Vad vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Läs mer

Hela Trelleborg ska få lov att utvecklas

Låt oss fortsätta den resa vi startat.

Vi har under snart 4 år arbetat med att förverkliga alla de vallöften vi gick till val på 2018.
Och vi har verkligen lyckats. När vi nu summerar dessa år så är det med stolthet som vi kan bekräfta att vi har uppnått i princip alla våra löften.
Utbyggnad av gymnastikhall Smygehamn
Skåre hamn
Albäck
Stor satsning på En miljon idéer.
Satsning på ett levande centrum.
Multiarenor.
Satsning på kultur i vården.
Bevarande av landsbygdsskolorna.
Skolbussarna kvar i kommunal regi.
Besöksnäringen har fått ett totalyta under vårt ordförandeskap i Visit.

Listan kan göras lång där vi genom vårt samarbete fått fram våra löften och ändamål.
Nu vill vi fortsätta att bygga en kommun för denna generation och för kommande generationer.

  • Kristdemokraterna Trelleborg