tisdag 24 november kl 17.00-17.30 håller KD ett webbaserat seminarium med riksdagsledamoten och socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson. Acko kommer att berätta om hur socialutskottet arbetar under pandemin. Hur pressar de regeringen till att handla och vilka frågor är just nu på tapeten? Webbinariet är öppet för våra sympatisörer att delta i. Partisekreterare Peter Kullgren leder samtalet. Anslut till väntrummet några minuter innan.

Anslut dig till webbinariet här, några minuter innan tis 24/11 kl 17.00:
KD.nu/webbinarium

Anmäl dig till facebookeventet:
fb.me/e/VUgLpSFl
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Kristdemokraterna

KD PÅ DJUPET. Om trygghet.

I ett samtalsklimat som präglas av ytlighet och kommentarsfälten fylls av nättroll ska vi presentera oss själva på djupet. Vår syn på trygghet. Kom ihåg att KD inte är ett utopiskt parti. Vi tror inte på någon utpräglad vision om det perfekta samhället. Vi har inget facit att sikta mot. Vi agerar istället utifrån goda värderingar.

Trygghet är en rättighet. Det kan handla om boende och att kunna försörja sig. Om vår tilltro till rättssamhället. Det handlar också om relationerna med andra länder och det svenska försvaret. Det handlar inte minst om den nära gemenskapen i en familj och att barn och unga ges goda uppväxtvillkor. Eller att någon tar emot oss när vi inte kan stå på egna ben. Trygghet är en omistlig del av samhällets grundvalar.

Vår människosyn utgår från att människan till sin natur är rationell eller förnuftig, vilket ger henne frihet och möjlighet att välja mellan gott och ont. Hon är moraliskt medveten och råder över sina egna handlingar. Det gör henne moraliskt ansvarig. Värdet ger henne rättigheter och ansvaret ger henne skyldigheter.

Samhällsgemenskapen rubbas varje gång någon begår ett brott och handlar orätt. Otryggheten skadar kittet som binder samhället samman. Alla brott ska beivras utan undantag, också smärre brott och förseelser. Det är det offentligas uppgift att skipa rättvisa. Övergrepp och kränkningar av människor och egendom kan aldrig tolereras. Respekten för lagarna ska upprätthållas med fasthet och förövare ska lagföras skyndsamt.

Samhället ska alltid ställa sig på brottsoffrets sida. Men efter fullgjort straff hela samhällets ansvar att återanpassa den tidigare brottslingen så att han eller hon fortsättningsvis respekterar omgivningen och blir en del av samhällsgemenskapen.

Samtidigt som vi visar fasthet mot dem som begått brott, vill vi vara tydliga med familjens och civilsamhällets oumbärliga roll att bekämpa brottslighet genom förebyggande insatser. Det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar att vägleda dem rätt i livet så att brottslighet helt kan undvikas. Därför ska det offentliga sträva efter att ge föräldrar mer tid barnen. En stark sammanhållning mellan föräldrar och barn minskar riskerna för dåliga skolresultat och att unga hamnar i utanförskap och dras in i brottslighet.

Det är kärleken till nästan som utgör grunden till vård, omsorg, miljöarbete, polis och rättsväsende. Det är kärleken till jorden och rötterna, till barnen och de gamla, till våra partners och kamrater som utgör kärnan i våra liv. Visst är det bra med tekniska landvinningar och nya mediciner, blixtsnabb fiber och molntjänster. Men vi människor får inte kraften från prylar och appar. För att leva tryggt behöver vi människor varandra. Vi kristdemokrater är samhällsbyggare. Vi strävar efter samhällsgemenskap. Ett Sverige som fungerar.

Gå med i KD du också.
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

Kristdemokraterna

Alla kan vara med i Mustaschkampen.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. En tredjedel av alla cancerfall bland män är prostatacancer, och i snitt får 27 män diagnosen varje dag. En kunskap om prostatacancer och tidig upptäckt av cancern räddar liv.

Novembermånad är det den internationella månaden för att uppmärksamma prostatacancer. #mustaschkampen
... See MoreSee Less

View on Facebook

6 days ago

Kristdemokraterna

BLACK WEEK! 50% PÅ MEDLEMSAVGIFTEN I KD!

Sverige kämpar mot en andra våg av corona, vårdköerna har skenat i åratal och kriminaliteten är alarmerande. Men allt är inte svart. Under Black Week kan du bli medlem i KD till halva priset och sedan hjälps vi åt att återskapa ett Sverige som fungerar. Sverige förtjänar bättre. Sverige behöver en ny regering. KD och M är kärnan i en borgerlig regering. KD kommer att förhandla med alla partier för att lösa samhällsproblemen.

KD.nu/blimedlem

(Erbjudandet gäller tom 1 december 2020)

Den erlagda medlemsavgiften gäller för hela 2021, dessutom bjuder vi på medlemskapet i december 2020. Ordinarie pris är 200 kr/år. Under de senaste åren har fler än någonsin valt att bli medlem i KD. Över 6000 personer har gått med i KD sedan det senaste valet. Passa på du också. Det behövs fler som dig i politiken.
... See MoreSee Less

View on Facebook

6 days ago

Kristdemokraterna

I ett krisläge som omfattar hela landet måste regeringen kliva fram. Staten måste avlasta vårdarbetarna så mycket det går. För pandemin går inte att hantera utan dem. Vi kan inte riskera att bli stående med fulla vårdavdelningar, för lite personal och outnyttjade laboratorier, skriver vår partiledare Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson, ordförande i socialutskottet, i Dagens Samhälle.

Redan i april började KD föreslå kraftfulla åtgärder för att förstärka vården under krisen. Bland annat genom att låta personer som har vårdutbildning men lämnat vården komma in och förstärka. De skulle få behålla 80 procent av sin tidigare lön och personens arbetsgivare skulle ersättas. Detta är ett sätt att snabbt få in personal i ett kritiskt läge. Regeringen har konsekvent avvisat behovet.

Det är en punkt där vi och regeringen skilt oss åt under pandemin. Synen på var det politiska huvudansvaret ska ligga. Vi menar att det krävs ett fast ledarskap från rikspolitiken.

Läs hela artikeln i Dagens Samhälle:
www.dagenssamhalle.se/debatt/kd-regeringen-maste-ta-ansvar-vardens-krislage-34446

Jobba för en bättre vård i Sverige. Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

7 days ago

Kristdemokraterna

Polisens utsatthet är inte någon ny fråga för oss kristdemokrater, det känner du redan till om du följt oss en tid. Vi har många förslag som vi driver i riksdagen, men vi stödjer även andra partier som har kloka förslag.

Nu har Vänsterpartiets Linda Snecker skrivit en motion om en tryggare arbetsmiljö för poliser. Vi röstade för i justitieutskottet. Det gjorde alla partier utom S och MP. De som faktiskt regerar. Det är ledsamt att se.

Polisens utsatthet är en fråga där vi politiken både kan och måste göra mer, menar vi i KD. Och då har vi inga problem att rösta för det. Häromveckan föreslog ju samma Linda Snecker från Vänsterpartiet att vi ska lösa platsbristen i våra fängelser genom att släppa fångarna loss. Det motsatte vi oss förstås.

I enskilda sakfrågor måste politiker kunna vara vuxna och samtala med alla partier i Sveriges Riksdag. Både de vi känner en gemenskap med och de vars principer ligger långt från kristdemokratisk ideologi.

Tycker du också att man kan snacka med alla? Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier

[custom-facebook-feed]
  • Följ oss på sociala medier: