• Partiavdelningen

    Ordförande Pernilla Schubert

    Vice ordförande Håkan Paulson

    Sekreterare Torbjörn Schubert

    Ledamöter Nina Sandström, Bengt Andersson, , Torbjörn Schubert, Bo Johansson, Torbjörn Åberg

    Ersättare Agneta Ahlström, Annika Jennersjö