• Sommar betyder fler bostadsinbrott

    Nu har vi precis firat midsommar och många har börjat sin semester, så även jag. Det innebär att man gärna reser bort. Eller hem till barndomstrakterna och hälsar på släkt och vänner.

    Men tyvärr inträffar ofta bostadsinbrott på sommaren. Det är en kränkning av det vi alla håller högt, vårt eget hem. Det är ju där som du och jag ska känna oss som allra tryggast. För vi vill inte att någon ska vara där och rota i våra ägodelar. Organiserade stöldligor genomför räder i hela Sverige under sommaren. Under hösten är det ofta våra sommarstugor som drabbas av inbrott.

    Regeringen har nu äntligen infört en ny brottskategori i Sverige – inbrottsstöld. Detta gör man alldeles för sent och först efter lång tids påtryckningar från Kristdemokraterna och Alliansen. Vi tillkännagav för regeringen att de skulle införa ett sådant brott med minimistraff på ett års fängelse. Först nu – två år senare – väljer man att agera. Det är för lite och för sent. Kristdemokraterna arbetar vidare för att också brottet systematiska stölder ska införas i svensk lag och att straffrabatten ska tas bort för den typen av brott. Sker inte detta kommer stöldligor fortsätta kunna härja utan att de straffas tillräckligt hårt. Alla som åker bort över dagen eller helgen eller på semester ska kunna komma tillbaka till ett hem som inte har haft inbrott.

    Helén Lindbäck (KD)