Piteå – en bra kommun med tillgänglighet för alla

Sommaren har varit väldigt varm. Jobbigt för många äldre, men många familjer har fått uppleva mycket sol och bad. Kristdemokraterna värnar om familjen som är basen i samhället. Trygga familjer skapar trygga uppväxtvillkor. Genom att satsa på familjen, barn och unga bygger vi ett gott samhälle och ett bra liv för alla, nu och i framtiden. Piteå kommun är en bra kommun att växa upp i. Men de senaste åren har mycket försämrats. Skolor har stängts och barnen bussas hit och dit och man har ställt upp dyra baracker i stället, för att rymma alla barnen. Många vård- och omsorgsplatser har omvandlats till Trygghetsboenden vilket har gjort det mycket svårt för multisjuka äldre att få en boendeplats när de behöver det. De trevliga lokala köken med nylagad mat har försvunnit och omvandlats till storkök med mindre trivsel och många transporter, förutom allt matsvinn. Den populära P-skivan som är ett positivt varumärke för Piteå är på väg bort. Piteborna vill ju gärna vara ”lite eljest”. Varför inte behålla P-skivan, åtminstone under en övergångsperiod. Vi behöver förbättra många saker i Piteå kommun. Att satsa på barn och unga är att satsa på förskola, skola och lärarna. Tidiga insatser mot det ökande missbruket bland unga måste prioriteras. Arbete och sysselsättning för alla vuxna efter vars och ens förmåga. Bygga bostäder i olika storlekar och prisklasser för vars och ens behov. Även hyresbostäder ute i byarna för att möjliggöra generationsväxling. När du blir äldre ska du och jag kunna flytta in i Seniorboende eller Trygghetsboende med Samvaron. När orken och kraften har tagit slut ska det finnas plats på ett äldreboende eller ett demensboende om det behövs. En bra kommun för hela livet med tillgänglighet för alla.

KD Piteå vill

KD Piteå vill

Kristdemokraterna värnar om familjen som är basen i samhället. Vi vill vara en röst för svaga och utsatta, sjuka och gamla. KD står för etik och moral samt värderingsfrågor. Vi ser mer till människovärdet än till börsvärdet och vi bygger vår politik på den kristna värdegrunden.

KD i Piteå vill:

Öka valfriheten i barnomsorgen. Fler män i förskolan. Höjda lärarlöner och bättre arbetsvillkor.

Filter mot porr i skolans datorer. Öppna stängda byaskolor istället för att hyra dyra baracker. Mer idrott och fysisk rörelse i skolan.

Fritidsgård för ungdomar i centrala stan i samarbete med civilsamhället för att förebygga att ungdomar hamnar i missbruk och droger. Även ute i byarna.

Ge fler arbetslösa jobb genom stöd till eget företagande, praktikplatser och lärlingsutbildningar samt socialt företagande. Integrera alla utrikesfödda.

Stötta företagare och göra det enkelt att driva företag. Det är de som skapar jobb och skatteintäkter. En levande landsbygd och strandnära tomter.

Ge äldre större frihet genom rätt att välja utförare av omsorg och leverantör av mat. Bygga nytt vård- och omsorgsboende för multisjuka. Värna miljön. Lokala kök på större enheter. Vidareutveckla demensvården. Hospiceplatser.

Behålla P-skivan under en övergångsperiod.

KD:s förstanamn till kommunfullmäktige är:

Helén Lindbäck, Helén Lindbäck
präst och gruppledare sedan 2010
Tel. 0730-48 53 86
E-post: Helen_prast(snabela)hotmail.com

Alla goda krafter bör fortsätta att samverka för ett varmt, kärleksfullt och omhändertagande Piteå. Kyrkor, kommunen och föreningslivet. Välkomna människor från andra länder och inlemma dem i gemenskapen.

Daniel Bylund, Daniel Bylund
40 år svetsare från Rosvik.
Tre barn 8, 10 och 12 år
E-post: da.bylund(snabela)gmail.com

Barnen är vår framtid. Jag vill arbeta för bättre förutsättningar för barnen, bland annat genom mindre klasser i grundskolan. Rätt och tidigt stöd till barn med särskilda behov. Varje barn är unikt och behöver få de bästa förutsättningarna under sin uppväxt och skolgång.

Anne Bjernhagen, Anne Bjernhagen
f.d. egen företagare (Annes städ) och undersköterska

Jag vill arbeta för att hjälpa alla i utanförskap. Alla bostadslösa har rätt till bostad. Alla som lever i missbruk ska ha rätt till behandling. Innan utskrivning ska de ha bostad och sysselsättning. Då kommer det att bli färre återfall.

Årsmöte

Välkommen till årsmöte för Kristdemokraterna Piteå.

Söndag den 18 februari kl 16:00, EFS-kyrkan, Malmgatan 5, Piteå

På årsmötet:
Sedvanliga förhandlingar och val
Fika

Du behöver inte anmäla dig till årsmötet och du får gärna ta med dig en vän som kan vara intresserad. Dagordning och övriga handlingar fås på mötet.