Om oss

Kristdemokraterna arbetar för ett samhälle där fler tar ansvar och bryr sig om varandra. Våra mest prioriterade områden är barn och ungas uppväxtvillkor, valfrihet och rättvisa för familjen, en värdig vård och omsorg samt ett blomstrande näringsliv.

Vi sätter barn och ungas uppväxtvillkor i fokus för all politik och vill göra Sala till världens bästa kommun att växa upp i. Våra förslag kännetecknas av vår syn på familjens betydelse, på det civila samhällets roll och politikens gränser.

Vårt partinamn berättar vad vi står för – en demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. En vanlig missuppfattning är att man måste vara religiöst engagerad för att vara med. Det är fel. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet.

Kristdemokraterna fick sitt första riksdagsmandat 1991. Partiets ordförande heter Ebba Busch.

På europeisk nivå utgör Kristdemokraterna en del av EPP (European People’s Party), en sammanslutning av kristdemokratiska partier i Europa.