Riksdagsledamot Magnus Oscarsson informerade om hur Kristdemokraterna påverkar Sveriges politik!

Fredagen den 5 maj bjöd partigruppen i Österbymo in till föreläsning av Kristdemokraten och riksdagsledamot Magnus Oscarsson. Ett gäng Kristdemokraterna från Tranås fanns på plats för att lyssna till en mycket intressant föreläsning av Magnus Oscarsson.

Magnus som gjort sig känd i riksdagen som ”Mr. Mjölkens Dag”, för att genom detta belysa de svenska böndernas situation. De svenska bönderna som bl.a. motarbetas genom en orättvis politik gentemot de övriga länderna.
Magnus Oscarsson pratade om jordbrukspolitik i stort vilket var mycket intressant!

Visste du exempelvis att:

¤ Sveriges handelsunderskott av livsmedel är 50 miljader!!
Tänk om vi kunde dra tillbaka så lite som 10%. Vilka möjligheter för våra svenska bönder.

¤ Med nya livsmedelsstrategin vill vi utveckla livsmedelsproduktionen i Sverige.
En strategi som håller med tiden.
7 partier av 8 (inte SD) står bakom livsmedelsstrategin.
Vad viktigt för de svenska bönderna för att de ska kunna investera för framtiden.

¤ Under 2016 slutade 5 mjölkbönder varje vecka!

¤ Under 2016 försvann 20.000 kor i Sverige!

¤ Bonden behöver ca. 3,70:-/liter mjölk för att få det att gå runt, men bottennivån som nåddes var 2,32:-/liter.

¤ Import av mjölkprodukter till Sverige från andra länder:
2% av konsumtionsmjölken (dryckesmjölk)
12% av grädden
43% av smöret
43% av yoggin
53% av hårdosten

¤ Tusentals arbetstillfällen riskerar att försvinna i Sverige.
På varje mjölkgård går det ca. 5 arbetstillfällen. Även ängar och hagar är hotade.

¤ Sverige är 3 bästa landet i världen att inte använda antibiotika.
MRSA resistenta bakterier är ett mycket stort hot om vi inte drar ner på användandet av antibiotika!

¤ Sveriges självförsörjning av livsmedel är ca. 40-50%. Varannan tugga är alltså från annat land! Kan bl.a. jämföras med Finland som har en självförsörjningsgrad på ca. 85%.
Hur gör vi i en krigssituation??!!
På 2 dagar är maten slut i dagligvaruaffärerna i Stockholm. Ca. 5-7 dagar i mindre städer.

¤ Våra svenska bönder får inte konkurrera på samma villkor. Dieselskatter, arbetsgivaravgifter, mindre antibiotika är en tung ryggsäck att bära!

Vilka politiska förslag kan då vi Kristdemokrater komma med?!
Jo, bland annat:
¤ Jordbruk ska klassas som miljöpåverkande verksamhet istället för som idag miljöfarlig verksamhet.

¤ En parlamentariskt statlig utredning ska tillsättas för att ta ett samlat grepp för att minska
regelbördan och föreslå förenklingar. I dag har bönderna 605 regler att ta hänsyn till. Det är inte lätt att inte lätt att inte bryta mot dem…!

¤ EU ersättningarna måste betalas ut i rätt tid. Idag har svenska bonden inte fått ut sina ersättningar för 2015.

¤ En ansvarsfull offentlig upphandling likt den i Finland.

¤ Mätbara mål för Sveriges självförsörjningsgrad.
¤ 1000:- / ko per år i bidrag som kompensation för de krav som vi ställer på den svenska bonden.

¤ Ta krafttag mot vildsvinen. Årskostnaden för bönderna är ca. 660 miljoner kroner. De orsakar även ca. 3000 trafikolyckor varje år.

Nu måste vi gå från ord till handling!