Brandkåren i Bro får inte försämras!

Styrelsen för Brandkåren Attunda har beslutat minska bemanningen vid utryckning med en tjänst.
Ej redovisade scenarier avseende insatstider och särskilt utsatta riskområden. Ett sådant exempel kan vara när Bro brandkår har påbörjat insats i Bålsta såsom den nya organisationen föreskriver och Järfälla brandkår ska göra första insatsen i Bro t.ex på det nya bostadsområdet Rättarboda eller i Brunna eller i Håbo-Tibble.
Den nya organisationen som är inriktad på livräddande insatser och mindre än idag på egendomsskador måste givetvis förankras och förberedas hos allmänheten och företagen som tvingas rusta själva för att klara en tidig insats.
Upplands-Bro kommun är till ytan så pass stor att en minskad bemanning är direkt olämplig och inte jämförbar med i Attunda flertalet ingående medlemskommuner med betydligt mindre arealer.
Det har nu kommit till kommunstyrelsens kännedom att Attunda brandförsvar återbetalar 2 miljoner kronor till Upplands-Bro kommun avseende år 2009. Pengar som vi anser kunnat användas till ett fortsatt tryggare brandförsvar för våra medborgare.
Janne Stefanson (kd), Christina Brofalk (C), Tina Teljstedt (kd), Lars Malmström ( C)