• Vår politik i kommunen

  Robin Jonasson, Anna Ekberg och Ewa-Stina Jonasson – dina kandidater till kommunfullmäktige i Ronneby

  För ett levande och tryggt Ronneby

  Ett tryggt Ronneby med levande stadskärna och levande landsbygd. Ronneby årets stadskärna 2025!

  Prioritera integrationen.

  Se ungdomarna som en resurs. Stöd utsatta familjers deltagande i föreningslivet.

  Förbättra vården av våra gamla och svaga.

  Prova terapihundar. Bygg ett stadsmuseum under nästa mandatperiod.