Interpellation om Attunda

INTERPELLATION
Upplands-Bro den 29 April 2010

Till kommunalrådet Håkan Heglert
Brandkåren Attunda:s bemanningsförslag 2 + 1 i Upplands-Bro.
Enligt en färsk uppgift från verksamhetsutövarna kommer brandkåren att införa dygnetruntbemanning i
Upplands-Bro kommun.

Samtidigt föreslås att bemanningen minskar från 1+4 till 1+2 med ytterligare 2 borgarbrandmän som
ansluter direkt till olycksplatsen.
Detta är uppgifter som vid en första anblick passar bäst att presenteras som aprilskämt men tyvärr är det
enligt uppgift seriöst presenterat för de anställda.
Uppgifterna bör i detta tidiga skede lyftas fram i offentlighet även om kommunstyrelsen inte har fått
någon information som överensstämmer med uppgifterna.
För att bringa klarhet i frågan ställer vi nu denna interpellation direkt till kommunalrådet Håkan Heglert
som också är Upplands-Bro kommuns enda ordinarie ledamot i styrelsen för brandkåren Attunda.
· Känner Du till dessa uppgifter?
· När kommer Upplands-Bro kommun i så fall att få denna förändrade bemanning?
· Vilka konsekvensanalyser av ett sådant förslag har presenterats för styrelsen?
· Har det framförts idéer att helt lägga ner Kockbacka brandstation?

Janne Stefanson

Christina Brofalk