• Piteå – en bra kommun med tillgänglighet för alla

    Sommaren har varit väldigt varm. Jobbigt för många äldre, men många familjer har fått uppleva mycket sol och bad. Kristdemokraterna värnar om familjen som är basen i samhället. Trygga familjer skapar trygga uppväxtvillkor. Genom att satsa på familjen, barn och unga bygger vi ett gott samhälle och ett bra liv för alla, nu och i framtiden. Piteå kommun är en bra kommun att växa upp i. Men de senaste åren har mycket försämrats. Skolor har stängts och barnen bussas hit och dit och man har ställt upp dyra baracker i stället, för att rymma alla barnen. Många vård- och omsorgsplatser har omvandlats till Trygghetsboenden vilket har gjort det mycket svårt för multisjuka äldre att få en boendeplats när de behöver det. De trevliga lokala köken med nylagad mat har försvunnit och omvandlats till storkök med mindre trivsel och många transporter, förutom allt matsvinn. Den populära P-skivan som är ett positivt varumärke för Piteå är på väg bort. Piteborna vill ju gärna vara ”lite eljest”. Varför inte behålla P-skivan, åtminstone under en övergångsperiod. Vi behöver förbättra många saker i Piteå kommun. Att satsa på barn och unga är att satsa på förskola, skola och lärarna. Tidiga insatser mot det ökande missbruket bland unga måste prioriteras. Arbete och sysselsättning för alla vuxna efter vars och ens förmåga. Bygga bostäder i olika storlekar och prisklasser för vars och ens behov. Även hyresbostäder ute i byarna för att möjliggöra generationsväxling. När du blir äldre ska du och jag kunna flytta in i Seniorboende eller Trygghetsboende med Samvaron. När orken och kraften har tagit slut ska det finnas plats på ett äldreboende eller ett demensboende om det behövs. En bra kommun för hela livet med tillgänglighet för alla.